2525/08/2023

Dohody o provedení práce a pracovní činnosti

Autor |25/08/2023|Ostatní, Sociální pojištění|0 Komentářů

Dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ) čekají díky novele Zákoníku práce rozsáhlé změny. O jejich schválení se bude hlasovat na schůzi Poslanecké sněmovny, která začíná 5. 9. 2023. Je pravděpodobné, že změny nabydou účinnosti 1. října 2023, s výjimkou některých ustanovení, kde se účinnost předpokládá 1. 1. 2024.
Rozvržení pracovní doby
Zaměstnavatel bude nově […]

2020/06/2023

Pojistné milostivé léto

Autor |20/06/2023|Sociální pojištění|0 Komentářů

Pojistné milostivé léto se vztahuje na podnikatele – osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnavatele, kterým vznikl dluh na pojistném na sociálním zabezpečení. Promíjet se bude (obdobně jako u akce daňového milostivého léta) penále za opožděnou úhradu pojistného, které bylo splatné před 1. 10. 2022, případně další příslušenství, jako např. exekuční náklady.

Dlužník (zaměstnavatel, OSVČ), který dlužné pojistné […]

2222/05/2023

Vláda představila „Ozdravný balíček“ pro oblast veřejných financí

Autor |22/05/2023|Daň z příjmů, DPH, Ostatní, Sociální pojištění|0 Komentářů

Před několika dny představila Vláda ČR balíček opatření, která mají vést ke konsolidaci a ozdravení veřejných financí. Níže shrnujeme zásadní změny v oblasti daní, balíček však také přináší změny v důchodovém systému, omezuje množství rozdělovaných dotací, zdraží roční dálniční známky či snižuje provozní výdaje ve státní sféře. Většina navrhovaných změn bude velmi pravděpodobně účinná od 1. ledna […]

2525/04/2023

Termíny pro podání OSVČ přehledů za rok 2022

Autor |25/04/2023|Daň z příjmů, Sociální pojištění|0 Komentářů

V následujících řádcích se podíváme, do kdy je zapotřebí odevzdat jednotlivé přehledy OSVČ na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Lhůta pro podání obou přehledů je závislá na lhůtě pro podání přiznání k dani z příjmů fyzický osob na finanční úřad. Přehledy na sociální a zdravotní je povinna podat každá OSVČ, která alespoň po část roku […]

505/04/2023

Sociální pojištění a telework v Rakousku nebo v Německu

Autor |05/04/2023|Sociální pojištění|0 Komentářů

Česká republika uzavřela s Německem a s Rakouskem Rámcové dohody pro oblast sociálního pojištění týkající se osob, které vykonávají přeshraniční práci na dálku (tzv. telework). Přeshraniční prací je v tomto kontextu míněna situace, kdy zaměstnanec vykonává práci pro svého zaměstnavatele např. ze svého bydliště umístěného v jiném státě, než je sídlo nebo provozovna jeho zaměstnavatele.

Obě dohody jsou […]

2525/03/2023

Lex Ukrajina – nová oznamovací povinnost

Autor |25/03/2023|Sociální pojištění|0 Komentářů

S účinností od 1. 4.2023 přibývají zaměstnavatelům nové ohlašovací povinnosti v oblasti sociálního pojištění. Jedná se o novelu zákona o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny nazývaného jako Lex Ukrajina.

Po novu budou muset zaměstnavatelé nahlásit nástup každého zaměstnance, který je cizincem požívajícím dočasné ochrany, a to jak zaměstnance v pracovním poměru, tak činného […]

2424/03/2023

Dodanění závislé činnosti u osoby, která není formálním zaměstnavatelem

Autor |24/03/2023|Daň z příjmů, Sociální pojištění, Správa daní|0 Komentářů

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) řešil kasační stížnost 10 Afs 61/2022 mezi společností (právnickou osobou) a Generálním finančním ředitelstvím (dále jen „GFŘ“) ve věci zdanění finanční motivace pro zaměstnance za prodej zboží určité značky, pokud odměny poskytuje nikoli zaměstnavatel ve smyslu pracovněprávních předpisů, ale jiná osoba.

Podstatou sporu byl bonusový program, který společnost poskytovala prodavačům […]

1919/03/2023

Přiznání k dani z příjmů a paušální daň

Autor |19/03/2023|Daň z příjmů, Sociální pojištění|0 Komentářů

Výhodou paušální daně je skutečnost, že podnikatel nemusí podávat daňové přiznání. Netýká se to ovšem automaticky všech osob v paušálním režimu. OSVČ, která vstoupila do režimu paušální daně před rokem 2023 a nastala u ní některá z následujících skutečností, má povinnost podat daňové přiznání za rok 2022.
Jiný příjem je vyšší než 15.000 Kč
Pokud OSVČ plynul v rámci […]

1717/12/2022

Sociální a zdravotní pojištění OSVČ v roce 2023

Autor |17/12/2022|Daň z příjmů, Sociální pojištění|0 Komentářů

Nařízením vlády č. 290/2022 Sb. došlo k vyhlášení výše všeobecného vyměřovacího základu ve výši 38.294 Kč a výše přepočítacího koeficientu 1,0530. Od součinu těchto veličin se odvozuje průměrná mzda pro rok 2023, která bude činit 40.324 Kč.

Z tohoto čísla vychází výpočet nových minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění OSVČ pro rok 2023.
Minimální pojistné na sociální pojištění OSVČ […]

3131/10/2022

Průměrná mzda 2023 – co všechno ovlivní ?

Autor |31/10/2022|Daň z příjmů, Sociální pojištění|0 Komentářů

Nařízením vlády č. 290/2022 Sb., (Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023),  došlo k vyhlášení všeobecného vyměřovacího základu […]