1515/06/2022

Daňové souvislosti u elektromobility

Autor |15/06/2022|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

V současné době se hojně rozvíjí podpora nízkoemisních automobilů, což jsou vozidla kategorie M1, M2 nebo N1 splňující příslušné emisní limity Co2. Podpora spočívá např. v plánovaném snížení sazby (z 1% na 0,5% ze vstupní ceny vozu) při dodanění bezplatného poskytnutí automobilu pro soukromé i služební účely zaměstnavatelem zaměstnanci.

Při odpovědi na otázku, zdali vůz splňuje definici nízkoemisního […]

2525/05/2022

Podpora nízkoemisní mobility

Autor |25/05/2022|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Společně s novelizací zákona o dani silniční, o které jsme informovali ZDE, byly stejným sněmovním tiskem provedeny také změny zákona o daních z příjmů. Novela zákona byla podepsaná Prezidentem 24. 5. 2022 a změny nabývají účinnosti 1. 7. 2022. Cílem nové zákonné úpravy je podpora nízkoemisní mobility. Co se bude měnit?
Zdanění zaměstnanců při použití elektromobilu/hybridu
V současnosti […]

1616/05/2022

Zvýšení cestovních náhrad – PHM

Autor |16/05/2022|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other|0 Komentářů

V návaznosti na růst ceny pohonných hmot došlo s účinností od 14. 5. 2022 rovněž ke zvýšení ceny benzínu a nafty pro účely stanovení náhrady za spotřebované pohonné hmoty při pracovní cestě.

Použije-li zaměstnanec při pracovní cestě soukromé vozidlo, může si náhradu za spotřebované pohonné hmoty uplatnit buď podle ceny uvedené na účtence od čerpací stanice, nebo […]

1313/05/2022

Zvýšení limitu pro registraci k DPH a využívání paušální daně

Autor |13/05/2022|Daň z příjmů / Income Tax, DPH / VAT, Sociální pojištění / Social security|0 Komentářů

Ministerstvo financí podalo návrh na zvýšení limitu pro registraci k DPH a využívání paušální daně. Cílem je zvýšit limit pro využívání paušální daně již od 1. ledna 2023. Nově by paušální daň mohli využívat poplatníci s příjmy až do výše 2 mil. Kč. Dosud platí limit 1 mil. Kč.

Spolu se zvýšením limitu také Ministerstvo financí […]

2828/04/2022

Odečet darů poskytnutých v kryptoměně

Autor |28/04/2022|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Fyzické i právnické osoby mohou odčítat od základu daně z příjmů hodnotu darů, pokud jsou tyto dary poskytnuté na účely vyjmenované v zákoně o daních z příjmů, jako například na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní aj. a pokud jsou současně splněné další zákonem určené podmínky (§ 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona […]

808/03/2022

Plánované změny v dani z příjmů – podpora Ukrajiny

Autor |08/03/2022|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

V souvislosti s podporou Ukrajiny předložila vláda poslanecké sněmovně návrh zákona v oblasti daní z příjmů, který reaguje na válečný konflikt na území Ukrajiny. Vládní návrh je k dispozici na veřejné části eKlepu a zahrnuje zejména změny v následujících oblastech:

Maximální výše darů, kterou si budou moci fyzické i právnické osoby odečíst při splnění dalších podmínek od […]

707/03/2022

Oznámení o osvobozených příjmech

Autor |07/03/2022|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Od roku 2015 stanovuje zákon o daních z příjmů fyzickým osobám povinnost oznámit příjmy osvobozené od daně z příjmů, pokud jejich výše přesáhla 5 mil. Kč.
Oznamované příjmy
Příjmy osvobozené od daně z příjmů se neuvádí do daňového přiznání. Pokud však fyzická osoba obdrží osvobozené příjmy převyšující 5 mil. Kč, je povinna oznámit tuto skutečnost správci daně. […]

707/03/2022

Zvýšení cestovních náhrad pro elektromobily

Autor |07/03/2022|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other|0 Komentářů

Výše cestovních náhrad poskytovaných při pracovní cestě se zpravidla zvyšují k 1. lednu daného roku. Tak tomu bylo i letos k 1. lednu 2022, o čemž jsme vás informovali ZDE. Vyjádřili jsme tehdy podiv nad tím, že ačkoli se cena elektřiny poslední měsíce prudce zvyšovala, průměrná cena  za spotřebovanou elektřinu při použití osobního elektromobilu při pracovní […]

2020/02/2022

Uplatňování úroků z úvěru jako odčitatelné položky v roce 2021

Autor |20/02/2022|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Uplatňování odčitatelné položky v podobě úroků z úvěru použitého na financování bytové potřeby je již několik let běžnou praxí mzdových účetních i daňových poradců. Pojďme se však podívat, jaké novinky nás čekají při přípravě daňových přiznání nebo ročních zúčtování daně za zdaňovací období 2021.
Novinky v uplatňování úroků z úvěru v roce 2021 a základní podmínky pro jejich uplatnění
Největší […]

1818/02/2022

Novinka ve způsobech zveřejňování účetní závěrky

Autor |18/02/2022|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other|0 Komentářů

Jak jsme Vás již informovali v jednom z našich článků zde, novela zákona o účetnictví zavedla s účinnosti od 1.1.2021 nový způsob zveřejňovaní účetní závěrky, který je poprvé možné využít při zveřejňování účetní závěrky sestavené za účetní období, které započalo nejdříve 1. ledna 2021 a skončilo nejdříve 31. prosince 2021. 

Jedná se o možnost předání účetní závěrky do sbírky […]