2929/04/2024

Změna definice obratu a kategorizace ÚJ

Autor |29/04/2024|Daň z příjmů, Účetnictví|0 Komentářů

Konsolidační balíček přinesl na první pohled nenápadnou změnu v určení tzv. čistého obratu účetní jednotky. O této definice se odvozuje například povinnost ověření účetní závěrky auditorem či kategorie účetní jednotky. Zprostředkovaně se tak od ní odvíjí i termín, do kterého má společnost povinnost podat své roční daňové přiznání k dani z příjmů.
Definice čistého obratu
Zatímco před […]

2626/04/2024

Oznámení podmíněně osvobozených příjmů při prodeji nemovitosti – novela zákona

Autor |26/04/2024|Daň z příjmů, Správa daní|0 Komentářů

Již dříve jsme vás v našem článku upozorňovali na povinnost oznámit správci daně podmíněně osvobozený příjem při prodeji nemovitosti.

Jak z názvu vyplývá, týká se to zejména příjmů z prodeje nemovitých věcí, které jsou osvobozené od daně z příjmů pod podmínkami. Těmito podmínkami dosud bylo to, že fyzická osoba použije přijaté peněžní prostředky k obstarání vlastní bytové potřeby a zároveň […]

2222/04/2024

ESOP – úprava odvodu sociálního a zdravotního pojištění

Autor |22/04/2024|Daň z příjmů, Sociální pojištění|0 Komentářů

V předešlých článcích jsme Vás informovali o novele týkající se zdanění zaměstnaneckých akciových a opčních plánů. Tato novela odložila moment zdanění na pozdější okamžik (odchod zaměstnance z firmy, vstup zaměstnavatele do likvidace, uplynutí 10 let od nabytí benefitu, zánik české rezidentury, převod akcií nebo opce na jinou osobu, uplatnění opce, nebo výměna podílu, při které se […]

2020/04/2024

Dodatečné úpravy režimu dohod o provedení práce

Autor |20/04/2024|Daň z příjmů, Sociální pojištění|0 Komentářů

Co se chystá v oblasti dohod o provedení práce jsme již rámcově načrtli v našich předchozích příspěvcích. Nyní jsou chystané změny již téměř jisté. Poslanci ve středu dne 17. dubna 2024 schválili novelu zákona o daních z příjmů a dále dodatečné úpravy režimu dohod o provedení práce. Jedná se o novelizace předložené v rámci sněmovního tisku 570 – novely […]

2020/04/2024

Zaměstnanecké benefity – upřesňující novela ZDP

Autor |20/04/2024|Daň z příjmů|0 Komentářů

Zdanění zaměstnaneckých benefitů doznalo od 1. ledna 2024 významných změn, jejichž přehled jsme vám přinesli v tomto článku. Některé z nich si však vyžádaly upřesnění, na které nyní reaguje aktuálně projednávaná novela zákona o daních z příjmů.
Firemní školky
Využití firemních školek představuje od ledna 2024 nepeněžní benefit, který je u zaměstnance osvobozený spolu s ostatními obdobnými nepeněžními […]

2424/03/2024

Oznámení podmíněně osvobozených příjmů při prodeji nemovitosti

Autor |24/03/2024|Daň z příjmů|0 Komentářů

Fyzické osoby, které získaly v uplynulém roce osvobozené příjmy z prodeje nemovitosti, by neměly zapomenout na to, že v některých případech je toto osvobození podmíněné oznámením tohoto příjmu správci daně.

O co se jedná?

Příjem z prodeje bytu nebo rodinného domu je u fyzické osoby obecně osvobozen od daně z příjmů za předpokladu, že daná osoba měla […]

2020/03/2024

Kurzové rozdíly – termín pro oznámení se blíží

Autor |20/03/2024|Daň z příjmů, Účetnictví|0 Komentářů

Zákon o daních z příjmů umožňuje od roku 2024 poplatníkům vyloučit nerealizované kurzové rozdíly ze základu daně v období jejich vzniku a zahrnout je do základu daně až v okamžiku jejich realizace. Tuto novinku jsme detailně rozebrali v našem článku ZDE.

Pokud máte zájem o využití této možnosti, měli byste podat oznámení správci daně do 3 […]

1515/03/2024

Oznámení o osvobozených příjmech

Autor |15/03/2024|Daň z příjmů|0 Komentářů

Blíží se termín pro podání daňového přiznání 2. dubna 2024 pro ty osoby, které podávají  daňové přiznání v listinné formě. Stejná lhůta platí i pro osoby, které provedou podání přiznání elektronicky, avšak nejpozději 2. dubna 2024.

Od lhůty pro podání daňového přiznání se odvíjí termín, do kterého mají fyzické osoby povinnost oznámit správci daně příjmy osvobozené […]

1010/03/2024

Odložení účinnosti změn u DPP na rok 2025

Autor |10/03/2024|Daň z příjmů, Sociální pojištění|0 Komentářů

O změnách, které již potkaly dohody konané mimo pracovní poměr, nebo je teprve chystají, jsme Vás průřezově informovali v našem předchozím článku ZDE.

Nová úprava, která měla původně platit od 1. července 2024 pro účast na sociálním pojištění u dohod o provedení práce, doznává změn a posunuje se i termín její účinnosti. Je pravděpodobné, že změny z […]

2828/02/2024

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) 2024

Autor |28/02/2024|Daň z příjmů|0 Komentářů

Od ledna 2024 je možno využívat dlouhodobý investiční produkt (DIP) jako jeden z produktů, jak se zajistit na stáří. Většina poskytovatelů DIP se snaží nalákat klienty, aby si uzavřeli DIP například tím, že u tohoto produktu snižují poplatky na minimum. Pokud byste o uzavření DIP uvažovali, níže si v krátkosti shrneme hlavní specifika DIP:

Minimální doba spoření […]