2929/09/2023

Vybíráme z judikátů … zneužití práva

Autor |29/09/2023|Daň z příjmů|0 Komentářů

Poslední dobou se objevilo několik zajímavých soudních rozsudků na téma zneužití práva a jeden, který se týká korunových dluhopisů, Vám teď stručně přiblížíme. Konkrétně se jedná o rozsudek NSS spis. zn. 5 Afs 110/2022- 33 k daňové uznatelnosti úroků z korunových dluhopisů z hlediska zneužití práva v případě, kdy na základě těchto dluhopisů nezíská daňový subjekt […]

1111/09/2023

Daňově uznatelné náklady a DPH při nákupu osobních automobilů ve světle konsolidačního balíčku

Autor |11/09/2023|Daň z příjmů, DPH|0 Komentářů

Aktuální návrh novely zákona o daních z příjmů, který by měl být účinný od 1. ledna 2024, limituje výši vstupní ceny u vozidel kategorie M1 (vozidla k přepravě osob s maximálně osmi místy pro pasažéry nebo víceúčelová vozidla). Limitace je nastavena na částku 2 miliony Kč a měla by platit jak pro vstupní cenu vozidla, tak i pro […]

3131/08/2023

Daňová uznatelnost nákladů na služby v rámci skupiny – rozsudek NSS

Autor |31/08/2023|Daň z příjmů|0 Komentářů

Na začátku srpna jsme se mohli seznámit s rozsudkem Nejvyššího správního soudu (sp. zn. 9 Afs 42/2023-43), který řešil daňovou uznatelnost nákladů na poradenské služby od mateřské společnosti a také téma ustálené praxe a legitimního očekávání poplatníka.
Spor se týkal právnické osoby usazené v tuzemsku, která ve svém daňovém přiznání uplatňovala náklady na služby od mateřské […]

3131/08/2023

Novela Zákoníku práce

Autor |31/08/2023|Daň z příjmů, Ostatní|0 Komentářů

Na začátku září bude Poslanecká sněmovna jednat o finální podobě novely Zákoníku práce. Původní návrh zákona schválený Poslaneckou sněmovnou neprošel Senátem, který ho s pozměňovacími návrhy vrátil zpět. Pokud nyní Poslanecká sněmovna přehlasuje většinou 101 hlasů pozměňovací návrhy Senátu, což je pravděpodobné, mohla by novela nabýt účinnosti 1. října 2023, s výjimkou některých ustanovení u DPČ a […]

2424/08/2023

Navrhované změny v konsolidačním balíčku

Autor |24/08/2023|Daň z příjmů, DPH, Ostatní|0 Komentářů

Vládní koaliční strany dne 23. 8. 2023 schválily úpravy tzv. ozdravného balíčku.  O jeho původní podobě jsme psali v našem článku ZDE. Schválené změny zpracuje MF do jednoho pozměňovacího návrhu, který předloží všech pět koaličních stran společně a návrh bude projednán na plenární schůzi Poslanecké sněmovny, která začíná 5. 9. 2023.

Nejvýznamnější změny navržené koaličními partnery se […]

3030/06/2023

Změna cestovních náhrad od 1.7.2023

Autor |30/06/2023|Daň z příjmů, Ostatní|0 Komentářů

S účinností k 1. 7. 2023 dochází ke snížení ceny nafty pro účely výpočtu cestovních náhrad při použití soukromého automobilu při pracovní cestě. Uvedenou změnu přináší vyhláška č. 191/2023 Sb.

Dochází ke snížení průměrné ceny pohonných hmot u motorové nafty, kdy se dosavadní cena nafty ve výši 44,10 Kč snižuje na částku 34,40 Kč. Uvedená změna se použije pro všechny pracovní cesty, které se (byť […]

1515/06/2023

Daňové milostivé léto

Autor |15/06/2023|Daň z příjmů, Ostatní|0 Komentářů

Od 1. 7.  2023 mají dlužníci možnost využít „daňovou amnestii“ a  zbavit se dluhů na daních, tedy naběhlého penále, úroků a dalšího příslušenství. Podmínkou je, aby dlužník v období od 1. července do 30. listopadu 2023 uhradil původní dluh na dani a splnil další podmínky. Na základě toho mu pak bude odpuštěny penále, úroky a další […]

2222/05/2023

Vláda představila „Ozdravný balíček“ pro oblast veřejných financí

Autor |22/05/2023|Daň z příjmů, DPH, Ostatní, Sociální pojištění|0 Komentářů

Před několika dny představila Vláda ČR balíček opatření, která mají vést ke konsolidaci a ozdravení veřejných financí. Níže shrnujeme zásadní změny v oblasti daní, balíček však také přináší změny v důchodovém systému, omezuje množství rozdělovaných dotací, zdraží roční dálniční známky či snižuje provozní výdaje ve státní sféře. Většina navrhovaných změn bude velmi pravděpodobně účinná od 1. ledna […]

1212/05/2023

Finanční správa odpustí pokuty

Autor |12/05/2023|Daň z příjmů, Ostatní, Správa daní|0 Komentářů

Podnikajícím fyzickým osobám a všem právnickým osobám byly postupně od 1. ledna 2023 zřízeny povinně datové schránky, pokud jimi tyto osoby ještě nedisponovaly. S tím potom souvisela mimo jiné povinnost podávat daňová přiznání elektronicky.

Řada daňových poplatníků zejména z řad fyzických osob ale tuto povinnost nezaznamenala a finanční správa tak evidovala zvýšený nárůst chybně podaných daňových […]

202/05/2023

Cestovní náhrady 2023

Autor |02/05/2023|Daň z příjmů, Ostatní|0 Komentářů

K 1. dubnu 2023 došlo novelizací vyhlášky č. 467/2022 Sb. ke zvýšení ceny elektřiny pro účely výpočtu náhrady za spotřebované pohonné hmoty.

Pro pracovní cesty uskutečněné od 1. dubna 2023 se pro výpočet náhrady za spotřebovanou elektřinu u elektromobilů a hybridů použije částka 8,20 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny proti předchozí částce 6,00 Kč.

Ostatní náhrady PHM zůstávají beze změn […]