2424/03/2023

Rozsudek NSS – dodanění závislé činnosti u osoby, která není formálním zaměstnavatelem

Autor |24/03/2023|Daň z příjmů, Sociální pojištění, Správa daní|0 Komentářů

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) řešil kasační stížnost 10 Afs 61/2022 mezi společností (právnickou osobou) a Generálním finančním ředitelstvím (dále jen „GFŘ“) ve věci zdanění finanční motivace pro zaměstnance za prodej zboží určité značky, pokud odměny poskytuje nikoli zaměstnavatel ve smyslu pracovněprávních předpisů, ale jiná osoba.

Podstatou sporu byl bonusový program, který společnost poskytovala prodavačům […]

2222/03/2023

SLOVENSKO – Novela zákona o DPH od 1.1.2023

Autor |22/03/2023|Daň z příjmů, Slovensko|0 Komentářů

Novela zákona o DPH priniesla od 1. januára 2023 niekoľko dôležitých zmien. Informujeme vás o povinnosti platiť DPH pri nezaplatení odplaty za dodanie tovaru alebo služby, o možnosti vrátenia DPH z nevymožiteľných pohľadávok a o zmenách v povinnosti platiť DPH pri krádeži tovaru.
A. Povinnosť opravy odpočítanej DPH pri záväzkoch 100 dní po splatnosti
V zmysle § 53b […]

1919/03/2023

Přiznání k dani z příjmů a paušální daň

Autor |19/03/2023|Daň z příjmů, Sociální pojištění|0 Komentářů

Výhodou paušální daně je skutečnost, že podnikatel nemusí podávat daňové přiznání. Netýká se to ovšem automaticky všech osob v paušálním režimu. OSVČ, která vstoupila do režimu paušální daně před rokem 2023 a nastala u ní některá z následujících skutečností, má povinnost podat daňové přiznání za rok 2022.
Jiný příjem je vyšší než 15.000 Kč
Pokud OSVČ plynul v rámci […]

1212/03/2023

Holding a zneužití práva

Autor |12/03/2023|Daň z příjmů, Správa daní|0 Komentářů

V lednu letošního roku vydal Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudek (63 Af 5/2022 – 67), který se zabýval zneužitím daňového práva v případě prodeje obchodních podílů ze strany společníků – fyzických osob do nově vzniklé holdingové společnosti.

Správce daně vyhodnotil založení holdingové společnosti jako účelové a s odkazem na zneužití práva doměřil srážkovou daň, jako kdyby došlo namísto prodeje […]

2828/02/2023

Akviziční úvěr a zneužití práva

Autor |28/02/2023|Daň z příjmů, Správa daní|0 Komentářů

V září 2022 vydal Krajský soud v Praze rozsudek (sp. zn. 55 Af 4/2020-137), který je zajímavý hned ze dvou důvodů. Vyjadřuje se k institutu zneužití daňového práva a zároveň se týká případu, kdy finanční úřad zpochybnil úroky z akvizičního úvěru při fúzi společností. Obě oblasti s našimi klienty často řešíme a připravili jsme proto krátké shrnutí, o co […]

1818/02/2023

Slevy na dani při zastavení marných exekucí

Autor |18/02/2023|Daň z příjmů|0 Komentářů

Při přípravě daňových přiznání za rok 2022 bychom neměli zapomínat na novou slevu na dani z titulu zastavených exekucí. Jde o slevu, která byla do zákona o daních z příjmů zakotvená od 1. ledna 2022 a o které jsme informovali rovněž ZDE.  Sleva je využitelná při přípravě daňových přiznání k dani z příjmů za rok 2022 […]

2424/01/2023

Datové schránky – aktuální novinky

Autor |24/01/2023|Daň z příjmů, Ostatní|0 Komentářů

S příchodem roku 2023 nastala podstatná změna v doručování datových zpráv. Tato změna se týká lhůty, po jejíž uplynutí je v datové schránce datová zpráva označena za doručenou.
Situace do 31. 12. 2022
Podle obecného pravidla se má zpráva v datové schránce za doručenou po uplynutí 10 dnů od okamžiku jejího dodání do datové schránky, nepřihlásila-li se příslušná osoba do […]

1313/01/2023

DAC 7 – nová oznamovací povinnost

Autor |13/01/2023|Daň z příjmů, DPH, Ostatní|0 Komentářů

Od 1. ledna 2023 je účinná novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, kterým je implementována směrnice Rady EU o správní spolupráci v oblasti dan9, tzv. DAC. Poslední novela tohoto zákona je známá jako DAC 7.

Novela reaguje na podnikání prostřednictvím digitálních platforem (webových stránek). V současnosti orgány daňové správy členských států EU nemají dostatečné informace, aby […]

1111/01/2023

Zrušení elektronické evidence tržeb od 1. ledna 2023

Autor |11/01/2023|Daň z příjmů, Ostatní|0 Komentářů

Ohlédnutí do historie EET
Elektronická evidence tržeb (EET) u nás začala platit dne 1. prosince 2016, a to pro první skupinu podnikatelů, tedy pro restaurace a ubytovací zařízení (1. vlna). Od března 2017 pak byla EET povinná i pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu (2. vlna).

Od května 2020 měla být EET povinná pro prakticky všechny ostatní podnikatele (tj. […]

606/01/2023

Cestovní náhrady v roce 2023

Autor |06/01/2023|Daň z příjmů|0 Komentářů

Od 1. 1. 2023  dochází ke zvýšení jak tuzemských tak i zahraničních cestovních náhrad.
Tuzemské stravné
Po novu přísluší zaměstnanci v podnikatelské sféře za každý kalendářní den pracovní cesty stravné  nejméně ve výši:

129 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
196 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
307 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než […]