2222/04/2024

ESOP – úprava odvodu sociálního a zdravotního pojištění

Autor |22/04/2024|Daň z příjmů, Sociální pojištění|0 Komentářů

V předešlých článcích jsme Vás informovali o novele týkající se zdanění zaměstnaneckých akciových a opčních plánů. Tato novela odložila moment zdanění na pozdější okamžik (odchod zaměstnance z firmy, vstup zaměstnavatele do likvidace, uplynutí 10 let od nabytí benefitu, zánik české rezidentury, převod akcií nebo opce na jinou osobu, uplatnění opce, nebo výměna podílu, při které se […]

2020/04/2024

Dodatečné úpravy režimu dohod o provedení práce

Autor |20/04/2024|Daň z příjmů, Sociální pojištění|0 Komentářů

Co se chystá v oblasti dohod o provedení práce jsme již rámcově načrtli v našich předchozích příspěvcích. Nyní jsou chystané změny již téměř jisté. Poslanci ve středu dne 17. dubna 2024 schválili novelu zákona o daních z příjmů a dále dodatečné úpravy režimu dohod o provedení práce. Jedná se o novelizace předložené v rámci sněmovního tisku 570 – novely […]

404/04/2024

Certifikát A1 – nová „apka“ pro podání žádosti

Autor |04/04/2024|Sociální pojištění|0 Komentářů

Česká správa sociálního zabezpečení představila v průběhu března 2024 dvě nové aplikace, které usnadní migrujícím zaměstnancům, ale i podnikajícím osobám (OSVČ) podání žádosti o určení příslušnosti k systému sociálního a zdravotního pojištění ČR, tzv. formulář A1.

Aplikace lze zobrazit ve službách ePortálu ČSSZ pro pojištěnce a ve službách pro zaměstnavatele:

pro zaměstnance ZDE
pro OSVČ ZDE

Kromě uvedené online služby zůstávají […]

1010/03/2024

Odložení účinnosti změn u DPP na rok 2025

Autor |10/03/2024|Daň z příjmů, Sociální pojištění|0 Komentářů

O změnách, které již potkaly dohody konané mimo pracovní poměr, nebo je teprve chystají, jsme Vás průřezově informovali v našem předchozím článku ZDE.

Nová úprava, která měla původně platit od 1. července 2024 pro účast na sociálním pojištění u dohod o provedení práce, doznává změn a posunuje se i termín její účinnosti. Je pravděpodobné, že změny z […]

2828/02/2024

Změny u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Autor |28/02/2024|Daň z příjmů, Ostatní, Sociální pojištění|0 Komentářů

Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti doznaly v posledním půl roce značných změny a další náš čekají. Zrekapitulujme si nedůležitější z nich a podívejme se na ty nové.
Změny od 1. 10. 2023
Od října 2023 je povinnost zaměstnavatele u osob pracujících na dohodu rozvrhovat jejich pracovní dobu předem v písemném rozvrhu týdenní pracovní doby obdobně […]

202/02/2024

Zaměstnanecké akcie a opční plány

Autor |02/02/2024|Daň z příjmů, Sociální pojištění|0 Komentářů

Před koncem roku 2023 byla ve Sbírce zákonů vyhlášená novela týkající se zdanění zaměstnaneckých akciových a opčních plánů.

Novela je účinná od 1. 1. 2024 a vztahuje se příjem zaměstnance ze zaměstnaneckých akciových nebo opčních plánů (nejčastěji RSU, RSA nebo ESOP) v podobě bezplatně obdržených akcií nebo akcií získaných za nižší než tržní hodnotu, případně v podobě volně […]

808/12/2023

Sociální a zdravotní pojištění OSVČ v roce 2024

Autor |08/12/2023|Ostatní, Sociální pojištění|0 Komentářů

V sociálním pojištění se objevily díky konsolidačnímu balíčku poměrně významné novinky související s důchodovou reformou. Zdravotní pojištění se žádných zásadních změn nedočkalo.

Na výpočet nových minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění bude mít vliv i zvýšení průměrné mzdy, která  činí od ledna 2024 částku 43.967 Kč.
Minimální pojistné na sociální pojištění OSVČ
Hlavní činnost
Cílem změn, které přináší konsolidační balíček […]

2424/10/2023

Konsolidační balíček a jeho vliv na OSVČ

Autor |24/10/2023|Daň z příjmů, DPH, Sociální pojištění|0 Komentářů

Hranice pro aplikaci sazby daně 23 %
Sazba daně z příjmů fyzických osob zůstává nadále 15 % a 23 % základu daně. Konsolidační balíček však snižuje hranici pro uplatnění 23% sazby daně z příjmů. Dosud se sazba daně  23 % aplikovala pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy, po novu to bude pouze 36násobek. Pro ilustraci si […]

1818/10/2023

Konsolidační balíček: novinky u zaměstnanců

Autor |18/10/2023|Daň z příjmů, Sociální pojištění|0 Komentářů

Daňový balíček, jehož cílem je konsolidace veřejných rozpočtů, přináší celou řadu změn také v oblasti zdanění zaměstnanců. Daňová balíček byl schválený ve 3. čtení Poslaneckou sněmovnou dne 13. října 2023 a poté zamířil do Senátu, který jej bude projednávat od 18. listopadu 2023.

V následujících řádcích si představíme nejpodstatnější změny, které nás v oblasti zdanění zaměstnanců mohou čekat:

Nemocenské […]

2525/09/2023

Telework – EU

Autor |25/09/2023|Sociální pojištění|0 Komentářů

V následujícím článku si představíme novinky týkající se nové Rámcové dohody v oblasti sociálního zabezpečení, kterou nedávno představila Evropská komise. Na základě této nové Rámcové dohody je umožněna práce z domova ze zahraničí (tzv. teleworking) a to bez toho, aniž by se zaměstnavatel musel registrovat a odvádět pojistné ve státě bydliště svých zaměstnanců (zaměstnanci by standardně spadali do […]