2828/02/2024

Změny u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Autor |28/02/2024|Daň z příjmů, Ostatní, Sociální pojištění|0 Komentářů

Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti doznaly v posledním půl roce značných změny a další náš čekají. Zrekapitulujme si nedůležitější z nich a podívejme se na ty nové.
Změny od 1. 10. 2023
Od října 2023 je povinnost zaměstnavatele u osob pracujících na dohodu rozvrhovat jejich pracovní dobu předem v písemném rozvrhu týdenní pracovní doby obdobně […]

202/02/2024

Zaměstnanecké akcie a opční plány

Autor |02/02/2024|Daň z příjmů, Sociální pojištění|0 Komentářů

Před koncem roku 2023 byla ve Sbírce zákonů vyhlášená novela týkající se zdanění zaměstnaneckých akciových a opčních plánů.

Novela je účinná od 1. 1. 2024 a vztahuje se příjem zaměstnance ze zaměstnaneckých akciových nebo opčních plánů (nejčastěji RSU, RSA nebo ESOP) v podobě bezplatně obdržených akcií nebo akcií získaných za nižší než tržní hodnotu, případně v podobě volně […]

808/12/2023

Sociální a zdravotní pojištění OSVČ v roce 2024

Autor |08/12/2023|Ostatní, Sociální pojištění|0 Komentářů

V sociálním pojištění se objevily díky konsolidačnímu balíčku poměrně významné novinky související s důchodovou reformou. Zdravotní pojištění se žádných zásadních změn nedočkalo.

Na výpočet nových minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění bude mít vliv i zvýšení průměrné mzdy, která  činí od ledna 2024 částku 43.967 Kč.
Minimální pojistné na sociální pojištění OSVČ
Hlavní činnost
Cílem změn, které přináší konsolidační balíček […]

2424/10/2023

Konsolidační balíček a jeho vliv na OSVČ

Autor |24/10/2023|Daň z příjmů, DPH, Sociální pojištění|0 Komentářů

Hranice pro aplikaci sazby daně 23 %
Sazba daně z příjmů fyzických osob zůstává nadále 15 % a 23 % základu daně. Konsolidační balíček však snižuje hranici pro uplatnění 23% sazby daně z příjmů. Dosud se sazba daně  23 % aplikovala pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy, po novu to bude pouze 36násobek. Pro ilustraci si […]

1818/10/2023

Konsolidační balíček: novinky u zaměstnanců

Autor |18/10/2023|Daň z příjmů, Sociální pojištění|0 Komentářů

Daňový balíček, jehož cílem je konsolidace veřejných rozpočtů, přináší celou řadu změn také v oblasti zdanění zaměstnanců. Daňová balíček byl schválený ve 3. čtení Poslaneckou sněmovnou dne 13. října 2023 a poté zamířil do Senátu, který jej bude projednávat od 18. listopadu 2023.

V následujících řádcích si představíme nejpodstatnější změny, které nás v oblasti zdanění zaměstnanců mohou čekat:

Nemocenské […]

2525/09/2023

Telework – EU

Autor |25/09/2023|Sociální pojištění|0 Komentářů

V následujícím článku si představíme novinky týkající se nové Rámcové dohody v oblasti sociálního zabezpečení, kterou nedávno představila Evropská komise. Na základě této nové Rámcové dohody je umožněna práce z domova ze zahraničí (tzv. teleworking) a to bez toho, aniž by se zaměstnavatel musel registrovat a odvádět pojistné ve státě bydliště svých zaměstnanců (zaměstnanci by standardně spadali do […]

2525/08/2023

Dohody o provedení práce a pracovní činnosti

Autor |25/08/2023|Ostatní, Sociální pojištění|0 Komentářů

Dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ) čekají díky novele Zákoníku práce rozsáhlé změny. O jejich schválení se bude hlasovat na schůzi Poslanecké sněmovny, která začíná 5. 9. 2023. Je pravděpodobné, že změny nabydou účinnosti 1. října 2023, s výjimkou některých ustanovení, kde se účinnost předpokládá 1. 1. 2024.
Rozvržení pracovní doby
Zaměstnavatel bude nově […]

2020/06/2023

Pojistné milostivé léto

Autor |20/06/2023|Sociální pojištění|0 Komentářů

Pojistné milostivé léto se vztahuje na podnikatele – osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnavatele, kterým vznikl dluh na pojistném na sociálním zabezpečení. Promíjet se bude (obdobně jako u akce daňového milostivého léta) penále za opožděnou úhradu pojistného, které bylo splatné před 1. 10. 2022, případně další příslušenství, jako např. exekuční náklady.

Dlužník (zaměstnavatel, OSVČ), který dlužné pojistné […]

2222/05/2023

Vláda představila „Ozdravný balíček“ pro oblast veřejných financí

Autor |22/05/2023|Daň z příjmů, DPH, Ostatní, Sociální pojištění|0 Komentářů

Před několika dny představila Vláda ČR balíček opatření, která mají vést ke konsolidaci a ozdravení veřejných financí. Níže shrnujeme zásadní změny v oblasti daní, balíček však také přináší změny v důchodovém systému, omezuje množství rozdělovaných dotací, zdraží roční dálniční známky či snižuje provozní výdaje ve státní sféře. Většina navrhovaných změn bude velmi pravděpodobně účinná od 1. ledna […]

2525/04/2023

Termíny pro podání OSVČ přehledů za rok 2022

Autor |25/04/2023|Daň z příjmů, Sociální pojištění|0 Komentářů

V následujících řádcích se podíváme, do kdy je zapotřebí odevzdat jednotlivé přehledy OSVČ na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Lhůta pro podání obou přehledů je závislá na lhůtě pro podání přiznání k dani z příjmů fyzický osob na finanční úřad. Přehledy na sociální a zdravotní je povinna podat každá OSVČ, která alespoň po část roku […]