Daňový balíček, jehož cílem je konsolidace veřejných rozpočtů, přináší celou řadu změn také v oblasti zdanění zaměstnanců. Daňová balíček byl schválený ve 3. čtení Poslaneckou sněmovnou dne 13. října 2023 a poté zamířil do Senátu, který jej bude projednávat od 18. listopadu 2023.

V následujících řádcích si představíme nejpodstatnější změny, které nás v oblasti zdanění zaměstnanců mohou čekat:

  • Nemocenské pojištění dosud hradil pouze zaměstnavatel. Nyní podle nové úpravy bude hradit nemocenské pojištění také zaměstnanec, a to ve výši 0,6 % z hrubého příjmu. Nemocenské bude součástí odvodů pojistného na sociální zabezpečení. Odvody zaměstnanců se tak zvýší ze současných 11 % (kdy 6,5 % je odvod na důchodové pojištění a 4,5 % na zdravotní pojištění) na 11,6 % z hrubé mzdy.
  • Konsolidační balíček přináší také novinky v oblasti osvobození nepeněžních zaměstnaneckých benefitů (např. kultura, sport, zdravotní služby). Podle dosavadní úpravy, pokud benefit splnil daný účel, tak byl na straně zaměstnance osvobozen (kromě rekreace a zájezdů, kde byl roční limit 20.000, Kč). Ponovu bude limit osvobození nepeněžních zaměstnaneckých benefitů ve výši poloviny průměrné měsíční mzdy (pro rok 2024 21.984,- Kč). Pokud dojde k překročení tohoto limitu, tak na straně zaměstnance bude částka překračující tento limit zdanitelným příjmem a na straně zaměstnavatele daňově uznatelný nákladem.
  • Daňový balíček dále přináší zrušení osvobození u drobných plnění podle vyhlášky FKSP (např. dary při odchodu do důchodu nebo dary při životním jubileu). Podle dosavadní úpravy byl limit na takováto plnění 2.000,- Kč za rok.
  • Dále dochází ke sjednocení podmínek pro osvobození příspěvku na stravování poskytovaného zaměstnancům. Současné osvobození platné pro tzv. stravenkový paušál bude nově platit i pro stravování poskytované nepeněžní formou (stravenky, závodní stravování). Daňová uznatelnost stravenky tedy nebude omezená 55 % ceny jídla. Na straně zaměstnavatele půjde o daňově uznatelný náklad bez limitu, u zaměstnance se bude jednat o osvobozený příjem do limitu stanoveného jako 70 % stravného pro pracovní cestu trvající 5 až 12 hod (v současnosti se jedná o částku 107,10 Kč).
  • Daňový balíček ruší osvobození daňového zvýhodnění u tzv. manažerských bytů. Podle současné právní úpravy platí, že prodej bytové jednotky (ve vlastnictví zaměstnavatele), ve které zaměstnanec trvale bydlel déle než 2 roky před prodejem, za cenu nižší než je cena určená podle oceňovacího předpisu, negeneruje pro zaměstnance zdanitelný příjem. Tuto výjimku daňový balíček ruší a uvedený rozdíl bude představovat zdanitelný nepeněžní příjem zaměstnance. Dle přechodného ustanovení by se však toto zrušení nemělo dotknout osob, které v daných bytech měly bydliště před účinností zákona.
  • Zdanění nepeněžního příjmu zaměstnance, který má k služebním i soukromým účelům k dispozici bezemisní automobil, bude nově činit pouze 0,25 % ze vstupní ceny automobilu.
  • Podle dosavadní právní úpravy jsou dohody o provedení práce vyňaty z odvodu pojistného (do 10.000 Kč měsíčně). Úsporný balíček nově zavádí dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance, který pracuje na základě dohody či více dohod o provedení práce. První limit bude stanoven pro příjmy z veškerých dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 % průměrné mzdy. Při současné výši průměrné mzdy by tento limit činil 10.081 Kč. Druhý limit bude stanoven při souběhu více dohod o provedení práce u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrné mzdy, což odpovídá v současné době částce 16.130 Kč. Cílem je omezit takzvané řetězení dohod, kdy pracovník neodvádí státu pojistné. Aby opatření mohlo být kontrolováno, bude zavedena také evidence všech dohod o provedení práce a příjmů z těchto dohod. Tato změna měla být původně účinná od 1. ledna 2024, ale nakonec byla účinnost Poslaneckou sněmovnou odložena až na 1. července 2024.

Pokud byste měli k dané problematice jakékoli dotazy, obraťte se na nás, rádi Vám s čímkoli pomůžeme.