Petr Hájek

Petr Hájek je zkušený daňový poradce působící v LERICE od roku 2012. Věnuje se především problematice podnikání fyzických osob v celém spektru zdanění jejich příjmů včetně oblasti sociálního a zdravotního pojištění a související problematiky DPH. Jeho doménou jsou také hlášení Intrastat. **************************************************************************************************** Petr Hájek is an experienced tax advisor working for LERIKA since 2012. He focuses mainly on issues of sole entrepreneurs in the whole spectrum of taxation of their income, including the area of social security and health insurance premiums and related VAT issues. Petr is also the expert for Intrastat.
1515/06/2022

Novela zákona o silniční dani

Autor |15/06/2022|Ostatní / Other|0 Komentářů

Jak jsme již uvedli v předešlých článcích, od 1.7.2022 nabývá účinnosti novela zákona o silniční dani, která přináší poměrně zásadní změny v dané problematice. Níže uvádíme několik konkrétních praktických dopadů spojených s touto novelou:

Výši silniční daně už nebude ovlivňovat stáří vozidla jako tomu bylo doposud.
Silniční daň už nebude platit zaměstnavatel pokud zaměstnanec pojede na pracovní cestu […]

1515/06/2022

Daňové souvislosti u elektromobility

Autor |15/06/2022|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

V současné době se hojně rozvíjí podpora nízkoemisních automobilů, což jsou vozidla kategorie M1, M2 nebo N1 splňující příslušné emisní limity Co2. Podpora spočívá např. v plánovaném snížení sazby (z 1% na 0,5% ze vstupní ceny vozu) při dodanění bezplatného poskytnutí automobilu pro soukromé i služební účely zaměstnavatelem zaměstnanci.

Při odpovědi na otázku, zdali vůz splňuje definici nízkoemisního […]

1111/04/2022

Generální pardon Ministerstva financí

Autor |11/04/2022|DPH / VAT, Ostatní / Other|0 Komentářů

Zrušení povinnosti odvádět zálohy na silniční daň
V souvislosti se zdražováním cen pohonných hmot se ministerstvo financí rozhodlo připravit daňový balíček, který navrhuje úlevy v oblasti silniční daně.

Počínaje dubnovou zálohou byla generálním pardonem zrušena povinnost odvádět zálohy na silniční daň. Toto se týká všech vozidel a všech poplatníků. S ohledem na velké množství poplatníků silniční daně nebyl zvolen postup individuálního […]

1414/03/2022

DPH a dary v souvislosti se situací na Ukrajině

Autor |14/03/2022|DPH / VAT|0 Komentářů

S postupujícím vojenským konfliktem na Ukrajině zveřejnila finanční správa na svých internetových stránkách informace o dopadech poskytování darů souvisejících se současnou vlnou solidarity na podporu Ukrajiny na daň z přidané hodnoty. U plátce DPH může docházet k následujícím situacím:

1. poskytnutí finančních darů

Poskytnutí finančních darů (a to jak hotovostně, tak bezhotovostně) není předmětem daně z přidané hodnoty a v DPH přiznání […]

1010/02/2022

Termíny pro podání přehledů pro ČSSZ a ZP za rok 2021

Autor |10/02/2022|Daň z příjmů / Income Tax, Sociální pojištění / Social security|0 Komentářů

Jaké jsou termíny pro odevzdání přehledů o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu ČSSZ za rok 2021? V následujících řádcích se podíváme, do kdy je zapotřebí odevzdat jednotlivé přehledy.

Daňové přiznání bylo podáno OSVČ nebo daňovým poradcem do 1.4.2022 (bez ohledu na to, zdali bylo podáno elektronicky či v papírové podobě)
Přehled pro ČSSZ musí být podán:   […]

2727/10/2021

Prominutí DPH u dodání elektřiny a plynu

Autor |27/10/2021|DPH / VAT|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Prominutí DPH u dodání elektřiny a plynu

Jelikož v posledních měsících rapidně vzrostly ceny elektrické energie a plynu na mezinárodních trzích, rozhodla ministryně financí Alena Schillerová ve středu 20. října 2021 o mimořádném prominutí daně z přidané hodnoty u dodání elektřiny a plynu pro měsíce listopad a prosinec roku 2021. Ministerstvo financí naposledy sáhlo k podobnému kroku v případě dodávek respirátorů v souvislosti s šířící se […]

2020/10/2021

Intrastat – novinky od 1. 1. 2022

Autor |20/10/2021|Ostatní / Other|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Intrastat – novinky od 1. 1. 2022

Od 1. 1. 2022 nabývají účinnosti změny v oblasti Intrastatu související s implementací nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 a jeho prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1197. V následujícím textu si blíže představíme jednotlivé novinky.
Zjednodušené hlášení
Podstatnou změnou je možnost zjednodušeného vykazování. Zpravodajské jednotky, které nepřekročí hodnotu 20 milionů Kč pro odeslání nebo přijetí zboží (každý směr se posuzuje […]

909/09/2021

Dávky otcovské poporodní péče a další změny

Autor |09/09/2021|Ostatní / Other, Sociální pojištění / Social security|0 Komentářů

Novela zákona o nemocenském pojištění
Začátkem září byla ve Sbírce zákonů vyhlášená novela zákona o nemocenském pojištění, která přináší hned několik zajímavých novinek.

Jednou z nich je nová úprava v poskytování dávek otcovské poporodní péče. Na tzv. „otcovskou“ mají nárok zaměstnanci i podnikatelé odvádějící nemocenské pojištění. Ponovu budou moci čerství tatínkové čerpat „otcovskou“ dva týdny místo dosavadního jednoho […]

909/09/2021

Leave for fathers of newborns and other upcoming changes

Autor |09/09/2021|DPH / VAT, Sociální pojištění / Social security|0 Komentářů

Sickness Insurance Act Amendment
At the start of September, an amendment of Sickness Insurance Act bringing several interesting legislative changes has been published in the Collection of Laws.

One of the changes concerns a new rule on the provision of leave for fathers of newborns. These payments are available to employees or entrepreneurs paying sickness insurance. New […]

1313/11/2020

Zrušení superhrubé mzdy

Autor |13/11/2020|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Koncem října 2020 předložil předseda vlády Andrej Babiš pozměňovací návrh k sněmovnímu tisku 910, který mimo jiné upravuje problematiku výpočtu daně z příjmů, a to hned v několika oblastech. Hlavní změnou, kterou přináší tato navrhovaná právní úprava, je zrušení superhrubé mzdy jako základny pro výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti. Ponovu by se základ daně z příjmů ze závislé […]