Petr Hájek

Petr Hájek je zkušený daňový poradce působící v LERICE od roku 2012. Věnuje se především problematice podnikání fyzických osob v celém spektru zdanění jejich příjmů včetně oblasti sociálního a zdravotního pojištění a související problematiky DPH. Jeho doménou jsou také hlášení Intrastat. **************************************************************************************************** Petr Hájek is an experienced tax advisor working for LERIKA since 2012. He focuses mainly on issues of sole entrepreneurs in the whole spectrum of taxation of their income, including the area of social security and health insurance premiums and related VAT issues. Petr is also the expert for Intrastat.
2525/04/2023

Termíny pro podání OSVČ přehledů za rok 2022

Autor |25/04/2023|Daň z příjmů, Sociální pojištění|0 Komentářů

V následujících řádcích se podíváme, do kdy je zapotřebí odevzdat jednotlivé přehledy OSVČ na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Lhůta pro podání obou přehledů je závislá na lhůtě pro podání přiznání k dani z příjmů fyzický osob na finanční úřad. Přehledy na sociální a zdravotní je povinna podat každá OSVČ, která alespoň po část roku […]

2525/03/2023

Termíny pro podávání daňových přiznání

Autor |25/03/2023|Daň z příjmů, Správa daní|0 Komentářů

S blížícím se koncem března si někteří poplatníci kladou otázku, jaké jsou aktuální termíny pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2022 a zdali i na ně se vztahuje povinnost podat daňové přiznání v elektronické podobě. V následujícím článku si blíže tuto problematiku představíme.

Daňová přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob se podávají nejpozději do tří, […]

2424/01/2023

Datové schránky – aktuální novinky

Autor |24/01/2023|Daň z příjmů, Ostatní|0 Komentářů

S příchodem roku 2023 nastala podstatná změna v doručování datových zpráv. Tato změna se týká lhůty, po jejíž uplynutí je v datové schránce datová zpráva označena za doručenou.
Situace do 31. 12. 2022
Podle obecného pravidla se má zpráva v datové schránce za doručenou po uplynutí 10 dnů od okamžiku jejího dodání do datové schránky, nepřihlásila-li se příslušná osoba do […]

1919/12/2022

Požádejte o přeplatky na silniční dani

Autor |19/12/2022|Ostatní|0 Komentářů

V průběhu roku 2022 došlo ke změně zákona č. 16/1993 Sb., o silniční dani.  Tato změna významným způsobem zužuje okruh silničních vozidel podléhající silniční dani. Jak jsme již uvedli v předešlých článcích, ponovu silniční dani podléhají vozidla kategorie N2 a N3 s povolenou hmotností nad 3,5 tuny a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v České republice. […]

1515/06/2022

Novela zákona o silniční dani

Autor |15/06/2022|Ostatní|0 Komentářů

Jak jsme již uvedli v předešlých článcích, od 1.7.2022 nabývá účinnosti novela zákona o silniční dani, která přináší poměrně zásadní změny v dané problematice. Níže uvádíme několik konkrétních praktických dopadů spojených s touto novelou:

Výši silniční daně už nebude ovlivňovat stáří vozidla jako tomu bylo doposud.
Silniční daň už nebude platit zaměstnavatel pokud zaměstnanec pojede na pracovní cestu […]

1515/06/2022

Daňové souvislosti u elektromobility

Autor |15/06/2022|Daň z příjmů|0 Komentářů

V současné době se hojně rozvíjí podpora nízkoemisních automobilů, což jsou vozidla kategorie M1, M2 nebo N1 splňující příslušné emisní limity Co2. Podpora spočívá např. v plánovaném snížení sazby (z 1% na 0,5% ze vstupní ceny vozu) při dodanění bezplatného poskytnutí automobilu pro soukromé i služební účely zaměstnavatelem zaměstnanci.

Při odpovědi na otázku, zdali vůz splňuje definici nízkoemisního […]

1111/04/2022

Generální pardon Ministerstva financí

Autor |11/04/2022|DPH, Ostatní|0 Komentářů

Zrušení povinnosti odvádět zálohy na silniční daň
V souvislosti se zdražováním cen pohonných hmot se ministerstvo financí rozhodlo připravit daňový balíček, který navrhuje úlevy v oblasti silniční daně.

Počínaje dubnovou zálohou byla generálním pardonem zrušena povinnost odvádět zálohy na silniční daň. Toto se týká všech vozidel a všech poplatníků. S ohledem na velké množství poplatníků silniční daně nebyl zvolen postup individuálního […]

1414/03/2022

DPH a dary v souvislosti se situací na Ukrajině

Autor |14/03/2022|DPH|0 Komentářů

S postupujícím vojenským konfliktem na Ukrajině zveřejnila finanční správa na svých internetových stránkách informace o dopadech poskytování darů souvisejících se současnou vlnou solidarity na podporu Ukrajiny na daň z přidané hodnoty. U plátce DPH může docházet k následujícím situacím:

1. poskytnutí finančních darů

Poskytnutí finančních darů (a to jak hotovostně, tak bezhotovostně) není předmětem daně z přidané hodnoty a v DPH přiznání […]

1010/02/2022

Termíny pro podání přehledů pro ČSSZ a ZP za rok 2021

Autor |10/02/2022|Daň z příjmů, Sociální pojištění|0 Komentářů

Jaké jsou termíny pro odevzdání přehledů o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu ČSSZ za rok 2021? V následujících řádcích se podíváme, do kdy je zapotřebí odevzdat jednotlivé přehledy.

Daňové přiznání bylo podáno OSVČ nebo daňovým poradcem do 1.4.2022 (bez ohledu na to, zdali bylo podáno elektronicky či v papírové podobě)
Přehled pro ČSSZ musí být podán:   […]

2727/10/2021

Prominutí DPH u dodání elektřiny a plynu

Autor |27/10/2021|DPH|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Prominutí DPH u dodání elektřiny a plynu

Jelikož v posledních měsících rapidně vzrostly ceny elektrické energie a plynu na mezinárodních trzích, rozhodla ministryně financí Alena Schillerová ve středu 20. října 2021 o mimořádném prominutí daně z přidané hodnoty u dodání elektřiny a plynu pro měsíce listopad a prosinec roku 2021. Ministerstvo financí naposledy sáhlo k podobnému kroku v případě dodávek respirátorů v souvislosti s šířící se […]