Petr Hájek

Petr Hájek je zkušený daňový poradce působící v LERICE od roku 2012. Věnuje se především problematice podnikání fyzických osob v celém spektru zdanění jejich příjmů včetně oblasti sociálního a zdravotního pojištění a související problematiky DPH. Jeho doménou jsou také hlášení Intrastat. **************************************************************************************************** Petr Hájek is an experienced tax advisor working for LERIKA since 2012. He focuses mainly on issues of sole entrepreneurs in the whole spectrum of taxation of their income, including the area of social security and health insurance premiums and related VAT issues. Petr is also the expert for Intrastat.
2222/04/2024

ESOP – úprava odvodu sociálního a zdravotního pojištění

Autor |22/04/2024|Daň z příjmů, Sociální pojištění|0 Komentářů

V předešlých článcích jsme Vás informovali o novele týkající se zdanění zaměstnaneckých akciových a opčních plánů. Tato novela odložila moment zdanění na pozdější okamžik (odchod zaměstnance z firmy, vstup zaměstnavatele do likvidace, uplynutí 10 let od nabytí benefitu, zánik české rezidentury, převod akcií nebo opce na jinou osobu, uplatnění opce, nebo výměna podílu, při které se […]

2828/02/2024

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) 2024

Autor |28/02/2024|Daň z příjmů|0 Komentářů

Od ledna 2024 je možno využívat dlouhodobý investiční produkt (DIP) jako jeden z produktů, jak se zajistit na stáří. Většina poskytovatelů DIP se snaží nalákat klienty, aby si uzavřeli DIP například tím, že u tohoto produktu snižují poplatky na minimum. Pokud byste o uzavření DIP uvažovali, níže si v krátkosti shrneme hlavní specifika DIP:

Minimální doba spoření […]

1515/12/2023

Paušální daň v roce 2024

Autor |15/12/2023|Daň z příjmů|0 Komentářů

S příchodem roku 2024 se mění výše minimálních měsíčních záloh na sociální a zdravotní pojištění. Tato změna ovlivňuje výši měsíčních odvodů u paušální daně. Přehled výše paušální daně ve vztahu k celkovým příjmům a sazbě paušálních výdajů ukazuje následující tabulka.

Celkový roční příjem v Kč

Výdajový paušál

 

40%

60%

80%

do 1 mil.
7 498
7 498
7 498

1 mil. až 1,5 mil.
16 745
7 498
7 498

1,5 mil. […]

1818/10/2023

Konsolidační balíček: novinky u zaměstnanců

Autor |18/10/2023|Daň z příjmů, Sociální pojištění|0 Komentářů

Daňový balíček, jehož cílem je konsolidace veřejných rozpočtů, přináší celou řadu změn také v oblasti zdanění zaměstnanců. Daňová balíček byl schválený ve 3. čtení Poslaneckou sněmovnou dne 13. října 2023 a poté zamířil do Senátu, který jej bude projednávat od 18. listopadu 2023.

V následujících řádcích si představíme nejpodstatnější změny, které nás v oblasti zdanění zaměstnanců mohou čekat:

Nemocenské […]

2525/09/2023

Telework – EU

Autor |25/09/2023|Sociální pojištění|0 Komentářů

V následujícím článku si představíme novinky týkající se nové Rámcové dohody v oblasti sociálního zabezpečení, kterou nedávno představila Evropská komise. Na základě této nové Rámcové dohody je umožněna práce z domova ze zahraničí (tzv. teleworking) a to bez toho, aniž by se zaměstnavatel musel registrovat a odvádět pojistné ve státě bydliště svých zaměstnanců (zaměstnanci by standardně spadali do […]

2525/04/2023

Termíny pro podání OSVČ přehledů za rok 2022

Autor |25/04/2023|Daň z příjmů, Sociální pojištění|0 Komentářů

V následujících řádcích se podíváme, do kdy je zapotřebí odevzdat jednotlivé přehledy OSVČ na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Lhůta pro podání obou přehledů je závislá na lhůtě pro podání přiznání k dani z příjmů fyzický osob na finanční úřad. Přehledy na sociální a zdravotní je povinna podat každá OSVČ, která alespoň po část roku […]

2525/03/2023

Termíny pro podávání daňových přiznání

Autor |25/03/2023|Daň z příjmů, Správa daní|0 Komentářů

S blížícím se koncem března si někteří poplatníci kladou otázku, jaké jsou aktuální termíny pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2022 a zdali i na ně se vztahuje povinnost podat daňové přiznání v elektronické podobě. V následujícím článku si blíže tuto problematiku představíme.

Daňová přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob se podávají nejpozději do tří, […]

2424/01/2023

Datové schránky – aktuální novinky

Autor |24/01/2023|Daň z příjmů, Ostatní|0 Komentářů

S příchodem roku 2023 nastala podstatná změna v doručování datových zpráv. Tato změna se týká lhůty, po jejíž uplynutí je v datové schránce datová zpráva označena za doručenou.
Situace do 31. 12. 2022
Podle obecného pravidla se má zpráva v datové schránce za doručenou po uplynutí 10 dnů od okamžiku jejího dodání do datové schránky, nepřihlásila-li se příslušná osoba do […]

1919/12/2022

Požádejte o přeplatky na silniční dani

Autor |19/12/2022|Ostatní|0 Komentářů

V průběhu roku 2022 došlo ke změně zákona č. 16/1993 Sb., o silniční dani.  Tato změna významným způsobem zužuje okruh silničních vozidel podléhající silniční dani. Jak jsme již uvedli v předešlých článcích, ponovu silniční dani podléhají vozidla kategorie N2 a N3 s povolenou hmotností nad 3,5 tuny a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v České republice. […]

1515/06/2022

Novela zákona o silniční dani

Autor |15/06/2022|Ostatní|0 Komentářů

Jak jsme již uvedli v předešlých článcích, od 1.7.2022 nabývá účinnosti novela zákona o silniční dani, která přináší poměrně zásadní změny v dané problematice. Níže uvádíme několik konkrétních praktických dopadů spojených s touto novelou:

Výši silniční daně už nebude ovlivňovat stáří vozidla jako tomu bylo doposud.
Silniční daň už nebude platit zaměstnavatel pokud zaměstnanec pojede na pracovní cestu […]