2525/01/2022

Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

Autor |25/01/2022|Daň z příjmů / Income Tax, Správa daní / Tax Administration|0 Komentářů

Jen několik málo dní zbývá do uplynutí lhůty pro podání Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí. Oznámení podléhají příjmy ze zdrojů na území České republiky daňovým nerezidentům ČR a to bez ohledu na to, zda se jedná o příjem podléhající srážkové dani, příjem osvobozený od srážkové daně nebo příjem, který nepodléhá zdanění, neboť to stanoví […]

2323/09/2021

Zveřejňování účetní závěrky

Autor |23/09/2021|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other, Správa daní / Tax Administration|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zveřejňování účetní závěrky

V praxi se často setkáváme s tím, že společnosti opomíjejí povinnost ukládat účetní závěrky do Sbírky listin i přesto, že za porušení této povinnosti hrozí vysoké sankce a pokuty, které mohou nově vyústit i do zrušení společnosti.

Povinnost zveřejnit účetní závěrku ve Sbírce listin ukládají dva zákony, a to Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a […]

808/12/2020

Novela daňového řádu od 1. ledna 2021

Autor |08/12/2020|Daň z příjmů / Income Tax, Správa daní / Tax Administration|0 Komentářů

Od 1. ledna 2021 začne platit novela daňového řádu. Níže uvádíme některé z našeho pohledu významné změny, které novela přinese.

Lhůty pro podávání daňových přiznání

Za účelem podpory elektronické formy podání daňových přiznání se od nového roku prodlužuje obecná tříměsíční lhůta pro podání daňových přiznání (u daní vyměřovaných za zdaňovací období 12 měsíců nebo delší – […]

808/12/2020

Tax Code amendment as of 1 January 2021

Autor |08/12/2020|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other, Správa daní / Tax Administration|0 Komentářů

Tax Code amendment enters into force on 1 January 2021. Below, we provide an overview of the major changes that this amendment introduces.

Changes in tax return filing deadlines 

In order to further support the digital filing of tax returns, the general 3-month period to file tax returns shall be extended to 4 months in cases where […]

2626/10/2020

Zpětné uplatnění daňové ztráty

Autor |26/10/2020|Daň z příjmů / Income Tax, Správa daní / Tax Administration|0 Komentářů

Zpětné uplatnění daňové ztráty je jedním z nástrojů, který mohou poplatníci daně z příjmů (fyzické i právnické osoby) nově využít pro získání peněžních prostředků a vykrýt tak neplánovaný propad svých příjmů nejen v čase světové pandemie a souvisejících ekonomických následků.

Nová právní úprava je součástí daňového balíčku, který byl schválen s účinností od 1. července 2020 […]

2626/10/2020

Loss carryback

Autor |26/10/2020|Daň z příjmů / Income Tax, Správa daní / Tax Administration|0 Komentářů

Loss carryback is one of the instruments that income tax payers (individuals and corporations alike) can newly adopt to improve cash flow and bridge a period of an unexpected fall in income, not only in the current period of the world pandemic and its relating economic consequences.

The new regulation is part of the tax package […]

2626/10/2020

Generální pardon pro kadeřnictví nebo některé maloobchodní prodejny

Autor |26/10/2020|COVID-19, Daň z příjmů / Income Tax, DPH / VAT, Ostatní / Other, Správa daní / Tax Administration|0 Komentářů

Ve Finančním zpravodaji č. 25/2020 byl dnes vyhlášen další generální pardon ministryně financí, kterým se promíjí sankce spojené s pozdní platbou DPH, záloh na silniční daň či záloh na daň z příjmů, a to tentokrát těm poplatníkům, na které se vztahuje uzavření provozů počínaje dnem 22. 10. 2020.

Jedná se fakticky o rozšíření generálního pardonu […]

606/02/2019

Daňový balíček 2019 zpátky ve sněmovně, aneb zvýšení výdajových paušálů v ohrožení?

Autor |06/02/2019|Daň z příjmů / Income Tax, DPH / VAT, Ostatní / Other, Správa daní / Tax Administration|0 Komentářů

O daňovém balíčku 2019 a změnách, které přinese, jsme psali podrobně v našich lednových Tax News. Řadu z nás potěšilo zvýšení výdajových paušálů živnostníků na úroveň roku 2017.

Bohužel nic není jednoduché a na definitivní podobu novely zákona o daních z příjmů si budeme muset počkat o chvilku déle, než jsme doufali. Existuje i teoretická možnost, že […]