1313/06/2024

Metodický pokyn GFŘ upravující účinnost plných mocí uložených u různých správců daně

Autor |13/06/2024|Správa daní|0 Komentářů

Generální finanční ředitelství vydalo metodický pokyn, který upravuje účinnost plných mocí uložených u vybraného správce daně vůči úkonům a procesům vůči ostatním správcům daně.

Nový metodický pokyn finanční správy řeší zastoupení u oblastí celostátní působnosti plných mocí (typicky v případě plné moci udělené pro daňovou kontrolu u finančního úřadu odlišného od místně příslušného finančního úřadu) a potvrzuje, […]

2626/04/2024

Oznámení podmíněně osvobozených příjmů při prodeji nemovitosti – novela zákona

Autor |26/04/2024|Daň z příjmů, Správa daní|0 Komentářů

Již dříve jsme vás v našem článku upozorňovali na povinnost oznámit správci daně podmíněně osvobozený příjem při prodeji nemovitosti.

Jak z názvu vyplývá, týká se to zejména příjmů z prodeje nemovitých věcí, které jsou osvobozené od daně z příjmů pod podmínkami. Těmito podmínkami dosud bylo to, že fyzická osoba použije přijaté peněžní prostředky k obstarání vlastní bytové potřeby a zároveň […]

1010/04/2024

Transakce s krypto aktivy – DAC 8

Autor |10/04/2024|Správa daní|0 Komentářů

Na portálu VeKlep byl zveřejněn návrh zákona implementující v pořadí již osmou směrnici o mezinárodní spolupráci v oblasti daní – DAC 8. Směrnice se mimo jiné zabývá automatickou výměnou informací oznamovaných poskytovateli služeb s kryptoaktivy.
Automatická výměna informací představuje jeden z nástrojů mezinárodní spolupráce v oblasti daní. Při automatické výměně informací jsou daňovým orgánům jiného státu zasílány informace bez předchozí žádosti. Jedná se […]

2323/02/2024

Podáváte DPH reporty na platných formulářích?

Autor |23/02/2024|DPH, Správa daní|0 Komentářů

Od 1. ledna 2024 je účinná nová formulářová vyhláška, která mění formuláře pro daň z přidané hodnoty. Pro podání v oblasti DPH za leden 2024 a následující zdaňovací období jsou plátci DPH povinni používat nové formuláře pro DPH přiznání (vzor č. 24) a kontrolního hlášení (vzor č. 2). Zatímco nový vzor kontrolního hlášení č. 2 zveřejnila daňová […]

2222/12/2023

Blíží se lhůta pro podání Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

Autor |22/12/2023|Daň z příjmů, Správa daní|0 Komentářů

Dne 31. ledna 2024 uplyne lhůta pro podání Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí v případě, že se jedná o příjmy ze zdrojů na území České republiky, které plátce daně vyplácí daňovým nerezidentům ČR a tento příjem je osvobozený od srážkové daně nebo nepodléhá zdanění, neboť to stanoví mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění.
Jak se mění […]

1515/07/2023

Odvod z nadměrných příjmů

Autor |15/07/2023|Ostatní, Správa daní|0 Komentářů

Na sklonku loňského roku nabyla účinnosti novela energetického zákona, která zavedla odvod z nadměrných příjmů. Správcem odvodu z nadměrných příjmů je ERÚ. Vedle daně z příjmů z neočekávaných zisků (tzv. Windfall tax) se jedná o další z odvodů postihující nadměrné zisky vybraného segmentu ekonomiky, tentokrát výrobce elektřiny.

Odvod z nadměrných z příjmů probíhá od prosince 2022. Odvod pro rok 2023 […]

1212/05/2023

Finanční správa odpustí pokuty

Autor |12/05/2023|Daň z příjmů, Ostatní, Správa daní|0 Komentářů

Podnikajícím fyzickým osobám a všem právnickým osobám byly postupně od 1. ledna 2023 zřízeny povinně datové schránky, pokud jimi tyto osoby ještě nedisponovaly. S tím potom souvisela mimo jiné povinnost podávat daňová přiznání elektronicky.

Řada daňových poplatníků zejména z řad fyzických osob ale tuto povinnost nezaznamenala a finanční správa tak evidovala zvýšený nárůst chybně podaných daňových […]

1010/04/2023

Projekt milostivého léta

Autor |10/04/2023|Daň z příjmů, Ostatní, Správa daní|0 Komentářů

Po první a druhé vlně milostivého léta představila vláda návrh zákona, který cílí na oddlužení fyzických osob v oblasti daňových nedoplatků. Návrh zákona se aktuálně nachází v poslanecké sněmovně a jeho cílem je podpořit motivaci daňových dlužníků k mimořádné úhradě daně a zároveň vytvořit příležitost pro jednorázové snížení objemu dluhů jednotlivců.  Navrhované opatření má formu daňové amnestie.
Na […]

2525/03/2023

Termíny pro podávání daňových přiznání

Autor |25/03/2023|Daň z příjmů, Správa daní|0 Komentářů

S blížícím se koncem března si někteří poplatníci kladou otázku, jaké jsou aktuální termíny pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2022 a zdali i na ně se vztahuje povinnost podat daňové přiznání v elektronické podobě. V následujícím článku si blíže tuto problematiku představíme.

Daňová přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob se podávají nejpozději do tří, […]

2424/03/2023

Dodanění závislé činnosti u osoby, která není formálním zaměstnavatelem

Autor |24/03/2023|Daň z příjmů, Sociální pojištění, Správa daní|0 Komentářů

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) řešil kasační stížnost 10 Afs 61/2022 mezi společností (právnickou osobou) a Generálním finančním ředitelstvím (dále jen „GFŘ“) ve věci zdanění finanční motivace pro zaměstnance za prodej zboží určité značky, pokud odměny poskytuje nikoli zaměstnavatel ve smyslu pracovněprávních předpisů, ale jiná osoba.

Podstatou sporu byl bonusový program, který společnost poskytovala prodavačům […]