Od 1. ledna 2024 je účinná nová formulářová vyhláška, která mění formuláře pro daň z přidané hodnoty. Pro podání v oblasti DPH za leden 2024 a následující zdaňovací období jsou plátci DPH povinni používat nové formuláře pro DPH přiznání (vzor č. 24) a kontrolního hlášení (vzor č. 2). Zatímco nový vzor kontrolního hlášení č. 2 zveřejnila daňová správa na webu www.mojedane.cz již na počátku února 2024, nový vzor DPH přiznání č. 24 byl na web umístěn až nyní. Formulář souhrnného hlášení zůstává beze změny.

Co je nového v DPH formulářích?

V řádku č. 26 DPH přiznání se nově vykazuje i dodání a půjčování knih, které je osvobozeno od DPH s nárokem na odpočet DPH. V řádku č. 45 DPH přiznání plátci DPH vykazují korekce odpočtu u vybraných osobních vozidel s limitací nároku na odpočet (nový § 77a zákona o DPH).

Kontrolní hlášení zdánlivě zůstává beze změny, mění se však jeho struktura. I nadále formulář obsahuje pole pro tři sazby DPH, druhá snížená sazba DPH zůstává ve formuláři pro účely vykazování oprav zdanitelných plnění a vykázání dokladů v 10% sazbě DPH, které byly doručeny až po 1.1.2024. Do kolonek pro první sníženou sazbu daně se nově vykazují plnění ve 12% sazbě DPH. V kontrolním hlášení také mizí některé údaje, např. informace o datové schránce plátce.

V souvislosti se změnou formulářů Vám doporučujeme ověřit, že u podání za leden 2024 používáte aktuální formulář. Pokud podání učiníte na starém formuláři, může být finanční správou rozporováno či zamítnuto.

V případě dotazů ke změnám v oblasti DPH nás neváhejte kontaktovat.