2929/04/2024

Novela zákona o DPH s navrhovanou účinností od roku 2025

Autor |29/04/2024|DPH|0 Komentářů

Ministerstvo Financí ČR předložilo vládě návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty (dále „ZDPH“), jejíž účinnost je plánována na 1. ledna následujícího roku. Některá ustanovení předloženého návrhu mají odloženou účinnost (červenec 2025 či později).

Novela ZDPH je velmi rozsáhlá (obsahuje 445 bodů měnících současnou zákonnou úpravu a rozsáhlou důvodovou zprávu) a vychází mj. z implementace příslušných předpisů […]

2323/02/2024

Podáváte DPH reporty na platných formulářích?

Autor |23/02/2024|DPH, Správa daní|0 Komentářů

Od 1. ledna 2024 je účinná nová formulářová vyhláška, která mění formuláře pro daň z přidané hodnoty. Pro podání v oblasti DPH za leden 2024 a následující zdaňovací období jsou plátci DPH povinni používat nové formuláře pro DPH přiznání (vzor č. 24) a kontrolního hlášení (vzor č. 2). Zatímco nový vzor kontrolního hlášení č. 2 zveřejnila daňová […]

707/02/2024

Změny v DPH v souvislosti s novelou energetického zákona

Autor |07/02/2024|DPH|0 Komentářů

Novela energetického zákona publikovaná ve Sbírce zákonů dne 31. prosince 2023 pod číslem 469/2023 Sb. přináší změny v oblasti stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění u dodání elektřiny, plynu, tepla a dalších služeb dle energetického zákona, u dodání vody, odstranění odpadních vod a poskytnutí služeb elektronických komunikací.
Co se mění v DPH v návaznosti na nový energetický zákon?
Vzhledem ke změnám […]

3030/10/2023

Konsolidační balíček: zásadní změny v oblasti DPH

Autor |30/10/2023|DPH|0 Komentářů

Vládní konsolidační balíček, který je aktuálně stále ve schvalovacím řízení v Parlamentu ČR, přináší i řadu změn v oblasti DPH.

Nejzásadnější z nich je změna v sazbách DPH. S účinností od 1. ledna 2024 (za podmínky, že bude konsolidační balíček včas schválen) by v České republice měly platit pouze 2 sazby daně z přidané hodnoty:

Základní, 21% sazba DPH
Snížená, 12% sazba […]

2525/10/2023

Funkční měna

Autor |25/10/2023|Daň z příjmů, DPH, Účetnictví|0 Komentářů

Konsolidační balíček nám mimo jiné zavádí novinku a tou je tzv. funkční měna.  O tom, že by se u nás mohlo vést účetnictví v cizí měně a zároveň by byla i možnost platit daně v jiné měně než v českých korunách, se v odborných kruzích diskutuje už poměrně dlouho. Původně mělo být zavedení funkční měny […]

2424/10/2023

Konsolidační balíček a jeho vliv na OSVČ

Autor |24/10/2023|Daň z příjmů, DPH, Sociální pojištění|0 Komentářů

Hranice pro aplikaci sazby daně 23 %
Sazba daně z příjmů fyzických osob zůstává nadále 15 % a 23 % základu daně. Konsolidační balíček však snižuje hranici pro uplatnění 23% sazby daně z příjmů. Dosud se sazba daně  23 % aplikovala pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy, po novu to bude pouze 36násobek. Pro ilustraci si […]

1111/09/2023

Daňově uznatelné náklady a DPH při nákupu osobních automobilů ve světle konsolidačního balíčku

Autor |11/09/2023|Daň z příjmů, DPH|0 Komentářů

Aktuální návrh novely zákona o daních z příjmů, který by měl být účinný od 1. ledna 2024, limituje výši vstupní ceny u vozidel kategorie M1 (vozidla k přepravě osob s maximálně osmi místy pro pasažéry nebo víceúčelová vozidla). Limitace je nastavena na částku 2 miliony Kč a měla by platit jak pro vstupní cenu vozidla, tak i pro […]

101/09/2023

GFŘ zveřejnilo novou informaci o bezúplatném dodání zboží

Autor |01/09/2023|DPH|0 Komentářů

Generální finanční ředitelství (dále „GFŘ“) zveřejnilo v průběhu prázdnin novou informaci o uplatnění DPH v případě bezúplatného dodání zboží. Tato informace nahrazuje původní informaci GFŘ, která řešila uplatnění DPH při darování zboží do potravinových bank. Nová informace postihuje výrazně širší okruh případů, které mohou nastat při darování zboží (darování zboží zaměstnancům, charitativním organizacím, ale také poskytování darů […]

2424/08/2023

Navrhované změny v konsolidačním balíčku

Autor |24/08/2023|Daň z příjmů, DPH, Ostatní|0 Komentářů

Vládní koaliční strany dne 23. 8. 2023 schválily úpravy tzv. ozdravného balíčku.  O jeho původní podobě jsme psali v našem článku ZDE. Schválené změny zpracuje MF do jednoho pozměňovacího návrhu, který předloží všech pět koaličních stran společně a návrh bude projednán na plenární schůzi Poslanecké sněmovny, která začíná 5. 9. 2023.

Nejvýznamnější změny navržené koaličními partnery se […]

2222/05/2023

Vláda představila „Ozdravný balíček“ pro oblast veřejných financí

Autor |22/05/2023|Daň z příjmů, DPH, Ostatní, Sociální pojištění|0 Komentářů

Před několika dny představila Vláda ČR balíček opatření, která mají vést ke konsolidaci a ozdravení veřejných financí. Níže shrnujeme zásadní změny v oblasti daní, balíček však také přináší změny v důchodovém systému, omezuje množství rozdělovaných dotací, zdraží roční dálniční známky či snižuje provozní výdaje ve státní sféře. Většina navrhovaných změn bude velmi pravděpodobně účinná od 1. ledna […]