Konsolidační balíček nám mimo jiné zavádí novinku a tou je tzv. funkční měna.  O tom, že by se u nás mohlo vést účetnictví v cizí měně a zároveň by byla i možnost platit daně v jiné měně než v českých korunách, se v odborných kruzích diskutuje už poměrně dlouho. Původně mělo být zavedení funkční měny součástí nově připravovaného zákona o účetnictví, jehož účinnost se ovšem odkládá nejdříve až na 1. leden 2025. Nicméně trochu nečekaně se koncept funkční měny stal součástí konsolidačního balíčku a měl by začít platit už od 1. ledna 2024.

Z čeho nový koncept funkční měny vychází?

  • Měl by dát účetním jednotkám možnost odklonit se od povinnosti vést účetnictví a sestavovat účetní závěrku v českých korunách.
  • Funkční měna je koncipována jako právo, nikoliv povinnost.
  • Východiskem jsou IFRS a to konkrétně IAS 21, který definuje funkční měnu jako měnu primárního ekonomické prostředí, v němž účetní jednotka operuje a provádí většinu svých obchodních a finančních transakcí. V konsolidačním balíčku se ovšem neuvádí, jak je definováno tzn. primární ekonomické prostředí, což vzhledem k tomu, že společnosti budou muset použití funkční měny prokazovat, může znamenat komplikace.

Kdo a jak bude moci koncept funkční měny využít?

Využití bude dobrovolné, ale pouze za splnění určitých podmínek. V tom se zaváděný koncept liší od IFRS, kde je zavedení funkční měny povinné. Ministerstvo financí má v plánu omezit možnost využití funkční měny pouze na tři světové měny,  a to konkrétně EUR, USD a GBP. Společnosti, které provádějí většinu svých transakcí v jedné z uvedených měn, budou mít od 1. ledna 2024 možnost vést své účetnictví právě v ní. Jak už bylo zmíněno výše, půjde o dobrovolné rozhodnutí, ale společnosti budou muset prokázat, že v dané měně splňují určitá kritéria a zejména to, že zásadně ovlivňuje jejich podnikání. Česká koruna bude potom pro tyto společnosti cizí měnou.

Z vládního návrhu vyplývá, že pro účely účetnictví se použije měnový kurz vyhlášený centrální bankou příslušnou pro zvolenou funkční měnu. Pro EUR to bude  Evropská centrální banka  a např. pro USD to bude  FED (Federální rezervní systém). Tyto kurzy při použití funkční měny se mohou lišit od měnového kurzu používaného pro účely daně z přidané hodnoty.

Kdy bude možné funkční měnu změnit?

Dobrovolná změna měny účetnictví bude možná jen k prvnímu dni účetního období.  Případný návrat k české měně nebude úplně jednoduchý. Změna z funkční měny zpět na českou měnu bude možná pouze v případě, že zvolená měna účetnictví přestane být funkční měnou podle definice uvedené  výše. K této změně nemůže dojít z rozhodnutí společnosti, proto bude důležité tuto změnu velmi důkladně promyslet.

Bude možné platit daně v cizí měně?

Vláda mimo se jiné také zamýšlí umožnit v cizí měně i platit daně. Zatím však není úplně jasné, jak to bude probíhat a kterých daní se to bude týkat. S velkou pravděpodobností se bude týkat jen daní z příjmů, ale ne DPH ani dalších daní či odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

V oblasti nastavení funkční měny je stále poměrně hodně otazníků. Problematiku budeme dále monitorovat a připravíme podrobnější článek, až budeme znát více detailů.