Fyzické osoby, které získaly v uplynulém roce osvobozené příjmy z prodeje nemovitosti, by neměly zapomenout na to, že v některých případech je toto osvobození podmíněné oznámením tohoto příjmu správci daně.

O co se jedná?

Příjem z prodeje bytu nebo rodinného domu je u fyzické osoby obecně osvobozen od daně z příjmů za předpokladu, že daná osoba měla v nemovitosti bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Pokud je tato doba kratší než 2 roky, lze příjem osvobodit v případě, že fyzická osoba použije přijaté peněžní prostředky k obstarání vlastní bytové potřeby.

Příjem z prodeje nemovitosti je rovněž osvobozený v případě, že poplatník vlastnil nemovitosti déle než 10 roků (platí pro nemovitosti nabyté od roku 2021). Pakliže je tato doba kratší, lze příjem osvobodit opět za předpokladu, že fyzická osoba použije přijaté peněžní prostředky k obstarání vlastní bytové potřeby.

Podmínkou pro toto osvobození ovšem je, že poplatník oznámí správci daně získání těchto prostředků do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém k jejich získání došlo.

Pokud jste tedy zrealizovali v roce 2023 takovýto podmíněně osvobozený příjem z prodeje nemovitosti, nezapomeňte spolu s podáním daňového přiznání také na příslušné oznámení tohoto příjmu.

Pozor na to, že pro osoby, které nemají povinnost podat daňové přiznání, platí termín pro podání oznámení 2. duben 2024. Půjde např. o zaměstnance, kterým provádí roční zúčtování daně zaměstnavatel, nebo o osoby – nepodnikatele bez zdanitelných příjmů.

Oznámení osvobozeného příjmu správci daně v uvedené lhůtě je nutnou podmínkou pro aplikaci osvobození. Neoznámí-li poplatník správci daně získaný příjem, na osvobození ztrácí nárok a příjem z prodeje musí zdanit.

Kromě toho, že poplatník oznámí finančnímu úřadu příslušný příjem z prodeje nemovitosti, je potřeba, aby získané prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby skutečně použil, a to do konce roku 2024.

Pokud byste měli k této problematice jakékoli dotazy, obraťte se na nás, rádi vám s přípravou oznámení pomůžeme.