Ivana Ottová

Ivana Ottová je zkušená daňová poradkyně s dlouholetou praxí, poskytující služby středně velkým a velkým tuzemským i mezinárodním společnostem. Působí v celém spektru daňového poradenství se zaměřením především na oblast zdanění korporací a účetní poradenství. Ivana Ottová se účastnila řady projektů v oblasti fúzí a akvizic, due dilligence, transakcí s nemovitostmi pro developery či projektů z oblasti transfer pricingu. Zastupuje klienty před správcem daně a před správními soudy. ***************************************************************************************************************************************************************************************Ivana Ottová is an experienced tax advisor with many years in tax advisory, providing services to medium-sized and large domestic and international companies. She provides tax advisory services in the whole spectrum of tax consulting, focusing primarily on corporate taxation and accounting consulting. Ivana Ottová has participated in a number of projects of mergers and acquisitions, due diligence, real estate transactions for developers and projects in the field of transfer pricing. She also represents clients before the tax administrator and before administrative courts.
2525/05/2022

Podpora nízkoemisní mobility

Autor |25/05/2022|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Společně s novelizací zákona o dani silniční, o které jsme informovali ZDE, byly stejným sněmovním tiskem provedeny také změny zákona o daních z příjmů. Novela zákona byla podepsaná Prezidentem 24. 5. 2022 a změny nabývají účinnosti 1. 7. 2022. Cílem nové zákonné úpravy je podpora nízkoemisní mobility. Co se bude měnit?
Zdanění zaměstnanců při použití elektromobilu/hybridu
V současnosti […]

2525/05/2022

Změny v silniční dani

Autor |25/05/2022|Ostatní / Other|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Změny v silniční dani

Dne 24. 5 . 2022 byla Prezidentem podepsaná novela zákona o silniční dani, která výrazným způsobem zužuje okruh vozidel podléhajících silniční dani.

Po novu budou podléhat silniční dani pouze vozidla kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v České republice. Novela zákona zároveň definuje podmínky, za kterých se bude uplatňovat osvobození […]

1616/05/2022

Zvýšení cestovních náhrad – PHM

Autor |16/05/2022|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other|0 Komentářů

V návaznosti na růst ceny pohonných hmot došlo s účinností od 14. 5. 2022 rovněž ke zvýšení ceny benzínu a nafty pro účely stanovení náhrady za spotřebované pohonné hmoty při pracovní cestě.

Použije-li zaměstnanec při pracovní cestě soukromé vozidlo, může si náhradu za spotřebované pohonné hmoty uplatnit buď podle ceny uvedené na účtence od čerpací stanice, nebo […]

2828/04/2022

Odečet darů poskytnutých v kryptoměně

Autor |28/04/2022|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Fyzické i právnické osoby mohou odčítat od základu daně z příjmů hodnotu darů, pokud jsou tyto dary poskytnuté na účely vyjmenované v zákoně o daních z příjmů, jako například na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní aj. a pokud jsou současně splněné další zákonem určené podmínky (§ 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona […]

101/04/2022

Lex Ukrajina

Autor |01/04/2022|Ostatní / Other|0 Komentářů

„Lex Ukrajina“ je označení pro balíček 3 zákonů, které byly koncem března tohoto roku přijaté v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině a přílivem uprchlíků do České republiky. Cílem balíčku je stanovení podmínek pro udělení dočasné ochrany cizincům, zajištění jejich volného vstupu na pracovní trh a úprava práv v oblasti sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a školství.

Lex Ukrajina […]

808/03/2022

Plánované změny v dani z příjmů – podpora Ukrajiny

Autor |08/03/2022|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

V souvislosti s podporou Ukrajiny předložila vláda poslanecké sněmovně návrh zákona v oblasti daní z příjmů, který reaguje na válečný konflikt na území Ukrajiny. Vládní návrh je k dispozici na veřejné části eKlepu a zahrnuje zejména změny v následujících oblastech:

Maximální výše darů, kterou si budou moci fyzické i právnické osoby odečíst při splnění dalších podmínek od […]

707/03/2022

Zvýšení cestovních náhrad pro elektromobily

Autor |07/03/2022|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other|0 Komentářů

Výše cestovních náhrad poskytovaných při pracovní cestě se zpravidla zvyšují k 1. lednu daného roku. Tak tomu bylo i letos k 1. lednu 2022, o čemž jsme vás informovali ZDE. Vyjádřili jsme tehdy podiv nad tím, že ačkoli se cena elektřiny poslední měsíce prudce zvyšovala, průměrná cena  za spotřebovanou elektřinu při použití osobního elektromobilu při pracovní […]

101/03/2022

Інформація для громадян України та їх роботодавців

Autor |01/03/2022|Ostatní / Other|0 Komentářů

Збройний конфлікт в Україні викликає багато питань щодо в’їзду громадян України на територію Чеської Республіки та неясностей, пов’язаних із працевлаштуванням у чеських компаніях. Уряд Чехії оприлюднив декілька відомостей, щоб полегшити орієнтацію в цій сфері. Ми пропонуємо вам їх короткий зміст у наступному тексті. Ми постійно оновлюємо інформацію. Дата останнього оновлення: 4.3.2022.
В’їзд громадян України до Чехії
Громадяни України можуть […]

2828/02/2022

Informace pro občany Ukrajiny a jejich zaměstnavatele

Autor |28/02/2022|Ostatní / Other|0 Komentářů

Ozbrojený konflikt na Ukrajině přináší mnoho otázek týkajících se vstupu občanů Ukrajiny na území České republiky i nejasností souvisejících s jejich zaměstnáváním českými firmami. Česká vláda vydala několik informací usnadňující orientaci v této problematice. Jejich souhrn Vám přinášime v následujícím textu. Text průběžně doplňujeme a aktualizujeme. Datum poslední aktualizace: 4.3.2022.
Vstup občanů Ukrajiny do ČR
Ukrajinští občané […]

3030/12/2021

Pracovní cesty v roce 2022

Autor |30/12/2021|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pracovní cesty v roce 2022

Tuzemské pracovní cesty
Dnem 1. ledna 2022 nabývá účinnosti nová vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění cestovní náhrady zaměstnanců poskytované při tuzemských pracovních cestách. Zvyšují se sazby stravného, mění se náhrada za používání silničních motorových vozidel a velmi dramaticky se zvyšují průměrné ceny pohonných hmot v případě fosilních paliv. V případě automobilového benzínu je to […]