Ivana Ottová

Ivana Ottová je zkušená daňová poradkyně s dlouholetou praxí, poskytující služby středně velkým a velkým tuzemským i mezinárodním společnostem. Působí v celém spektru daňového poradenství se zaměřením především na oblast zdanění korporací a účetní poradenství. Ivana Ottová se účastnila řady projektů v oblasti fúzí a akvizic, due dilligence, transakcí s nemovitostmi pro developery či projektů z oblasti transfer pricingu. Zastupuje klienty před správcem daně a před správními soudy. ***************************************************************************************************************************************************************************************Ivana Ottová is an experienced tax advisor with many years in tax advisory, providing services to medium-sized and large domestic and international companies. She provides tax advisory services in the whole spectrum of tax consulting, focusing primarily on corporate taxation and accounting consulting. Ivana Ottová has participated in a number of projects of mergers and acquisitions, due diligence, real estate transactions for developers and projects in the field of transfer pricing. She also represents clients before the tax administrator and before administrative courts.
1212/03/2023

Holding a zneužití práva

Autor |12/03/2023|Daň z příjmů, Správa daní|0 Komentářů

V lednu letošního roku vydal Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudek (63 Af 5/2022 – 67), který se zabýval zneužitím daňového práva v případě prodeje obchodních podílů ze strany společníků – fyzických osob do nově vzniklé holdingové společnosti.

Správce daně vyhodnotil založení holdingové společnosti jako účelové a s odkazem na zneužití práva doměřil srážkovou daň, jako kdyby došlo namísto prodeje […]

2828/02/2023

Akviziční úvěr a zneužití práva

Autor |28/02/2023|Daň z příjmů, Správa daní|0 Komentářů

V září 2022 vydal Krajský soud v Praze rozsudek (sp. zn. 55 Af 4/2020-137), který je zajímavý hned ze dvou důvodů. Vyjadřuje se k institutu zneužití daňového práva a zároveň se týká případu, kdy finanční úřad zpochybnil úroky z akvizičního úvěru při fúzi společností. Obě oblasti s našimi klienty často řešíme a připravili jsme proto krátké shrnutí, o co […]

1818/02/2023

Slevy na dani při zastavení marných exekucí

Autor |18/02/2023|Daň z příjmů|0 Komentářů

Při přípravě daňových přiznání za rok 2022 bychom neměli zapomínat na novou slevu na dani z titulu zastavených exekucí. Jde o slevu, která byla do zákona o daních z příjmů zakotvená od 1. ledna 2022 a o které jsme informovali rovněž ZDE.  Sleva je využitelná při přípravě daňových přiznání k dani z příjmů za rok 2022 […]

606/01/2023

Cestovní náhrady v roce 2023

Autor |06/01/2023|Daň z příjmů|0 Komentářů

Od 1. 1. 2023  dochází ke zvýšení jak tuzemských tak i zahraničních cestovních náhrad.
Tuzemské stravné
Po novu přísluší zaměstnanci v podnikatelské sféře za každý kalendářní den pracovní cesty stravné  nejméně ve výši:

129 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
196 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
307 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než […]

606/01/2023

Minimální mzda pro rok 2023

Autor |06/01/2023|Daň z příjmů|0 Komentářů

K 1. lednu 2023 došlo k nárůstu minimální mzdy z částky 16.200 Kč na 17.300 Kč měsíčně. O výši minimální mzdy rozhoduje vláda a stanovuje ji nařízením, které je ve svém aktuálním znění dostupné například ZDE.

Od výše minimální mzdy se odvozuje:

Maximální výše slevy na dani za umístění dítěte do školky, tzv. školkovné. Zatímco v daňových přiznáních fyzických osob budeme moci uplatnit za rok […]

1717/12/2022

Novela zákoníku práce

Autor |17/12/2022|Daň z příjmů, Ostatní|0 Komentářů

V současné době připravuje vláda změny v oblasti pracovního práva. Vládní návrh novely zákoníku práce již prošel meziresortním připomínkovým řízením, zatím však nepostoupil k projednávání do Poslanecké sněmovny. I když se výsledná úprava bude pravděpodobně od stávajícího návrhu lišit, není od věci se s chystanými změnami seznámit již nyní. Část z nich bude mít i přímý dopad […]

2828/11/2022

Zrušení registrace k DPH – daňový balíček 2023

Autor |28/11/2022|DPH|0 Komentářů

Novela zákona o DPH byla podepsaná 28. 11. 2022 Prezidentem republiky a v nejbližších dnech dojde k jejímu zveřejnění ve Sbírce zákonů. Novela mimo jiné zvyšuje obrat pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč.

V souvislosti s touto změnou reaguje novela na případy plátců DPH, kteří se obratově v posledních […]

3131/10/2022

Datové schránky – novinky 2023

Autor |31/10/2022|Ostatní|0 Komentářů

Od roku 2023 dochází v oblasti datových schránek k zásadním změnám, neboť budou v období od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 datové schránky povinně zřizovány dalšímu okruhu osob. Důvodem je mimo jiné úspora prostředků vynakládaných na tisk listinných zásilek a doporučené doručování.
Datové schránky pro OSVČ a další osoby
V původním znění novely zákona o […]

3131/08/2022

Zvýšení sazeb tuzemského stravného

Autor |31/08/2022|Daň z příjmů, Ostatní|0 Komentářů

K datu 20. 8. 2022 došlo ke zvýšení sazeb tuzemského stravného. Ministerstvo práce a sociálních věcí tím reaguje na stále rostoucí index spotřebitelských cen. Vyhláška, která upravuje náhrady při pracovních cestách zaměstnancům, je tímto novelizovaná v letošním roce již po třetí. V návaznosti na zvýšení náhrad za spotřebu elektřiny u elektromobilů (viz ZDE) a následné zvýšení […]

3131/07/2022

Sleva na pojistném 5 % pro zaměstnavatele

Autor |31/07/2022|Ostatní, Sociální pojištění|0 Komentářů

Dne 22.7.2022  došlo k vyhlášení novely zákona o pojistném na sociální zabezpečení, na základě které si budou moci zaměstnavatelé ve vybraných případech snížit odvody na pojistné o částku odpovídající 5 % z vyměřovacího základu. Výsledný odvod pojistného na zdravotní a sociální pojištění tedy v těchto případech nebude 33,8 %, ale pouze 28,8 %. Uvedené změny se […]