Ivana Ottová

Ivana Ottová je zkušená daňová poradkyně s dlouholetou praxí, poskytující služby středně velkým a velkým tuzemským i mezinárodním společnostem. Působí v celém spektru daňového poradenství se zaměřením především na oblast zdanění korporací a účetní poradenství. Ivana Ottová se účastnila řady projektů v oblasti fúzí a akvizic, due dilligence, transakcí s nemovitostmi pro developery či projektů z oblasti transfer pricingu. Zastupuje klienty před správcem daně a před správními soudy. ***************************************************************************************************************************************************************************************Ivana Ottová is an experienced tax advisor with many years in tax advisory, providing services to medium-sized and large domestic and international companies. She provides tax advisory services in the whole spectrum of tax consulting, focusing primarily on corporate taxation and accounting consulting. Ivana Ottová has participated in a number of projects of mergers and acquisitions, due diligence, real estate transactions for developers and projects in the field of transfer pricing. She also represents clients before the tax administrator and before administrative courts.
2020/04/2024

Zaměstnanecké benefity – upřesňující novela ZDP

Autor |20/04/2024|Daň z příjmů|0 Komentářů

Zdanění zaměstnaneckých benefitů doznalo od 1. ledna 2024 významných změn, jejichž přehled jsme vám přinesli v tomto článku. Některé z nich si však vyžádaly upřesnění, na které nyní reaguje aktuálně projednávaná novela zákona o daních z příjmů.
Firemní školky
Využití firemních školek představuje od ledna 2024 nepeněžní benefit, který je u zaměstnance osvobozený spolu s ostatními obdobnými nepeněžními […]

1010/04/2024

Transakce s krypto aktivy – DAC 8

Autor |10/04/2024|Správa daní|0 Komentářů

Na portálu VeKlep byl zveřejněn návrh zákona implementující v pořadí již osmou směrnici o mezinárodní spolupráci v oblasti daní – DAC 8. Směrnice se mimo jiné zabývá automatickou výměnou informací oznamovaných poskytovateli služeb s kryptoaktivy.
Automatická výměna informací představuje jeden z nástrojů mezinárodní spolupráce v oblasti daní. Při automatické výměně informací jsou daňovým orgánům jiného státu zasílány informace bez předchozí žádosti. Jedná se […]

404/04/2024

Certifikát A1 – nová „apka“ pro podání žádosti

Autor |04/04/2024|Sociální pojištění|0 Komentářů

Česká správa sociálního zabezpečení představila v průběhu března 2024 dvě nové aplikace, které usnadní migrujícím zaměstnancům, ale i podnikajícím osobám (OSVČ) podání žádosti o určení příslušnosti k systému sociálního a zdravotního pojištění ČR, tzv. formulář A1.

Aplikace lze zobrazit ve službách ePortálu ČSSZ pro pojištěnce a ve službách pro zaměstnavatele:

pro zaměstnance ZDE
pro OSVČ ZDE

Kromě uvedené online služby zůstávají […]

2424/03/2024

Oznámení podmíněně osvobozených příjmů při prodeji nemovitosti

Autor |24/03/2024|Daň z příjmů|0 Komentářů

Fyzické osoby, které získaly v uplynulém roce osvobozené příjmy z prodeje nemovitosti, by neměly zapomenout na to, že v některých případech je toto osvobození podmíněné oznámením tohoto příjmu správci daně.

O co se jedná?

Příjem z prodeje bytu nebo rodinného domu je u fyzické osoby obecně osvobozen od daně z příjmů za předpokladu, že daná osoba měla […]

202/02/2024

Zaměstnanecké akcie a opční plány

Autor |02/02/2024|Daň z příjmů, Sociální pojištění|0 Komentářů

Před koncem roku 2023 byla ve Sbírce zákonů vyhlášená novela týkající se zdanění zaměstnaneckých akciových a opčních plánů.

Novela je účinná od 1. 1. 2024 a vztahuje se příjem zaměstnance ze zaměstnaneckých akciových nebo opčních plánů (nejčastěji RSU, RSA nebo ESOP) v podobě bezplatně obdržených akcií nebo akcií získaných za nižší než tržní hodnotu, případně v podobě volně […]

3030/12/2023

Daň z nemovitých věcí od roku 2024

Autor |30/12/2023|Ostatní|0 Komentářů

Konsolidační balíček zavedl změny také do oblasti daně z nemovitých věcí, kdy dochází k jejímu celkovému plošnému zvýšení. Většina z těchto změn se uplatní již pro rok 2024, některé mají účinnost odloženou k 1. 1. 2025.

Pro určení daňové povinnosti k dani z nemovitých věcí je rozhodující stav vlastnictví k 1. lednu příslušného roku s tím, […]

3030/11/2023

Stravné u zahraničních pracovních cest 2024

Autor |30/11/2023|Daň z příjmů, Ostatní|0 Komentářů

Od 1. ledna 2024 dojde k některým změnám v sazbách zahraničního stravného při pracovních cestách mimo Českou republiku. Jejich výši určuje každoročně vyhláška Ministerstva financí.

Přehled zvýšení sazeb, ke kterému dochází u evropských zemí, přinášíme v tabulce níže.

Pro zaměstnavatele z podnikatelské sféry platí, že uvedené sazby mohou svým zaměstnancům snížit podle § 170 odst. 2 zákoníku práce až […]

1919/11/2023

DIP a pojištění dlouhodobé péče

Autor |19/11/2023|Daň z příjmů|0 Komentářů

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony finančního trhu a o kterém informujeme ZDE, zavádí do zákona o daních z příjmů vedle podpory příspěvků na penzijní spoření a životní pojištění i daňovou podporu příspěvků na tzv. dlouhodobý investiční produkt („DIP“) a pojištění dlouhodobé péče. Návrh zákona zamířil do Senátu a pak jej musí podepsat prezident. […]

1818/11/2023

Změny v penzijku

Autor |18/11/2023|Daň z příjmů, Ostatní|0 Komentářů

Poslanecká sněmovna ve středu 15. listopadu 2023 schválila návrh zákona, kterým se mění některé zákony finančního trhu a jehož součástí jsou i změny týkajíce příspěvků na penzijní spoření a daňová podpora produktů na stáří. Návrh zákona zamířil do Senátu a pak jej musí podepsat prezident. Velmi pravděpodobně se ale již návrh zákona měnit nebude a vše se stihne […]

2020/09/2023

Novela zákoníku práce

Autor |20/09/2023|Ostatní|0 Komentářů

Dne 19. září 2023 byla ve Sbírce zákonů vyhlášená novela zákoníku práce, která přináší do pracovního práva mnoho zásadních změn. Většina z nich nabývá účinnosti již 1. října 2023, některé potom 1. ledna 2024.

O dopadech novely do daňové oblasti a do praxe mzdových účetních jsme Vás již informovali v našich minulých zprávách, např. ZDE. Na jejich […]