Ivana Ottová

Ivana Ottová je zkušená daňová poradkyně s dlouholetou praxí, poskytující služby středně velkým a velkým tuzemským i mezinárodním společnostem. Působí v celém spektru daňového poradenství se zaměřením především na oblast zdanění korporací a účetní poradenství. Ivana Ottová se účastnila řady projektů v oblasti fúzí a akvizic, due dilligence, transakcí s nemovitostmi pro developery či projektů z oblasti transfer pricingu. Zastupuje klienty před správcem daně a před správními soudy. ***************************************************************************************************************************************************************************************Ivana Ottová is an experienced tax advisor with many years in tax advisory, providing services to medium-sized and large domestic and international companies. She provides tax advisory services in the whole spectrum of tax consulting, focusing primarily on corporate taxation and accounting consulting. Ivana Ottová has participated in a number of projects of mergers and acquisitions, due diligence, real estate transactions for developers and projects in the field of transfer pricing. She also represents clients before the tax administrator and before administrative courts.
2020/09/2023

Novela zákoníku práce

Autor |20/09/2023|Ostatní|0 Komentářů

Dne 19. září 2023 byla ve Sbírce zákonů vyhlášená novela zákoníku práce, která přináší do pracovního práva mnoho zásadních změn. Většina z nich nabývá účinnosti již 1. října 2023, některé potom 1. ledna 2024.

O dopadech novely do daňové oblasti a do praxe mzdových účetních jsme Vás již informovali v našich minulých zprávách, např. ZDE. Na jejich […]

3131/08/2023

Novela Zákoníku práce

Autor |31/08/2023|Daň z příjmů, Ostatní|0 Komentářů

Na začátku září bude Poslanecká sněmovna jednat o finální podobě novely Zákoníku práce. Původní návrh zákona schválený Poslaneckou sněmovnou neprošel Senátem, který ho s pozměňovacími návrhy vrátil zpět. Pokud nyní Poslanecká sněmovna přehlasuje většinou 101 hlasů pozměňovací návrhy Senátu, což je pravděpodobné, mohla by novela nabýt účinnosti 1. října 2023, s výjimkou některých ustanovení u DPČ a […]

1515/07/2023

Odvod z nadměrných příjmů

Autor |15/07/2023|Ostatní, Správa daní|0 Komentářů

Na sklonku loňského roku nabyla účinnosti novela energetického zákona, která zavedla odvod z nadměrných příjmů. Správcem odvodu z nadměrných příjmů je ERÚ. Vedle daně z příjmů z neočekávaných zisků (tzv. Windfall tax) se jedná o další z odvodů postihující nadměrné zisky vybraného segmentu ekonomiky, tentokrát výrobce elektřiny.

Odvod z nadměrných z příjmů probíhá od prosince 2022. Odvod pro rok 2023 […]

3030/06/2023

Změna cestovních náhrad od 1.7.2023

Autor |30/06/2023|Daň z příjmů, Ostatní|0 Komentářů

S účinností k 1. 7. 2023 dochází ke snížení ceny nafty pro účely výpočtu cestovních náhrad při použití soukromého automobilu při pracovní cestě. Uvedenou změnu přináší vyhláška č. 191/2023 Sb.

Dochází ke snížení průměrné ceny pohonných hmot u motorové nafty, kdy se dosavadní cena nafty ve výši 44,10 Kč snižuje na částku 34,40 Kč. Uvedená změna se použije pro všechny pracovní cesty, které se (byť […]

2020/06/2023

Pojistné milostivé léto

Autor |20/06/2023|Sociální pojištění|0 Komentářů

Pojistné milostivé léto se vztahuje na podnikatele – osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnavatele, kterým vznikl dluh na pojistném na sociálním zabezpečení. Promíjet se bude (obdobně jako u akce daňového milostivého léta) penále za opožděnou úhradu pojistného, které bylo splatné před 1. 10. 2022, případně další příslušenství, jako např. exekuční náklady.

Dlužník (zaměstnavatel, OSVČ), který dlužné pojistné […]

1515/06/2023

Daňové milostivé léto

Autor |15/06/2023|Daň z příjmů, Ostatní|0 Komentářů

Od 1. 7.  2023 mají dlužníci možnost využít „daňovou amnestii“ a  zbavit se dluhů na daních, tedy naběhlého penále, úroků a dalšího příslušenství. Podmínkou je, aby dlužník v období od 1. července do 30. listopadu 2023 uhradil původní dluh na dani a splnil další podmínky. Na základě toho mu pak bude odpuštěny penále, úroky a další […]

2828/05/2023

Nový zákon o účetnictví – rozsah povinnosti konsolidovat

Autor |28/05/2023|Účetnictví|0 Komentářů

Na stránkách našeho blogu vám pravidelně přinášíme novinky z navrhovaného nového zákona o účetnictví, jehož účinnost se předpokládá od 1. ledna 2024. Tentokrát se zaměřujeme na změny v rozsahu povinnosti sestavovat povinnou konsolidovanou účetní závěrku.
Kategorie konsolidačního celku
Nový zákona pracuje s kategoriemi konsolidačního celku, podobně jako pracuje současný zákon o účetnictví s kategoriemi skupin účetních jednotek. […]

1212/05/2023

Finanční správa odpustí pokuty

Autor |12/05/2023|Daň z příjmů, Ostatní, Správa daní|0 Komentářů

Podnikajícím fyzickým osobám a všem právnickým osobám byly postupně od 1. ledna 2023 zřízeny povinně datové schránky, pokud jimi tyto osoby ještě nedisponovaly. S tím potom souvisela mimo jiné povinnost podávat daňová přiznání elektronicky.

Řada daňových poplatníků zejména z řad fyzických osob ale tuto povinnost nezaznamenala a finanční správa tak evidovala zvýšený nárůst chybně podaných daňových […]

202/05/2023

Cestovní náhrady 2023

Autor |02/05/2023|Daň z příjmů, Ostatní|0 Komentářů

K 1. dubnu 2023 došlo novelizací vyhlášky č. 467/2022 Sb. ke zvýšení ceny elektřiny pro účely výpočtu náhrady za spotřebované pohonné hmoty.

Pro pracovní cesty uskutečněné od 1. dubna 2023 se pro výpočet náhrady za spotřebovanou elektřinu u elektromobilů a hybridů použije částka 8,20 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny proti předchozí částce 6,00 Kč.

Ostatní náhrady PHM zůstávají beze změn […]

1818/04/2023

Novela zákoníku práce

Autor |18/04/2023|Ostatní|0 Komentářů

Začátkem dubna schválila vláda návrh novely zákoníku práce, která tímto postoupila v legislativním procesu do Poslanecké sněmovny. Novela přináší několik významných změn.

Dohodáři budou mít nárok na dovolenou a budou se u nich uplatňovat překážky v práci, elektronické uzavírání smluv se stane běžnou praxí a pravidla pro práci na dálku (home office) budou zakotvena v zákoně. Novela […]