Ivana Ottová

Ivana Ottová je zkušená daňová poradkyně s dlouholetou praxí, poskytující služby středně velkým a velkým tuzemským i mezinárodním společnostem. Působí v celém spektru daňového poradenství se zaměřením především na oblast zdanění korporací a účetní poradenství. Ivana Ottová se účastnila řady projektů v oblasti fúzí a akvizic, due dilligence, transakcí s nemovitostmi pro developery či projektů z oblasti transfer pricingu. Zastupuje klienty před správcem daně a před správními soudy. ***************************************************************************************************************************************************************************************Ivana Ottová is an experienced tax advisor with many years in tax advisory, providing services to medium-sized and large domestic and international companies. She provides tax advisory services in the whole spectrum of tax consulting, focusing primarily on corporate taxation and accounting consulting. Ivana Ottová has participated in a number of projects of mergers and acquisitions, due diligence, real estate transactions for developers and projects in the field of transfer pricing. She also represents clients before the tax administrator and before administrative courts.
1818/04/2023

Novela zákoníku práce

Autor |18/04/2023|Ostatní|0 Komentářů

Začátkem dubna schválila vláda návrh novely zákoníku práce, která tímto postoupila v legislativním procesu do Poslanecké sněmovny. Novela přináší několik významných změn.

Dohodáři budou mít nárok na dovolenou a budou se u nich uplatňovat překážky v práci, elektronické uzavírání smluv se stane běžnou praxí a pravidla pro práci na dálku (home office) budou zakotvena v zákoně. Novela […]

1010/04/2023

Projekt milostivého léta

Autor |10/04/2023|Daň z příjmů, Ostatní, Správa daní|0 Komentářů

Po první a druhé vlně milostivého léta představila vláda návrh zákona, který cílí na oddlužení fyzických osob v oblasti daňových nedoplatků. Návrh zákona se aktuálně nachází v poslanecké sněmovně a jeho cílem je podpořit motivaci daňových dlužníků k mimořádné úhradě daně a zároveň vytvořit příležitost pro jednorázové snížení objemu dluhů jednotlivců.  Navrhované opatření má formu daňové amnestie.
Na […]

505/04/2023

Sociální pojištění a telework v Rakousku nebo v Německu

Autor |05/04/2023|Sociální pojištění|0 Komentářů

Česká republika uzavřela s Německem a s Rakouskem Rámcové dohody pro oblast sociálního pojištění týkající se osob, které vykonávají přeshraniční práci na dálku (tzv. telework). Přeshraniční prací je v tomto kontextu míněna situace, kdy zaměstnanec vykonává práci pro svého zaměstnavatele např. ze svého bydliště umístěného v jiném státě, než je sídlo nebo provozovna jeho zaměstnavatele.

Obě dohody jsou […]

2525/03/2023

Lex Ukrajina – nová oznamovací povinnost

Autor |25/03/2023|Sociální pojištění|0 Komentářů

S účinností od 1. 4.2023 přibývají zaměstnavatelům nové ohlašovací povinnosti v oblasti sociálního pojištění. Jedná se o novelu zákona o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny nazývaného jako Lex Ukrajina.

Po novu budou muset zaměstnavatelé nahlásit nástup každého zaměstnance, který je cizincem požívajícím dočasné ochrany, a to jak zaměstnance v pracovním poměru, tak činného […]

2525/03/2023

Rusko na seznamu nespolupracujících jurisdikcí

Autor |25/03/2023|Daň z příjmů, Ostatní|0 Komentářů

Ruská federace je od 21.2.2023 na seznamu nespolupracujících daňových jurisdikcí společně s dalšími 16 zeměmi, který schvaluje Rada Evropské unie. Seznam je k dispozici ZDE. Stalo se tak po té, co Rusko odmítlo řešit negativní aspekty zvláštního daňového režimu pro mezinárodní holdingové společnosti. V daňové praxi má tato skutečnost dopad do následujících oblastí.
CFC rules
Podle pravidel pro zdanění ovládané […]

1212/03/2023

Holding a zneužití práva

Autor |12/03/2023|Daň z příjmů, Správa daní|0 Komentářů

V lednu letošního roku vydal Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudek (63 Af 5/2022 – 67), který se zabýval zneužitím daňového práva v případě prodeje obchodních podílů ze strany společníků – fyzických osob do nově vzniklé holdingové společnosti.

Správce daně vyhodnotil založení holdingové společnosti jako účelové a s odkazem na zneužití práva doměřil srážkovou daň, jako kdyby došlo namísto prodeje […]

2828/02/2023

Akviziční úvěr a zneužití práva

Autor |28/02/2023|Daň z příjmů, Správa daní|0 Komentářů

V září 2022 vydal Krajský soud v Praze rozsudek (sp. zn. 55 Af 4/2020-137), který je zajímavý hned ze dvou důvodů. Vyjadřuje se k institutu zneužití daňového práva a zároveň se týká případu, kdy finanční úřad zpochybnil úroky z akvizičního úvěru při fúzi společností. Obě oblasti s našimi klienty často řešíme a připravili jsme proto krátké shrnutí, o co […]

1818/02/2023

Slevy na dani při zastavení marných exekucí

Autor |18/02/2023|Daň z příjmů|0 Komentářů

Při přípravě daňových přiznání za rok 2022 bychom neměli zapomínat na novou slevu na dani z titulu zastavených exekucí. Jde o slevu, která byla do zákona o daních z příjmů zakotvená od 1. ledna 2022 a o které jsme informovali rovněž ZDE.  Sleva je využitelná při přípravě daňových přiznání k dani z příjmů za rok 2022 […]

606/01/2023

Cestovní náhrady v roce 2023

Autor |06/01/2023|Daň z příjmů|0 Komentářů

Od 1. 1. 2023  dochází ke zvýšení jak tuzemských tak i zahraničních cestovních náhrad.
Tuzemské stravné
Po novu přísluší zaměstnanci v podnikatelské sféře za každý kalendářní den pracovní cesty stravné  nejméně ve výši:

129 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
196 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
307 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než […]

606/01/2023

Minimální mzda pro rok 2023

Autor |06/01/2023|Daň z příjmů|0 Komentářů

K 1. lednu 2023 došlo k nárůstu minimální mzdy z částky 16.200 Kč na 17.300 Kč měsíčně. O výši minimální mzdy rozhoduje vláda a stanovuje ji nařízením, které je ve svém aktuálním znění dostupné například ZDE.

Od výše minimální mzdy se odvozuje:

Maximální výše slevy na dani za umístění dítěte do školky, tzv. školkovné. Zatímco v daňových přiznáních fyzických osob budeme moci uplatnit za rok […]