Ivana Ottová

Ivana Ottová je zkušená daňová poradkyně s dlouholetou praxí, poskytující služby středně velkým a velkým tuzemským i mezinárodním společnostem. Působí v celém spektru daňového poradenství se zaměřením především na oblast zdanění korporací a účetní poradenství. Ivana Ottová se účastnila řady projektů v oblasti fúzí a akvizic, due dilligence, transakcí s nemovitostmi pro developery či projektů z oblasti transfer pricingu. Zastupuje klienty před správcem daně a před správními soudy. ***************************************************************************************************************************************************************************************Ivana Ottová is an experienced tax advisor with many years in tax advisory, providing services to medium-sized and large domestic and international companies. She provides tax advisory services in the whole spectrum of tax consulting, focusing primarily on corporate taxation and accounting consulting. Ivana Ottová has participated in a number of projects of mergers and acquisitions, due diligence, real estate transactions for developers and projects in the field of transfer pricing. She also represents clients before the tax administrator and before administrative courts.
202/12/2021

LERIKA ACCOUNTING FIRM OF THE YEAR 2021

Autor |02/12/2021|Ostatní / Other|0 Komentářů

LERIKA Tax & Accounting clinched spot number two in ACCOUNTING FIRM OF THE YEAR 2021 award ceremony!
The quality of services in accountancy is assessed by clients as well as by a professional jury. The FIRM OF THE YEAR awards have been organized four years. We are very proud that LERIKA Tax & Accounting has made […]

2626/10/2021

Zvýšení cestovních náhrad

Autor |26/10/2021|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Chtěli bychom Vás upozornit, že s účinností od 19. října 2021 se zvyšuje vyhlášková cena benzínu pro účely uplatňování cestovních náhrad u zaměstnanců, a to na základě vyhlášky MPSV, která byla o den dříve publikovaná ve Sbírce zákonů.

Průměrná cena pohonných hmot tak po novu činí:

33,80 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,

31,50 Kč za […]

3030/07/2021

OSS – novinky a poznatky z praxe

Autor |30/07/2021|DPH / VAT|0 Komentářů

Už jste zaregistrovaní do tzv. One-stop-shopu nebo vás tyto kroky čekají v nejbližší době? Přečtěte si, co a jak budete v režimu OSS vykazovat nebo jak má vypadat při placení daně formát platby.

A pokud jste ještě procesem registrace do OSS neprošli, přestože na vás tyto povinnosti dopadají a za červenec jste uskutečnili prodeje zboží na dálku do […]

3030/07/2021

OSS – news and practical experience

Autor |30/07/2021|DPH / VAT|0 Komentářů

Have you already registered for the so-called One-stop-shop or are you expecting to do so shortly? Read below what you will have to report as part of the OSS regime or what the payment format should look like when paying tax.

And if you have not been through the process of OSS registration yet although you […]

1414/07/2021

Dary na pomoc Moravě – jak na ně z hlediska daní

Autor |14/07/2021|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

S jižní Moravou postiženou tornádem se zvedla velká vlna solidarity a firmy i fyzické osoby zasílaly do postižených oblastí finanční dary i další pomoc. Možná vás potěší, že v mnoha případech lze takový finanční nebo věcný dar uplatnit v daňovém přiznání k dani z příjmů a snížit si o něj základ daně.

Když si odečtete hodnotu daru v daňovém přiznání, dochází fakticky k tomu, že na příslušné pomoci […]

1414/07/2021

Gifts for Moravia and their tax treatment

Autor |14/07/2021|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

The striking of South Moravia by a tornado has given rise to a huge tide of solidarity and companies as well as individuals started sending in financial as well as other forms of support. You may be pleased to know that in many cases, such a gift can be offset against taxable income on your […]

2424/06/2021

Dovoz zboží nízké hodnoty

Autor |24/06/2021|DPH / VAT|0 Komentářů

Nakupujete na v e-shopech mimo EU? Drobné nákupy zboží ze zahraničí se vám brzy prodraží. Končí daňové zvýhodnění pro zásilky v hodnotě do 22 eur.

Od léta 2021 by mělo dojít k daňovým změnám v oblasti e-commerce (píšeme o nich třeba zde). Součástí těchto změn je také úprava celních procedur, které dopadnou na nepodnikatele při dovozu drobných zásilek ze […]

2424/06/2021

Import of small parcels from abroad

Autor |24/06/2021|DPH / VAT|0 Komentářů

Do you buy goods in e-shops outside EU? Small purchases of goods from abroad will become more expensive soon. A beneficial tax treatment for parcels with value up to EUR 22 is about to end.

As of summer 2021, several changes in the area of e-commerce are about to be implemented (we have covered them […]

606/06/2021

5 + 2 věci, které byste měli vědět o přechodu na OSS

Autor |06/06/2021|DPH / VAT|0 Komentářů

Od 1. 7. 2021 se na základě změn evropské legislativy v oblasti DPH mění daňové povinnosti pro e-shopy, které zasílají zboží do jiných států EU. Připravili jsme pro vás přehled, díky kterému se v novele zákona o DPH snáze vyznáte.

Pokud hledáte obecnější informace o zvláštním režimu jednoho správního místa (= One-Stop-Shop = OSS), přečtěte si náš […]

606/06/2021

5 + 2 things that you show know when adopting OSS

Autor |06/06/2021|DPH / VAT|0 Komentářů

As of 1 July 2021, VAT obligations relating to e-commerce operators shipping goods to other EU member states have changed. We have prepared for you a summary navigating the main features of the new VAT rules.

If you are looking for more detailed information about the special regime of a single administrative place (One-Stop-Shop, OSS), please […]