Zdanění zaměstnaneckých benefitů doznalo od 1. ledna 2024 významných změn, jejichž přehled jsme vám přinesli v tomto článku. Některé z nich si však vyžádaly upřesnění, na které nyní reaguje aktuálně projednávaná novela zákona o daních z příjmů.

Firemní školky

Využití firemních školek představuje od ledna 2024 nepeněžní benefit, který je u zaměstnance osvobozený spolu s ostatními obdobnými nepeněžními benefity v oblasti kultury, sportu a vzdělání do úhrnné roční výše 21.983 Kč (1/2 průměrné mzdy). Vznikla tím proto otázka, jak tento nepeněžní benefit pro účely dodanění u zaměstnanců ocenit.

Generální finanční ředitelství se v únoru letošního roku k uvedenému vyjádřilo, že podle jejich stanoviska bude daňový režim bude vycházet z ceny obecních školek v příslušné lokalitě. Je-li obvyklá cena obecní školky v místě a čase 1.500 Kč měsíčně a zaměstnanec platí 500 Kč, do limitu pro osvobození benefitů se mu započítá 1.000 Kč. Platí-li zaměstnanec 1.500 Kč a více, do limitu se nezapočítá nic.

Shodným způsobem tento způsob zdanění nyní upravuje i návrh novely ZDP. Ten, vedle popsaného způsobu ocenění nepeněžního benefitu podle ceny obecních školek v příslušné lokalitě, dává navíc i možnost vyjít z částky stanovené podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Aktuální takto určená měsíční částka je 1.512 Kč. Způsob ocenění nepeněžního benefitu si určí zaměstnavatel.

Závodní stravování pro zaměstnance v důchodu

Zaměstnavatelé provozující vlastní zařízení závodního stravování (např. školní jídelny), obvykle umožňují využívat tato zařízení svým bývalým zaměstnancům v důchodu.

Zatímco do konce loňského roku se u zaměstnanců (i bývalých) v takových případech nic nedodaňovalo a u zaměstnavatele se jako nedaňový náklad chápala hodnota potravin nad úroveň příspěvku zaměstnance, od ledna 2024 se využívá zcela nový koncept. U zaměstnance je osvobozený příspěvek zaměstnavatele na poskytnuté jídlo pouze do výše 70% horní hranice stravného, tedy aktuálně do částky 116,20 Kč. Z tohoto konceptu bohužel zcela vypadli bývalí zaměstnanci.

Novela ZDP proto zavádí, že příspěvky zaměstnavatelů na stravování budou osvobozené i u bývalých zaměstnanců, pokud u zaměstnavatele pracovali až do svého odchodu do starobního důchodu, za obdobných podmínek, tedy do výše 70% horní hranice stravného. Uvedené se bude aplikovat jak na závodní stravování ve vlastním zařízení, tak v případech, kdy je závodní stravování zajišťované 3. subjektem (např. v případě dovozu obědů do vlastní výdejny).

Společenské akce pořádané zaměstnavatelem

Zákon o daních z příjmů stanovil s účinností od ledna 2024, že se u zaměstnanců chápe jako osvobozený příjem jejich účast na sportovních a kulturních akcích pořádaných zaměstnavatelem. Návrh novely toto osvobození rozšiřuje na všechny společenské akce pořádané zaměstnavatelem. Odpadají tím tedy otázky, zda je např. vánoční večírek dostatečně kulturní akcí či nikoli.

Zařízení k uspokojování potřeb zaměstnanců

Ztráta ze zařízení k uspokojování potřeb zaměstnanců je obecně daňově neuznatelná. Novela ZDP upřesňuje, že do výpočtu ztráty se nemají zahrnovat ty výdaje, které se chápou jako daňově neuznatelné podle jiných ustanovení ZDP a jsou tedy z daňového základu vyloučeny již z tohoto důvodu. Jinými slovy, toto upřesnění říká, že tentýž nedaňový náklad se nebude vylučovat 2x.

Pokud byste měli k oblasti zaměstnaneckých benefitů jakékoli dotazy, obraťte se na nás a my s Vámi Vaše otázky rádi projednáme.