O změnách, které již potkaly dohody konané mimo pracovní poměr, nebo je teprve chystají, jsme Vás průřezově informovali v našem předchozím článku ZDE.

Nová úprava, která měla původně platit od 1. července 2024 pro účast na sociálním pojištění u dohod o provedení práce, doznává změn a posunuje se i termín její účinnosti. Je pravděpodobné, že změny z oblasti dohod o provedení práce navržené s účinností od 1. července 2024 budou odloženy na 1. ledna 2025 a navíc budou nahrazeny novým konceptem. Změnu ještě musí schválit zákonodárci.

Nový koncept pro odvod pojištění u DPP

Už v minulosti během schvalování konsolidačního balíčku ve Sněmovně upozorňovala Komora daňových poradců ČR na nedostatky v navrhovaných změnách u dohod – především na absenci provázání se zdravotním pojištěním. Přesto však došlo ke schválení.

Podle přijaté právní úpravy jsou nově stanoveny dva limity pro vznik účasti na sociálním pojištění zaměstnance pracujícího na DPP:

  1. První limit je stanoven pro případ DPP u jednoho zaměstnavatele a činí 25 % průměrné mzdy (pro rok 2024 to činí 10 500 Kč).
  2. Druhý limit, který je vyšší, se uplatňuje v případě, kdy dochází k souběhu více DPP u různých zaměstnavatelů. Tento limit je stanoven na 40 % průměrné mzdy (pro rok 2024 to činí 17 500 Kč).

Zaměstnavatelé by se až následně dověděli, zda mají povinnost odvádět za své dohodáře sociální (a případně zdravotní) pojištění, po samotných dohodářích by uvedené platby měla vymáhat přímo Správa sociálního zabezpečení.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) mluví o tom, že tento systém v dosavadní právní úpravě se po debatách s odborníky ukázal jako složitý a s určitými riziky z hlediska případných nedoplatků. Ministr Jurečka mluví o zjednodušení a vyřešení některých administrativních problémů, základní princip má být zachován.

Od 1. ledna 2025 by tak měla být účast na pojištění u DPP upravena obdobně jako je tomu nyní u dohod o pracovní činnosti, v roce 2024 tedy po dosažení příjmu 4 000 Kč. Navíc by vždy jeden ze zaměstnavatelů mohl na základě oznámení uplatnit účast na zdravotním a sociálním pojištění až od hranice 25 % průměrné mzdy, což představuje průměrné mzdy platné pro rok 2024 příjem 10 500 Kč.

Od 1. července 2024 by i přes navržené změny měla být spuštěna povinnost oznamování všech dohod o provedení práce, zároveň by měl v budoucnu fungovat systém, kde okamžitě zjistíte, zda daný zaměstnanec již někde čerpá primární dohodu nebo ne.

Nový koncept pro odvod pojištění u DPP je součástí novely zákona o investičních společnostech (sněmovní tisk č. 570), kam byl doplněn v rámci 2. čtení. Legislativní proces budeme i nadále sledovat a informovat vás o jeho vývoji.