1717/03/2021

Daně z příjmů fyzických osob a finanční podpora při pandemii

Autor |17/03/2021|COVID-19, Daň z příjmů|0 Komentářů

Finanční podpora pro fyzické osoby vyplácená z veřejných prostředků a poskytovaná v rámci nouzového stavu při pandemii nabývala různých podob a byla poskytována na základě různých titulů. O to složitější je správné posouzení takové podpory z hlediska daňových dopadů.

Kompenzační bonus pro podnikatele

Kompenzační bonus pro podnikatele je chápán jako daňový bonus na kompenzaci hospodářských následků v souvislosti s […]

1717/03/2021

Personal income taxes and the pandemic-related financial support

Autor |17/03/2021|COVID-19, Daň z příjmů|0 Komentářů

Financial support paid to individuals from public sources provided during the pandemic emergency had many forms and was provided for various reasons, making it difficult to determine the corresponding tax treatment.

Compensation scheme for entrepreneurs

 Compensation scheme for entrepreneurs represents a tax bonus for dealing with economic consequences of the closing down of businesses and with prohibitions […]

909/03/2021

Lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů se prodlužují

Autor |09/03/2021|COVID-19, Daň z příjmů|0 Komentářů

Z důvodu pandemické situace vydalo Ministerstvo Financí dne 9.3.2021 rozhodnutí o prominutí sankcí za pozdní podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020.

Poplatníci, kteří chtějí podat daňové přiznání v listinné formě, tak mohou učinit až do 3.5.2021. Ve stejné lhůtě je daň splatná. V případě elektronického podání se termín posunuje na 1.6.2021. Pro […]

909/03/2021

Deadline for filing income tax return extended

Autor |09/03/2021|COVID-19, Daň z příjmů|0 Komentářů

Due to the pandemic situation, the Ministry of Finance issued a decision on 9 March 2021 on waiver of sanctions for filing a late income tax return for 2020.

Taxpayers who want to file a tax return in a paper form can do so until 3 May 2021. The tax is payable within the same period. […]

1010/01/2021

Generální pardon pro daň z nemovitostí a silniční daň

Autor |10/01/2021|COVID-19, Ostatní|0 Komentářů

MF ČR vydalo 7. 1. 2021 ve Finančním zpravodaji č. 3 rozhodnutí o prominutí sankcí v souvislosti s daní z nemovitostí za rok 2021 a silniční daní za rok 2020. Obě daňová přiznání můžete podat až do 1. 4. 2021 (namísto do 1. 2. 2021). Posouvá se i splatnost silniční daně z 1. 2. 2021 na […]

1010/01/2021

General waiver for property and road tax

Autor |10/01/2021|COVID-19, Ostatní|0 Komentářů

On 7 January 2021, in Financial Report No. 3, Czech Ministry of Finance issued a decision on the waiver of potential penalties in connection with 2021 property tax and 2020 road tax. Both tax returns can be filed until 1 April 2021 (instead of 1 February 2021). Road tax is now payable until 1 April […]

3030/10/2020

Ošetřovné při uzavření škol ve výši 70 %

Autor |30/10/2020|COVID-19, Ostatní|0 Komentářů

Dne 29. 10. 2020 byl Senátem schválen zákon zvyšující dávku ošetřovného v souvislosti s plošným uzavřením škol pro rodiče, kteří jsou doma se svými dětmi. Zákon nyní čeká na podpis Prezidenta.

Nárok na ošetřovné bude činit 70 % z redukovaného denního vyměřovacího základu po celou dobu uzavření škol, minimálně však 400 Kč za den a […]

2626/10/2020

Generální pardon pro kadeřnictví nebo některé maloobchodní prodejny

Autor |26/10/2020|COVID-19, Daň z příjmů, DPH, Ostatní, Správa daní|0 Komentářů

Ve Finančním zpravodaji č. 25/2020 byl dnes vyhlášen další generální pardon ministryně financí, kterým se promíjí sankce spojené s pozdní platbou DPH, záloh na silniční daň či záloh na daň z příjmů, a to tentokrát těm poplatníkům, na které se vztahuje uzavření provozů počínaje dnem 22. 10. 2020.

Jedná se fakticky o rozšíření generálního pardonu […]

2222/10/2020

Kompenzační bonus pro OSVČ a malé s.r.o. opět zpátky

Autor |22/10/2020|COVID-19, Ostatní|0 Komentářů

Poslanecká sněmovna projednala dne 21. října 2020 ve zrychleném jednání vládní návrh zákona o poskytnutí kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně pro OSVČ a společníky malých s.r.o. s převažující činností podnikání v zavřených oblastech ekonomiky.

Návrh zákona míří nyní do Senátu. Po jeho vyhlášení může Finanční správa přijímat první žádosti o výplatu bonusu. Kompenzační […]

2121/10/2020

COVID dotační programy

Autor |21/10/2020|COVID-19, Ostatní|0 Komentářů

Z důvodu zmírnění ekonomických dopadů koronavirové pandemie spustila vláda v tomto týdnu několik nových dotačních programů.

COVID – Nájemné

Dne 16. října 2020 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu 2 k programu COVID – Nájemné. Žádosti je možné podávat od 21. října 2020 až do 21. ledna 2021, a to elektronicky přes informační systém přístupný z  Portálu AIS MPO.

Nejedná se o pouhé […]