Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti doznaly v posledním půl roce značných změny a další náš čekají. Zrekapitulujme si nedůležitější z nich a podívejme se na ty nové.

Změny od 1. 10. 2023

Od října 2023 je povinnost zaměstnavatele u osob pracujících na dohodu rozvrhovat jejich pracovní dobu předem v písemném rozvrhu týdenní pracovní doby obdobně jako pro zaměstnance v pracovním poměru. Zároveň má zaměstnavatel povinnost seznámit s rozvrhem či jeho změnou zaměstnance nejpozději 3 dny před začátkem období, na které je pracovní doba rozvržena. Zaměstnavatel dále musí rozvrhovat pracovní dobu těmto zaměstnancům tak, aby byla dodržena veškerá ustanovení ohledně poskytování přestávek v práci, garantování doby nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu, úpravy noční práce, pracovní pohotovosti a povinnost pracovní dobu též evidovat. O těchto a dalších změnách v souvislosti se Zákoníkem práce jsme Vás informovali třeba ZDE.

Změny od 1. 1. 2024

Od ledna 2024 navíc lidé pracující na dohody získali nárok na dovolenou. Stejně jako běžný zaměstnanec, musí i brigádník pracující na dohodu pro tento nárok splnit minimální dobu strávenou v práci a minimální dobu trvání dohody. Nově je pouze kvůli dovolené stanovená takzvaná fiktivní týdenní pracovní doba v délce 20 hodin týdně. Aby dohodář získal právo na čerpání placené dovolené, musí v jednom kalendářním roce odpracovat u jednoho zaměstnavatele aspoň čtyřnásobek týdenní fiktivní pracovní doby (80 hodin). Pracovní dohoda přitom musí trvat bez přerušení nejméně čtyři týdny v kuse (28 kalendářních dní). Způsobe výpočtu dovolené se zabýval například tento náš článek.

Právě tyto dvě novinky přináší firmám největší komplikace. Podnikatelé také upozorňují, že pokud od července 2024 nabydou účinnosti změny z konsolidačního balíčku, které jsou již schváleny, dohody zřejmě zcela skončí.

Změny od 1. 7. 2024

Konsolidační balíček totiž nově zavádí dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance, který pracuje na základě dohody či více dohod o provedení práce. Podle výše průměrné mzdy pro rok 2024 bude účast na pojištění zakládat příjem z dohody (nebo dohod) o provedení práce u jednoho zaměstnavatele dosahující měsíčně úhrnné částky alespoň 10.500 Kč. Bude-li mít zaměstnanec více dohod od více zaměstnavatelů, bude pojištění podléhat příjem za situace, pokud v úhrnu od všech zaměstnavatelů dosáhne alespoň 17.500 Kč. Zaměstnavatelé by až zpětně zjišťovali, zda souhrnný limit zaměstnanec nepřekročil.

Možný posun účinnosti změn k 1. 1. 2025

Oproti tomuto systému se navrhuje se, že nově bude možnost stanovit jednu hlavní dohodu o provedení práce, kterou si zaměstnavatel rezervuje u správy sociálního zabezpečení. U vedlejších dohod se pak budou platit odvody od limitu 4.000 Kč. O návrhu se nicméně stále ještě mezi ministerstvy a podnikateli jedná a hrozí, že do července, kdy má začít nová regulace platit, se vše schválit nestihne. Proto je velmi pravděpodobné, že se změny v pojistných odvodech pro DPP odsunou až k 1. 1. 2025.

A kolik lidí vlastně na dohody pracuje? Podle posledních údajů Českého statistického úřadu za 3. čtvrtletí 2023 pracovalo na dohodu celkem 1 502 645 osob. Z toho většina na dohodu o provedení práce v počtu 1 259 678.

V případě, že Vás výše popsané novinky zaujaly a potřebovali byste bližší informace, můžete nás kontaktovat.