předešlých článcích jsme Vás informovali o novele týkající se zdanění zaměstnaneckých akciových a opčních plánů. Tato novela odložila moment zdanění na pozdější okamžik (odchod zaměstnance z firmy, vstup zaměstnavatele do likvidace, uplynutí 10 let od nabytí benefitu, zánik české rezidentury, převod akcií nebo opce na jinou osobu, uplatnění opce, nebo výměna podílu, při které se mění celková jmenovitá hodnota podílů u zaměstnance).

Odložení okamžiku zdanění příjmů z akciových a opčních plánů se týkalo výhradně daně z příjmů. Novela nijak neřešila vniklý nesoulad mezi odvodem daně z příjmů a odvodem sociálního a zdravotního pojištění.

Tento nesoulad napravuje až novela zákona o investičních společnostech, kterou aktuálně schválila poslanecká sněmovna. Součástí této novely je také novela týkající se oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.

  • Ponovu bude pojistné odváděno ve stejném okamžiku jako daň z příjmů fyzických osob. Dochází tak k odkladu okamžiku odvodů sociálního a zdravotního pojištění.
  • Novela upravuje také vyměřovací základ pro odvod souvisejícího pojistného. Vyměřovací základ pro odvod pojistného bude shodný se základem daně. Při poklesu hodnoty akcie bude možno stejným způsobem upravit i vyměřovací základy pro pojistné.

Výše uvedené změny budou účinné v měsíci následujícím po vyhlášení novely zákona o investičních společnostech ve Sbírce zákonů, přičemž novela neobsahuje žádná přechodná ustanovení.

Pokud byste měli k dané problematice jakékoli dotazy, obraťte se na nás, rádi Vám s čímkoli pomůžeme.