Zákon o daních z příjmů umožňuje od roku 2024 poplatníkům vyloučit nerealizované kurzové rozdíly ze základu daně v období jejich vzniku a zahrnout je do základu daně až v okamžiku jejich realizace. Tuto novinku jsme detailně rozebrali v našem článku ZDE.

Pokud máte zájem o využití této možnosti, měli byste podat oznámení správci daně do 3 měsíců od začátku zdaňovacího období, ve kterém chcete tento režim poprvé uplatnit, tedy do 2. dubna 2024.

K uvedené problematice se už rovněž vyjádřila finanční správa, která publikovala na svém webu krátkou informaci.

Pokud potřebujete další informace, neváhejte se na nás obrátit. Rádi prozkoumáme, zda je vstup do režimu pro Vás vhodný a případně zajistíme oznámení správci daně.