Vláda dne 16.10.2020 schválila odklad všech čtyř fází elektronické evidence tržeb na 1. ledna 2023. Podnikatelé, kteří budou chtít své tržby elektronicky evidovat dobrovolně, tak budou moci činit i nadále. 

Vládní návrh nemá zatím svoji legislativní podobu, lze však předpokládat, že naváže na současnou situaci, kdy podnikatelé z 1. a 2. vlny náběhu EET mohli až do 31. prosince 2020 evidenci tržeb přerušit. V tomto období nemusí poplatníci odesílat údaje o tržbách, ani vystavovat účtenky dle zákona o evidenci tržeb, nemusí mít rovněž vyvěšeno informační oznámení.

Zároveň se tím fakticky odkládá zavedení 3. a 4. fáze EET. Zákon, který měl odstartovat tyto poslední 2 fáze zavedení EET, byl vyhlášen ve Sbírce zákonů již v průběhu října 2019 a blíže jsme o něm psali v našem podzimním NewsLetteru v minulém roce. Novela předpokládala zavedení EET do posledních sektorů podnikání k 1. 5. 2020. K tomu nakonec v důsledku koronavirových opatření nedošlo a ke startu 3. a 4. fáze EET by tak nyní mohlo dojít až 1. lednu 2023, pokud vůbec.