Co se chystá v oblasti dohod o provedení práce jsme již rámcově načrtli v našich předchozích příspěvcích. Nyní jsou chystané změny již téměř jisté. Poslanci ve středu dne 17. dubna 2024 schválili novelu zákona o daních z příjmů a dále dodatečné úpravy režimu dohod o provedení práce. Jedná se o novelizace předložené v rámci sněmovního tisku 570 – novely zákona o investičních společnostech. Novela nyní putuje do Senátu.

Změny původně schválené konsolidačním balíčkem nenastanou. V první fázi se budou hlásit příslušné Územní správě sociálního zabezpečení veškeré dohody o provedení práce (DPP) a teprve od nového roku vzniknou povinnosti s ohledem na odvod pojistného.

Zaměstnanec si může prostřednictvím svého zaměstnavatele v každém měsíci stanovit, která z jeho uzavřených DPP bude oznámenou dohodou, u které by limit pro sociální a zdravotní pojištění činil 25 % průměrné hrubé mzdy v daném roce.

Zaměstnavatel, který elektronicky oznámí České správě sociálního zabezpečení „hlavní“ dohodu, si může jednoduše online ověřit, že takovou dohodu neoznámil jiný zaměstnavatel dříve. Vyšší limit by byl u toho zaměstnavatele, který dohodu oznámil jako první. Tato dohoda bude u ČSSZ zaregistrovaná do té doby, než se ji zaměstnanec či zaměstnavatel rozhodne ukončit. V takovém případě skončí i oznámení této dohody a zaměstnanec poté bude moct uzavřít novou, oznámenou dohodu s jiným zaměstnavatelem.

Neoznámené dohody budou považovány za zaměstnání malého rozsahu do limitu pro odvody pojistného ve výši měsíční částky 4 tisíce korun. Zákon přitom nijak neomezuje, kolik takových „malých“ dohod smíte mít. Pokud žádná z nich částku 4 tisíce korun nepřekročí, pak žádné odvody neplatíte.

Limity pro odvod srážkové daně budou shodné jako limity pro odvod pojistného v režimu a mimo režim oznámené dohody.

Účinnost výše uvedených změn bude až k 1. lednu 2025.

Od 1. července 2024 ale budou mít přesto všichni zaměstnavatelé se zaměstnanci s DPP povinnost oznamovat na správu sociálního zabezpečení určité údaje o těchto zaměstnancích, bez ohledu na výši jejich příjmů z DPP. Oznámení zaměstnavatel bude podávat na předepsaném tiskopisu (Přehledu o výši pojistného) vždy do 20. dne následujícího měsíce. Tato nová povinnost byla zavedena konsolidačním balíčkem a sněmovní tisk 570 ji nijak nezměnil.

Odvody zdravotního a sociálního pojištění i daně se však do konce roku 2024 u DPP nemění.

Nově tedy systém práce na dohodu bude do určité míry podobný, jako funguje dnes. Jen nebudete moci mít řadu dohod u různých zaměstnavatelů s částkou do 10 tisíc korun měsíčně, ale jen jednu s maximálním horním limitem ve výši 25 % průměrné hrubé měsíční mzdy a pak řadu dohod s odměnami pouze do 4 tisíc korun.

V případě, že máte dotazy k uvedenému tématu, kontaktujte nás a rádi s Vámi vše projednáme.