1313/02/2023

Co nás čeká v účetnictví?  Nový zákon!

Autor |13/02/2023|Ostatní|0 Komentářů

Koncem minulého roku představilo Ministerstvo financí ČR návrh nového zákona o účetnictví. Návrh je dostupný v elektronické knihovně připravované legislativy (eKlep pro veřejnost) ZDE. Návrh zákona již prošel mezirezortním připomínkovým řízením a my jsme se proto seznámili s jeho nejdůležitějšími dopady.
Kdy nový zákon o účetnictví můžeme očekávat?
Účinnost zákona je navrhovaná od ledna 2024 a […]

2424/01/2023

Datové schránky – aktuální novinky

Autor |24/01/2023|Daň z příjmů, Ostatní|0 Komentářů

S příchodem roku 2023 nastala podstatná změna v doručování datových zpráv. Tato změna se týká lhůty, po jejíž uplynutí je v datové schránce datová zpráva označena za doručenou.
Situace do 31. 12. 2022
Podle obecného pravidla se má zpráva v datové schránce za doručenou po uplynutí 10 dnů od okamžiku jejího dodání do datové schránky, nepřihlásila-li se příslušná osoba do […]

1717/01/2023

Na co nezapomenout při zpracování hlášení Intrastat v roce 2023?

Autor |17/01/2023|Ostatní|0 Komentářů

Stejně jako v předchozích letech, dochází i v roce 2023 k několika změnám v oblasti přípravy a podání hlášení Intrastat. V našem článku jsme shrnuli nejen nejdůležitější změny, které budou muset zpravodajské jednotky při sestavování hlášení Intrastat v roce 2023 reflektovat, upozorňujeme Vás i na povinnosti, které vyplývají z vykázaných dat a použitých režimů v roce 2022.
Povinnosti související s podáním zjednodušeného hlášení
V roce 2022 byla […]

1313/01/2023

DAC 7 – nová oznamovací povinnost

Autor |13/01/2023|Daň z příjmů, DPH, Ostatní|0 Komentářů

Od 1. ledna 2023 je účinná novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, kterým je implementována směrnice Rady EU o správní spolupráci v oblasti dan9, tzv. DAC. Poslední novela tohoto zákona je známá jako DAC 7.

Novela reaguje na podnikání prostřednictvím digitálních platforem (webových stránek). V současnosti orgány daňové správy členských států EU nemají dostatečné informace, aby […]

1111/01/2023

Zrušení elektronické evidence tržeb od 1. ledna 2023

Autor |11/01/2023|Daň z příjmů, Ostatní|0 Komentářů

Ohlédnutí do historie EET
Elektronická evidence tržeb (EET) u nás začala platit dne 1. prosince 2016, a to pro první skupinu podnikatelů, tedy pro restaurace a ubytovací zařízení (1. vlna). Od března 2017 pak byla EET povinná i pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu (2. vlna).

Od května 2020 měla být EET povinná pro prakticky všechny ostatní podnikatele (tj. […]

1919/12/2022

Požádejte o přeplatky na silniční dani

Autor |19/12/2022|Ostatní|0 Komentářů

V průběhu roku 2022 došlo ke změně zákona č. 16/1993 Sb., o silniční dani.  Tato změna významným způsobem zužuje okruh silničních vozidel podléhající silniční dani. Jak jsme již uvedli v předešlých článcích, ponovu silniční dani podléhají vozidla kategorie N2 a N3 s povolenou hmotností nad 3,5 tuny a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v České republice. […]

1717/12/2022

Novela zákoníku práce

Autor |17/12/2022|Daň z příjmů, Ostatní|0 Komentářů

V současné době připravuje vláda změny v oblasti pracovního práva. Vládní návrh novely zákoníku práce již prošel meziresortním připomínkovým řízením, zatím však nepostoupil k projednávání do Poslanecké sněmovny. I když se výsledná úprava bude pravděpodobně od stávajícího návrhu lišit, není od věci se s chystanými změnami seznámit již nyní. Část z nich bude mít i přímý dopad […]

3131/10/2022

Datové schránky – novinky 2023

Autor |31/10/2022|Ostatní|0 Komentářů

Od roku 2023 dochází v oblasti datových schránek k zásadním změnám, neboť budou v období od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 datové schránky povinně zřizovány dalšímu okruhu osob. Důvodem je mimo jiné úspora prostředků vynakládaných na tisk listinných zásilek a doporučené doručování.
Datové schránky pro OSVČ a další osoby
V původním znění novely zákona o […]

3131/08/2022

Zvýšení sazeb tuzemského stravného

Autor |31/08/2022|Daň z příjmů, Ostatní|0 Komentářů

K datu 20. 8. 2022 došlo ke zvýšení sazeb tuzemského stravného. Ministerstvo práce a sociálních věcí tím reaguje na stále rostoucí index spotřebitelských cen. Vyhláška, která upravuje náhrady při pracovních cestách zaměstnancům, je tímto novelizovaná v letošním roce již po třetí. V návaznosti na zvýšení náhrad za spotřebu elektřiny u elektromobilů (viz ZDE) a následné zvýšení […]

3131/07/2022

Sleva na pojistném 5 % pro zaměstnavatele

Autor |31/07/2022|Ostatní, Sociální pojištění|0 Komentářů

Dne 22.7.2022  došlo k vyhlášení novely zákona o pojistném na sociální zabezpečení, na základě které si budou moci zaměstnavatelé ve vybraných případech snížit odvody na pojistné o částku odpovídající 5 % z vyměřovacího základu. Výsledný odvod pojistného na zdravotní a sociální pojištění tedy v těchto případech nebude 33,8 %, ale pouze 28,8 %. Uvedené změny se […]