3131/08/2022

Zvýšení sazeb tuzemského stravného

Autor |31/08/2022|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other|0 Komentářů

K datu 20. 8. 2022 došlo ke zvýšení sazeb tuzemského stravného. Ministerstvo práce a sociálních věcí tím reaguje na stále rostoucí index spotřebitelských cen. Vyhláška, která upravuje náhrady při pracovních cestách zaměstnancům, je tímto novelizovaná v letošním roce již po třetí. V návaznosti na zvýšení náhrad za spotřebu elektřiny u elektromobilů (viz ZDE) a následné zvýšení […]

3131/07/2022

Sleva na pojistném 5 % pro zaměstnavatele

Autor |31/07/2022|Ostatní / Other, Sociální pojištění / Social security|0 Komentářů

Dne 22.7.2022  došlo k vyhlášení novely zákona o pojistném na sociální zabezpečení, na základě které si budou moci zaměstnavatelé ve vybraných případech snížit odvody na pojistné o částku odpovídající 5 % z vyměřovacího základu. Výsledný odvod pojistného na zdravotní a sociální pojištění tedy v těchto případech nebude 33,8 %, ale pouze 28,8 %. Uvedené změny se […]

1515/06/2022

Novela zákona o silniční dani

Autor |15/06/2022|Ostatní / Other|0 Komentářů

Jak jsme již uvedli v předešlých článcích, od 1.7.2022 nabývá účinnosti novela zákona o silniční dani, která přináší poměrně zásadní změny v dané problematice. Níže uvádíme několik konkrétních praktických dopadů spojených s touto novelou:

Výši silniční daně už nebude ovlivňovat stáří vozidla jako tomu bylo doposud.
Silniční daň už nebude platit zaměstnavatel pokud zaměstnanec pojede na pracovní cestu […]

2525/05/2022

Změny v silniční dani

Autor |25/05/2022|Ostatní / Other|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Změny v silniční dani

Dne 24. 5 . 2022 byla Prezidentem podepsaná novela zákona o silniční dani, která výrazným způsobem zužuje okruh vozidel podléhajících silniční dani.

Po novu budou podléhat silniční dani pouze vozidla kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v České republice. Novela zákona zároveň definuje podmínky, za kterých se bude uplatňovat osvobození […]

1616/05/2022

Zvýšení cestovních náhrad – PHM

Autor |16/05/2022|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other|0 Komentářů

V návaznosti na růst ceny pohonných hmot došlo s účinností od 14. 5. 2022 rovněž ke zvýšení ceny benzínu a nafty pro účely stanovení náhrady za spotřebované pohonné hmoty při pracovní cestě.

Použije-li zaměstnanec při pracovní cestě soukromé vozidlo, může si náhradu za spotřebované pohonné hmoty uplatnit buď podle ceny uvedené na účtence od čerpací stanice, nebo […]

1111/04/2022

Generální pardon Ministerstva financí

Autor |11/04/2022|DPH / VAT, Ostatní / Other|0 Komentářů

Zrušení povinnosti odvádět zálohy na silniční daň
V souvislosti se zdražováním cen pohonných hmot se ministerstvo financí rozhodlo připravit daňový balíček, který navrhuje úlevy v oblasti silniční daně.

Počínaje dubnovou zálohou byla generálním pardonem zrušena povinnost odvádět zálohy na silniční daň. Toto se týká všech vozidel a všech poplatníků. S ohledem na velké množství poplatníků silniční daně nebyl zvolen postup individuálního […]

101/04/2022

Lex Ukrajina

Autor |01/04/2022|Ostatní / Other|0 Komentářů

„Lex Ukrajina“ je označení pro balíček 3 zákonů, které byly koncem března tohoto roku přijaté v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině a přílivem uprchlíků do České republiky. Cílem balíčku je stanovení podmínek pro udělení dočasné ochrany cizincům, zajištění jejich volného vstupu na pracovní trh a úprava práv v oblasti sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a školství.

Lex Ukrajina […]

707/03/2022

Zvýšení cestovních náhrad pro elektromobily

Autor |07/03/2022|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other|0 Komentářů

Výše cestovních náhrad poskytovaných při pracovní cestě se zpravidla zvyšují k 1. lednu daného roku. Tak tomu bylo i letos k 1. lednu 2022, o čemž jsme vás informovali ZDE. Vyjádřili jsme tehdy podiv nad tím, že ačkoli se cena elektřiny poslední měsíce prudce zvyšovala, průměrná cena  za spotřebovanou elektřinu při použití osobního elektromobilu při pracovní […]

101/03/2022

Інформація для громадян України та їх роботодавців

Autor |01/03/2022|Ostatní / Other|0 Komentářů

Збройний конфлікт в Україні викликає багато питань щодо в’їзду громадян України на територію Чеської Республіки та неясностей, пов’язаних із працевлаштуванням у чеських компаніях. Уряд Чехії оприлюднив декілька відомостей, щоб полегшити орієнтацію в цій сфері. Ми пропонуємо вам їх короткий зміст у наступному тексті. Ми постійно оновлюємо інформацію. Дата останнього оновлення: 4.3.2022.
В’їзд громадян України до Чехії
Громадяни України можуть […]

2828/02/2022

Informace pro občany Ukrajiny a jejich zaměstnavatele

Autor |28/02/2022|Ostatní / Other|0 Komentářů

Ozbrojený konflikt na Ukrajině přináší mnoho otázek týkajících se vstupu občanů Ukrajiny na území České republiky i nejasností souvisejících s jejich zaměstnáváním českými firmami. Česká vláda vydala několik informací usnadňující orientaci v této problematice. Jejich souhrn Vám přinášime v následujícím textu. Text průběžně doplňujeme a aktualizujeme. Datum poslední aktualizace: 4.3.2022.
Vstup občanů Ukrajiny do ČR
Ukrajinští občané […]