2525/05/2022

Změny v silniční dani

Autor |25/05/2022|Ostatní / Other|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Změny v silniční dani

Dne 24. 5 . 2022 byla Prezidentem podepsaná novela zákona o silniční dani, která výrazným způsobem zužuje okruh vozidel podléhajících silniční dani.

Po novu budou podléhat silniční dani pouze vozidla kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v České republice. Novela zákona zároveň definuje podmínky, za kterých se bude uplatňovat osvobození […]

1616/05/2022

Zvýšení cestovních náhrad – PHM

Autor |16/05/2022|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other|0 Komentářů

V návaznosti na růst ceny pohonných hmot došlo s účinností od 14. 5. 2022 rovněž ke zvýšení ceny benzínu a nafty pro účely stanovení náhrady za spotřebované pohonné hmoty při pracovní cestě.

Použije-li zaměstnanec při pracovní cestě soukromé vozidlo, může si náhradu za spotřebované pohonné hmoty uplatnit buď podle ceny uvedené na účtence od čerpací stanice, nebo […]

1111/04/2022

Generální pardon Ministerstva financí

Autor |11/04/2022|DPH / VAT, Ostatní / Other|0 Komentářů

Zrušení povinnosti odvádět zálohy na silniční daň
V souvislosti se zdražováním cen pohonných hmot se ministerstvo financí rozhodlo připravit daňový balíček, který navrhuje úlevy v oblasti silniční daně.

Počínaje dubnovou zálohou byla generálním pardonem zrušena povinnost odvádět zálohy na silniční daň. Toto se týká všech vozidel a všech poplatníků. S ohledem na velké množství poplatníků silniční daně nebyl zvolen postup individuálního […]

101/04/2022

Lex Ukrajina

Autor |01/04/2022|Ostatní / Other|0 Komentářů

„Lex Ukrajina“ je označení pro balíček 3 zákonů, které byly koncem března tohoto roku přijaté v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině a přílivem uprchlíků do České republiky. Cílem balíčku je stanovení podmínek pro udělení dočasné ochrany cizincům, zajištění jejich volného vstupu na pracovní trh a úprava práv v oblasti sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a školství.

Lex Ukrajina […]

707/03/2022

Zvýšení cestovních náhrad pro elektromobily

Autor |07/03/2022|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other|0 Komentářů

Výše cestovních náhrad poskytovaných při pracovní cestě se zpravidla zvyšují k 1. lednu daného roku. Tak tomu bylo i letos k 1. lednu 2022, o čemž jsme vás informovali ZDE. Vyjádřili jsme tehdy podiv nad tím, že ačkoli se cena elektřiny poslední měsíce prudce zvyšovala, průměrná cena  za spotřebovanou elektřinu při použití osobního elektromobilu při pracovní […]

101/03/2022

Інформація для громадян України та їх роботодавців

Autor |01/03/2022|Ostatní / Other|0 Komentářů

Збройний конфлікт в Україні викликає багато питань щодо в’їзду громадян України на територію Чеської Республіки та неясностей, пов’язаних із працевлаштуванням у чеських компаніях. Уряд Чехії оприлюднив декілька відомостей, щоб полегшити орієнтацію в цій сфері. Ми пропонуємо вам їх короткий зміст у наступному тексті. Ми постійно оновлюємо інформацію. Дата останнього оновлення: 4.3.2022.
В’їзд громадян України до Чехії
Громадяни України можуть […]

2828/02/2022

Informace pro občany Ukrajiny a jejich zaměstnavatele

Autor |28/02/2022|Ostatní / Other|0 Komentářů

Ozbrojený konflikt na Ukrajině přináší mnoho otázek týkajících se vstupu občanů Ukrajiny na území České republiky i nejasností souvisejících s jejich zaměstnáváním českými firmami. Česká vláda vydala několik informací usnadňující orientaci v této problematice. Jejich souhrn Vám přinášime v následujícím textu. Text průběžně doplňujeme a aktualizujeme. Datum poslední aktualizace: 4.3.2022.
Vstup občanů Ukrajiny do ČR
Ukrajinští občané […]

1818/02/2022

Novinka ve způsobech zveřejňování účetní závěrky

Autor |18/02/2022|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other|0 Komentářů

Jak jsme Vás již informovali v jednom z našich článků zde, novela zákona o účetnictví zavedla s účinnosti od 1.1.2021 nový způsob zveřejňovaní účetní závěrky, který je poprvé možné využít při zveřejňování účetní závěrky sestavené za účetní období, které započalo nejdříve 1. ledna 2021 a skončilo nejdříve 31. prosince 2021. 

Jedná se o možnost předání účetní závěrky do sbírky […]

3030/12/2021

Pracovní cesty v roce 2022

Autor |30/12/2021|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pracovní cesty v roce 2022

Tuzemské pracovní cesty
Dnem 1. ledna 2022 nabývá účinnosti nová vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění cestovní náhrady zaměstnanců poskytované při tuzemských pracovních cestách. Zvyšují se sazby stravného, mění se náhrada za používání silničních motorových vozidel a velmi dramaticky se zvyšují průměrné ceny pohonných hmot v případě fosilních paliv. V případě automobilového benzínu je to […]

202/12/2021

LERIKA ÚČETNÍ FIRMOU ROKU 2021

Autor |02/12/2021|Ostatní / Other|0 Komentářů

LERIKA obsadila 2. místo v soutěži „ÚČETNÍ FIRMA ROKU 2021“!
Kvalitu služeb v oblasti účetnictví sledují jak klienti, tak odborná porota. Ta už čtvrtým rokem udílí ocenění v soutěži ÚČETNÍ ROKU. Je pro nás velkou ctí, že v letošním roce vybrala mezi nejlepší i naši firmu LERIKA Tax & Accounting.

Soutěž ÚČETNÍ FIRMA ROKU pořádá společnost Wolters Kluwer ČR, […]