202/12/2021

LERIKA ACCOUNTING FIRM OF THE YEAR 2021

Autor |02/12/2021|Ostatní / Other|0 Komentářů

LERIKA Tax & Accounting clinched spot number two in ACCOUNTING FIRM OF THE YEAR 2021 award ceremony!
The quality of services in accountancy is assessed by clients as well as by a professional jury. The FIRM OF THE YEAR awards have been organized four years. We are very proud that LERIKA Tax & Accounting has made […]

505/11/2021

Minimální mzda 2022

Autor |05/11/2021|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other, Sociální pojištění / Social security|0 Komentářů

Od 1. ledna 2022 dochází k nárůstu minimální mzdy z částky 15.200 Kč na 16.200 Kč měsíčně. O výši minimální mzdy rozhoduje vláda a stanovuje ji nařízením. Původní návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, které se zasazovalo o nárůst až o 2.800 Kč, tedy nebyl vyslyšen.

Od výše minimální mzdy se odvozuje:

Maximální výše slevy na dani za […]

2020/10/2021

Intrastat – novinky od 1. 1. 2022

Autor |20/10/2021|Ostatní / Other|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Intrastat – novinky od 1. 1. 2022

Od 1. 1. 2022 nabývají účinnosti změny v oblasti Intrastatu související s implementací nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 a jeho prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1197. V následujícím textu si blíže představíme jednotlivé novinky.
Zjednodušené hlášení
Podstatnou změnou je možnost zjednodušeného vykazování. Zpravodajské jednotky, které nepřekročí hodnotu 20 milionů Kč pro odeslání nebo přijetí zboží (každý směr se posuzuje […]

2323/09/2021

Zveřejňování účetní závěrky

Autor |23/09/2021|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other, Správa daní / Tax Administration|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zveřejňování účetní závěrky

V praxi se často setkáváme s tím, že společnosti opomíjejí povinnost ukládat účetní závěrky do Sbírky listin i přesto, že za porušení této povinnosti hrozí vysoké sankce a pokuty, které mohou nově vyústit i do zrušení společnosti.

Povinnost zveřejnit účetní závěrku ve Sbírce listin ukládají dva zákony, a to Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a […]

909/09/2021

Dávky otcovské poporodní péče a další změny

Autor |09/09/2021|Ostatní / Other, Sociální pojištění / Social security|0 Komentářů

Novela zákona o nemocenském pojištění
Začátkem září byla ve Sbírce zákonů vyhlášená novela zákona o nemocenském pojištění, která přináší hned několik zajímavých novinek.

Jednou z nich je nová úprava v poskytování dávek otcovské poporodní péče. Na tzv. „otcovskou“ mají nárok zaměstnanci i podnikatelé odvádějící nemocenské pojištění. Ponovu budou moci čerství tatínkové čerpat „otcovskou“ dva týdny místo dosavadního jednoho […]

707/08/2021

Zdravotní pojištění cizinců

Autor |07/08/2021|Ostatní / Other, Sociální pojištění / Social security|0 Komentářů

Společně s novelou zákona o pobytu cizinců, která přinesla změny v imigrační oblasti, došlo počátkem srpna 2021 také ke změnám v oblasti zdravotního pojištění. Ty dopadají zejména na cizince pocházející ze zemí mimo EU a žijící v ČR.
Komplexní zdravotní pojištění
Zatímco dříve stačilo cizincům pocházejícím ze zemí mimo EU při pobytu na území ČR pouze cestovní pojištění v rozsahu […]

707/08/2021

Health insurance of foreigners

Autor |07/08/2021|Ostatní / Other, Sociální pojištění / Social security|0 Komentářů

Together with an amendment of the Act on Residency of Foreigners which introduced changes in the area of immigration, changes in the area of health insurance have also taken place. These impact mainly foreigners from countries outside EU residing in the Czech Republic.
Complex health insurance
Under prior conditions, foreigners from countries outside EU could reside in […]

404/08/2021

Novela zákona o pobytu cizinců

Autor |04/08/2021|Ostatní / Other|0 Komentářů

Začátkem srpna nabyla účinnosti novela zákona o pobytu cizinců, která přináší změny v imigrační oblasti. Novela vychází vstříc občanům Velké Británie, kteří pobývali na území ČR do konce roku 2020 a včas si nevyřídili potřebná pobytová oprávnění. Drobnější změny dopadají i na občany EU a na občany ze třetích zemí (mimo EU).
Změny pro občany Velké Británie […]

404/08/2021

An amendment of Act on Residency for Foreigners

Autor |04/08/2021|Ostatní / Other|0 Komentářů

Early August, an amendment of Act on Residency for Foreigners took effect, which introduces changes in the area of immigration. The changes introduced by the amendment will be welcomed mainly by the citizens of United Kingdom residing in the Czech Republic until the end of 2020, who have not been able to process residency permits […]

2121/05/2021

Připravte se na nový zákon o evidenci skutečných majitelů

Autor |21/05/2021|Ostatní / Other|0 Komentářů

Od 1. 6. 2021 vstupuje v účinnost zákon, který upravuje povinnosti právnických osob v oblasti evidence skutečných majitelů právnických osob. V následujícím článku se dočtete, jaké změny přináší do praxe a na co se připravit.

Absence zápisu skutečného majitele může mít citelné dopady na podnikání obchodních společností. Kromě peněžních sankcí hrozí především riziko zneplatnění rozhodnutí valných […]