Kateřina Potměšilová

Kateřina Potměšilová je daňová poradkyně a zkušená senior účetní. V LERICE má na starost zejména oblast zdanění příjmů fyzických osob, účetní poradenství a DPH. Účastnila se projektů z oblasti přeměn společností nebo finančních a daňových due dilligence. ******************************************************************************** Kateřina Potměšilová is certified tax advisor and experienced senior accountant with long time records. In LERIKA, she is mainly responsible for personal income taxation, accounting consultancy and VAT. She has participated in projects in the area of company transformations, M&A or financial and tax due diligence.
2020/04/2023

Co nám přinese nový zákon o účetnictví? Mimo jiné změny v účetním vykazování

Autor |20/04/2023|Ostatní, Účetnictví|0 Komentářů

Nový zákon o účetnictví poměrně zásadně mění směr a klade důraz především na účetní vykazování. Na rozdíl od stávajícího zákona, který se zaměřoval spíše na samotné zaúčtování jednotlivých transakcí, tj. na vedení účetnictví. Účetnictví má být nově chápáno hlavně jako služba vnějším uživatelům, tak aby byli schopní si udělat kvalifikovaný názor na danou účetní jednotku.

1313/02/2023

Co nás čeká v účetnictví?  Nový zákon!

Autor |13/02/2023|Ostatní|0 Komentářů

Koncem minulého roku představilo Ministerstvo financí ČR návrh nového zákona o účetnictví. Návrh je dostupný v elektronické knihovně připravované legislativy (eKlep pro veřejnost) ZDE. Návrh zákona již prošel mezirezortním připomínkovým řízením a my jsme se proto seznámili s jeho nejdůležitějšími dopady.
Kdy nový zákon o účetnictví můžeme očekávat?
Účinnost zákona je navrhovaná od ledna 2024 a […]

1717/12/2022

Sociální a zdravotní pojištění OSVČ v roce 2023

Autor |17/12/2022|Daň z příjmů, Sociální pojištění|0 Komentářů

Nařízením vlády č. 290/2022 Sb. došlo k vyhlášení výše všeobecného vyměřovacího základu ve výši 38.294 Kč a výše přepočítacího koeficientu 1,0530. Od součinu těchto veličin se odvozuje průměrná mzda pro rok 2023, která bude činit 40.324 Kč.

Z tohoto čísla vychází výpočet nových minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění OSVČ pro rok 2023.
Minimální pojistné na sociální pojištění OSVČ […]

808/12/2022

Vybíráme z daňového balíčku 2023 – změny v daňových odpisech

Autor |08/12/2022|Daň z příjmů|0 Komentářů

 Tzv. Daňový balíček 2023 (zákon č. 366/2022 Sb.) byl s účinností od 1. 1. 2023 vyhlášen dne 2. 12. 2022 ve Sbírce zákonů. Obsahuje i retroaktivní změny pro období roku 2022. Jedna z těchto změn se týká i mimořádných odpisů.
Mimořádné odpisy
Mimořádné odpisy byly zavedeny v minulých letech, aby pomohly podnikatelům během koronavirové epidemie. Vzhledem k současné […]

3131/10/2022

Průměrná mzda 2023 – co všechno ovlivní ?

Autor |31/10/2022|Daň z příjmů, Sociální pojištění|0 Komentářů

Nařízením vlády č. 290/2022 Sb., (Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023),  došlo k vyhlášení všeobecného vyměřovacího základu […]