Kateřina Potměšilová

Kateřina Potměšilová je daňová poradkyně a zkušená senior účetní. V LERICE má na starost zejména oblast zdanění příjmů fyzických osob, účetní poradenství a DPH. Účastnila se projektů z oblasti přeměn společností nebo finančních a daňových due dilligence. ******************************************************************************** Kateřina Potměšilová is certified tax advisor and experienced senior accountant with long time records. In LERIKA, she is mainly responsible for personal income taxation, accounting consultancy and VAT. She has participated in projects in the area of company transformations, M&A or financial and tax due diligence.
2020/02/2024

Zaměstnanecké benefity v roce 2024

Autor |20/02/2024|Daň z příjmů|0 Komentářů

Konsolidační balíček, který vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 349/2023 Sb., změnil mimo jiné od 1. 1. 2024 pravidla poskytování některých zaměstnaneckých benefitů. Následně se dne 22. 12. 2023 objevila na webových stránkách finanční správy dlouho očekáváná metodická informace ke zdaňování právě poměrně hodně diskutovaných zaměstnaneckých benefitů. Tato informace by měla vnést jasno do některých […]

808/12/2023

Sociální a zdravotní pojištění OSVČ v roce 2024

Autor |08/12/2023|Ostatní, Sociální pojištění|0 Komentářů

V sociálním pojištění se objevily díky konsolidačnímu balíčku poměrně významné novinky související s důchodovou reformou. Zdravotní pojištění se žádných zásadních změn nedočkalo.

Na výpočet nových minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění bude mít vliv i zvýšení průměrné mzdy, která  činí od ledna 2024 částku 43.967 Kč.
Minimální pojistné na sociální pojištění OSVČ
Hlavní činnost
Cílem změn, které přináší konsolidační balíček […]

2020/11/2023

Průměrná mzda – co všechno nám bude ovlivňovat?

Autor |20/11/2023|Daň z příjmů|0 Komentářů

Nařízením vlády č. 286/2023 Sb. došlo k vyhlášení výše všeobecného vyměřovacího základu ve výši 40.638 Kč a výše přepočítacího koeficientu 1,0819, od kterých se odvozuje průměrná mzda používaná pro další rok.

S účinností od 1. 1. 2024 v důsledku toho tedy narůstá průměrná mzda, která bude činit 43.967 Kč. V návaznosti na ni stoupají i ostatní údaje.
Co je […]

2525/10/2023

Funkční měna

Autor |25/10/2023|Daň z příjmů, DPH, Účetnictví|0 Komentářů

Konsolidační balíček nám mimo jiné zavádí novinku a tou je tzv. funkční měna.  O tom, že by se u nás mohlo vést účetnictví v cizí měně a zároveň by byla i možnost platit daně v jiné měně než v českých korunách, se v odborných kruzích diskutuje už poměrně dlouho. Původně mělo být zavedení funkční měny […]

2929/09/2023

Vybíráme z judikátů … zneužití práva

Autor |29/09/2023|Daň z příjmů|0 Komentářů

Poslední dobou se objevilo několik zajímavých soudních rozsudků na téma zneužití práva a jeden, který se týká korunových dluhopisů, Vám teď stručně přiblížíme. Konkrétně se jedná o rozsudek NSS spis. zn. 5 Afs 110/2022- 33 k daňové uznatelnosti úroků z korunových dluhopisů z hlediska zneužití práva v případě, kdy na základě těchto dluhopisů nezíská daňový subjekt […]

2424/08/2023

Navrhované změny v konsolidačním balíčku

Autor |24/08/2023|Daň z příjmů, DPH, Ostatní|0 Komentářů

Vládní koaliční strany dne 23. 8. 2023 schválily úpravy tzv. ozdravného balíčku.  O jeho původní podobě jsme psali v našem článku ZDE. Schválené změny zpracuje MF do jednoho pozměňovacího návrhu, který předloží všech pět koaličních stran společně a návrh bude projednán na plenární schůzi Poslanecké sněmovny, která začíná 5. 9. 2023.

Nejvýznamnější změny navržené koaličními partnery se […]

2020/04/2023

Co nám přinese nový zákon o účetnictví? Mimo jiné změny v účetním vykazování

Autor |20/04/2023|Ostatní, Účetnictví|0 Komentářů

Nový zákon o účetnictví poměrně zásadně mění směr a klade důraz především na účetní vykazování. Na rozdíl od stávajícího zákona, který se zaměřoval spíše na samotné zaúčtování jednotlivých transakcí, tj. na vedení účetnictví. Účetnictví má být nově chápáno hlavně jako služba vnějším uživatelům, tak aby byli schopní si udělat kvalifikovaný názor na danou účetní jednotku.

1313/02/2023

Co nás čeká v účetnictví?  Nový zákon!

Autor |13/02/2023|Ostatní|0 Komentářů

Koncem minulého roku představilo Ministerstvo financí ČR návrh nového zákona o účetnictví. Návrh je dostupný v elektronické knihovně připravované legislativy (eKlep pro veřejnost) ZDE. Návrh zákona již prošel mezirezortním připomínkovým řízením a my jsme se proto seznámili s jeho nejdůležitějšími dopady.
Kdy nový zákon o účetnictví můžeme očekávat?
Účinnost zákona je navrhovaná od ledna 2024 a […]

1717/12/2022

Sociální a zdravotní pojištění OSVČ v roce 2023

Autor |17/12/2022|Daň z příjmů, Sociální pojištění|0 Komentářů

Nařízením vlády č. 290/2022 Sb. došlo k vyhlášení výše všeobecného vyměřovacího základu ve výši 38.294 Kč a výše přepočítacího koeficientu 1,0530. Od součinu těchto veličin se odvozuje průměrná mzda pro rok 2023, která bude činit 40.324 Kč.

Z tohoto čísla vychází výpočet nových minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění OSVČ pro rok 2023.
Minimální pojistné na sociální pojištění OSVČ […]

808/12/2022

Vybíráme z daňového balíčku 2023 – změny v daňových odpisech

Autor |08/12/2022|Daň z příjmů|0 Komentářů

 Tzv. Daňový balíček 2023 (zákon č. 366/2022 Sb.) byl s účinností od 1. 1. 2023 vyhlášen dne 2. 12. 2022 ve Sbírce zákonů. Obsahuje i retroaktivní změny pro období roku 2022. Jedna z těchto změn se týká i mimořádných odpisů.
Mimořádné odpisy
Mimořádné odpisy byly zavedeny v minulých letech, aby pomohly podnikatelům během koronavirové epidemie. Vzhledem k současné […]