S příchodem roku 2024 se mění výše minimálních měsíčních záloh na sociální a zdravotní pojištění. Tato změna ovlivňuje výši měsíčních odvodů u paušální daně. Přehled výše paušální daně ve vztahu k celkovým příjmům a sazbě paušálních výdajů ukazuje následující tabulka.

Celkový roční příjem v Kč


Výdajový paušál


 


40%


60%


80%


do 1 mil. 7 498 7 498 7 498
1 mil. až 1,5 mil. 16 745 7 498 7 498
1,5 mil. až 2 mil. 27 139 16 745 7 498

 

Pro poplatníky daně v paušálním režimu je klíčové datum 10. 1. 2024. Pokud jste v roce 2023 využívali režimu paušální daně a vaše příjmy za rok 2023 překročily rozhodné příjmy pro zvolené pásmo, přestáváte být poplatníkem v paušálním režimu ke konci zdaňovacího období, tj. k 31. 12. 2023.

Pokud ovšem i nadále splňujete podmínky pro setrvání v režimu paušální daně (vaše příjmy dosažené v roce 2023 nepřekročily výši 2 mil. Kč) a chcete i nadále v režimu paušální daně setrvat, máte povinnost podat do 10.1.2024 oznámení o jiné výši paušální daně, a to ve výši pásma paušálního režimu určeného podle dosažených příjmů.

Pokud naopak vaše příjmy v roce 2023 nedosáhly rozhodného příjmu pro dané pásmo a nechcete nadále platit paušální daň z tohoto vyššího pásma, máte možnost (nikoliv povinnost) toto oznámení podat. V oznámení o jiné výši daně musíte uvést zdaňovací období, za které má být paušální daň v jiné výši, pásmo paušálního režimu určující výši paušální daně a skutečnost, zda jste překročili rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu.

Stejná lhůta platí i pro podání oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu na rok 2024. V oznámení je nutné uvést zdaňovací období, od kterého měníte zvolené pásmo paušálního režimu a také nově zvolené pásmo paušálního režimu. Pokud byste podali oznámení o jiné výši daně nebo oznámení o změně zvoleného pásma po 10.1.2024, je takovéto podání neúčinné.

Pro rok 2024 zde máme ještě jednu novinku týkající se oznámení o vstupu do paušálního režimu. To se od 1. 1. 2024 stává formulářovým podáním, které je poplatník (má-li zpřístupněnou datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona) povinen od 1. ledna 2024 podat výhradně elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Pokud byste s vyřízením paušální daně nebo nahlášením změn potřebovali pomoct, obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme nebo vše zařídíme.