OUR VISION:

LERIKA usiluje o to být vaším partnerem s řešením na klíč při všech potřebách poradenských služeb v oblasti daní a účetnicví.

LERIKA wishes to be your trusted partner who reliably takes care of all your issues with tax and accounting.

Aktuální články / Latest News

  • money-gb34eabf37_1920

Rozsudek NSS – dodanění závislé činnosti u osoby, která není formálním zaměstnavatelem

24/03/2023|0 Comments

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) řešil kasační stížnost 10 Afs 61/2022 mezi společností (právnickou osobou) a Generálním finančním ředitelstvím (dále jen „GFŘ“) ve věci zdanění finanční motivace pro zaměstnance za prodej zboží určité značky, […]

  • vat-6204590_1920

SLOVENSKO – Novela zákona o DPH od 1.1.2023

22/03/2023|0 Comments

Novela zákona o DPH priniesla od 1. januára 2023 niekoľko dôležitých zmien. Informujeme vás o povinnosti platiť DPH pri nezaplatení odplaty za dodanie tovaru alebo služby, o možnosti vrátenia DPH z nevymožiteľných pohľadávok a o […]

  • Paušální daň 2

Přiznání k dani z příjmů a paušální daň

19/03/2023|0 Comments

Výhodou paušální daně je skutečnost, že podnikatel nemusí podávat daňové přiznání. Netýká se to ovšem automaticky všech osob v paušálním režimu. OSVČ, která vstoupila do režimu paušální daně před rokem 2023 a nastala u ní některá […]

  • management-2766430_1920

Holding a zneužití práva

12/03/2023|0 Comments

V lednu letošního roku vydal Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudek (63 Af 5/2022 – 67), který se zabýval zneužitím daňového práva v případě prodeje obchodních podílů ze strany společníků – fyzických osob do nově vzniklé holdingové společnosti.

Správce […]

  • Merger

Akviziční úvěr a zneužití práva

28/02/2023|0 Comments

V září 2022 vydal Krajský soud v Praze rozsudek (sp. zn. 55 Af 4/2020-137), který je zajímavý hned ze dvou důvodů. Vyjadřuje se k institutu zneužití daňového práva a zároveň se týká případu, kdy finanční úřad zpochybnil […]

  • wallet-2292428_1920

Slevy na dani při zastavení marných exekucí

18/02/2023|0 Comments

Při přípravě daňových přiznání za rok 2022 bychom neměli zapomínat na novou slevu na dani z titulu zastavených exekucí. Jde o slevu, která byla do zákona o daních z příjmů zakotvená od 1. ledna 2022 […]

  • Presenting report

Co nás čeká v účetnictví?  Nový zákon!

13/02/2023|0 Comments

Koncem minulého roku představilo Ministerstvo financí ČR návrh nového zákona o účetnictví. Návrh je dostupný v elektronické knihovně připravované legislativy (eKlep pro veřejnost) ZDE. Návrh zákona již prošel mezirezortním připomínkovým řízením a my jsme se […]

  • digitization-4770296_1920

Datové schránky – aktuální novinky

24/01/2023|0 Comments

S příchodem roku 2023 nastala podstatná změna v doručování datových zpráv. Tato změna se týká lhůty, po jejíž uplynutí je v datové schránce datová zpráva označena za doručenou.
Situace do 31. 12. 2022
Podle obecného pravidla se má zpráva v […]