OUR VISION:

LERIKA usiluje o to být vaším partnerem s řešením na klíč při všech potřebách poradenských služeb v oblasti daní a účetnicví.

LERIKA wishes to be your trusted partner who reliably takes care of all your issues with tax and accounting.

Aktuální články / Latest News

  • buildings-205986_1920

Windfall Tax

25/11/2022|0 Comments

Návrh zavedení daně z neočekávaných zisků, tzv. Windfall Tax, schválil dne 24. listopadu 2022 Senát. Tato daň se má aplikovat v letech 2023 až 2025, tedy po tři zdaňovací období.
Kdo bude dani podléhat
Nová daň se […]

  • house-5148865_1920

Zvýšení sazeb tuzemského stravného

31/08/2022|0 Comments

K datu 20. 8. 2022 došlo ke zvýšení sazeb tuzemského stravného. Ministerstvo práce a sociálních věcí tím reaguje na stále rostoucí index spotřebitelských cen. Vyhláška, která upravuje náhrady při pracovních cestách zaměstnancům, je tímto novelizovaná […]

  • woman-1851464_1920

Sleva na pojistném 5 % pro zaměstnavatele

31/07/2022|0 Comments

Dne 22.7.2022  došlo k vyhlášení novely zákona o pojistném na sociální zabezpečení, na základě které si budou moci zaměstnavatelé ve vybraných případech snížit odvody na pojistné o částku odpovídající 5 % z vyměřovacího základu. Výsledný odvod […]

  • ukraine-720233_1920

Novela ZDP – dary na podporu Ukrajiny

31/07/2022|0 Comments

Ke dni 28.5.2022 nabyla účinnosti novela zákona o daních z příjmů řešící daňové zvýhodnění darů poskytovaných na podporu Ukrajiny v souvislosti s ozbrojeným konfliktem, známá také pod názvem Lex Ukrajina. Uvedené změny, které jsme popisovaly ZDE, […]

  • landscape-3127859_1920

Novela zákona o silniční dani

15/06/2022|0 Comments

Jak jsme již uvedli v předešlých článcích, od 1.7.2022 nabývá účinnosti novela zákona o silniční dani, která přináší poměrně zásadní změny v dané problematice. Níže uvádíme několik konkrétních praktických dopadů spojených s touto novelou:

Výši silniční daně už […]

  • motor-gfaed15b71_1920

Daňové souvislosti u elektromobility

15/06/2022|0 Comments

V současné době se hojně rozvíjí podpora nízkoemisních automobilů, což jsou vozidla kategorie M1, M2 nebo N1 splňující příslušné emisní limity Co2. Podpora spočívá např. v plánovaném snížení sazby (z 1% na 0,5% ze vstupní ceny vozu) […]

  • Charging an electric car with a public charger in a parking lot

Podpora nízkoemisní mobility

25/05/2022|0 Comments

Společně s novelizací zákona o dani silniční, o které jsme informovali ZDE, byly stejným sněmovním tiskem provedeny také změny zákona o daních z příjmů. Novela zákona byla podepsaná Prezidentem 24. 5. 2022 a změny nabývají […]

  • traffic-gba01c9918_1920

Změny v silniční dani

25/05/2022|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Změny v silniční dani

Dne 24. 5 . 2022 byla Prezidentem podepsaná novela zákona o silniční dani, která výrazným způsobem zužuje okruh vozidel podléhajících silniční dani.

Po novu budou podléhat silniční dani pouze vozidla kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla […]