Kateřina Navrátilová

Kateřina Navrátilová je zkušenou daňovou poradkyní působící ve společnosti LERIKA přes 6 let. Profesně se zaměřuje zejména na korporátní klientelu z oblasti developerským firem a realitních společností, a to v celém spektru daňového poradenství přes účetní poradenství, daň z příjmů a související problematiku DPH až po daně z nemovitých věcí. *********************************************************************************************** Kateřina Navrátilová is an experienced tax advisor, working for LERIKA for over 6 years. Professionally, she focuses mainly on corporate clients such as developers or real estate companies. She provides advisory services in the whole spectrum of taxes, specilizing on accounting advisory, income tax, related VAT issues or real estate taxes.
2525/01/2022

Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

Autor |25/01/2022|Daň z příjmů / Income Tax, Správa daní / Tax Administration|0 Komentářů

Jen několik málo dní zbývá do uplynutí lhůty pro podání Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí. Oznámení podléhají příjmy ze zdrojů na území České republiky daňovým nerezidentům ČR a to bez ohledu na to, zda se jedná o příjem podléhající srážkové dani, příjem osvobozený od srážkové daně nebo příjem, který nepodléhá zdanění, neboť to stanoví […]

505/11/2021

Minimální mzda 2022

Autor |05/11/2021|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other, Sociální pojištění / Social security|0 Komentářů

Od 1. ledna 2022 dochází k nárůstu minimální mzdy z částky 15.200 Kč na 16.200 Kč měsíčně. O výši minimální mzdy rozhoduje vláda a stanovuje ji nařízením. Původní návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, které se zasazovalo o nárůst až o 2.800 Kč, tedy nebyl vyslyšen.

Od výše minimální mzdy se odvozuje:

Maximální výše slevy na dani za […]

1010/10/2021

Průměrná mzda 2022: co přinese OSVČ a zaměstnancům

Autor |10/10/2021|Daň z příjmů / Income Tax, Sociální pojištění / Social security|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Průměrná mzda 2022: co přinese OSVČ a zaměstnancům

Prozradíme vám, z jakých čísel se příští rok budou stanovovat důležité částky pro účely zdanění a pro účely výpočtu důchodů. Dne 30. září 2021 totiž vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 356/2021 Sb., které stanovuje průměrnou mzdu pro rok 2022. V následujícím článku se dozvíte, co to pro vás znamená.

S účinností od 1. 1. 2022 narůstá především […]

2626/05/2021

Lhůta pro podání daňového přiznání a přehledů u OSVČ

Autor |26/05/2021|Daň z příjmů / Income Tax, Sociální pojištění / Social security|0 Komentářů

Přehled příjmů a výdajů – zdravotní pojištění
Posun lhůty pro podání přehledu o příjmech a výdajích zdravotním pojišťovnám za rok 2020 byl upraven přímo změnou zákona o veřejném zdravotním pojištění. Zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů již začátkem dubna.

✅  Podle této právní úpravy mohou OSVČ předkládat přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020 zdravotním pojišťovnám až […]

2626/05/2021

Deadline for filing a personal tax return and social security / health insurance income statements

Autor |26/05/2021|Daň z příjmů / Income Tax, Sociální pojištění / Social security|0 Komentářů

Income statement – health insurance
Deadline extension for filing an income tax statement with a health insurance company for 2020 has been adapted directly in the Act on Public Health Insurance. The law was published in the Collection of Laws at the start of April.

✅ Based on the new law, self-employed individuals can file 2020 income […]

909/03/2021

Lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů se prodlužují

Autor |09/03/2021|COVID-19, Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Z důvodu pandemické situace vydalo Ministerstvo Financí dne 9.3.2021 rozhodnutí o prominutí sankcí za pozdní podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020.

Poplatníci, kteří chtějí podat daňové přiznání v listinné formě, tak mohou učinit až do 3.5.2021. Ve stejné lhůtě je daň splatná. V případě elektronického podání se termín posunuje na 1.6.2021. Pro […]

909/03/2021

Deadline for filing income tax return extended

Autor |09/03/2021|COVID-19, Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Due to the pandemic situation, the Ministry of Finance issued a decision on 9 March 2021 on waiver of sanctions for filing a late income tax return for 2020.

Taxpayers who want to file a tax return in a paper form can do so until 3 May 2021. The tax is payable within the same period. […]

2626/10/2020

Zpětné uplatnění daňové ztráty

Autor |26/10/2020|Daň z příjmů / Income Tax, Správa daní / Tax Administration|0 Komentářů

Zpětné uplatnění daňové ztráty je jedním z nástrojů, který mohou poplatníci daně z příjmů (fyzické i právnické osoby) nově využít pro získání peněžních prostředků a vykrýt tak neplánovaný propad svých příjmů nejen v čase světové pandemie a souvisejících ekonomických následků.

Nová právní úprava je součástí daňového balíčku, který byl schválen s účinností od 1. července 2020 […]

2626/10/2020

Loss carryback

Autor |26/10/2020|Daň z příjmů / Income Tax, Správa daní / Tax Administration|0 Komentářů

Loss carryback is one of the instruments that income tax payers (individuals and corporations alike) can newly adopt to improve cash flow and bridge a period of an unexpected fall in income, not only in the current period of the world pandemic and its relating economic consequences.

The new regulation is part of the tax package […]