Kateřina Navrátilová

Kateřina Navrátilová je zkušenou daňovou poradkyní působící ve společnosti LERIKA přes 6 let. Profesně se zaměřuje zejména na korporátní klientelu z oblasti developerským firem a realitních společností, a to v celém spektru daňového poradenství přes účetní poradenství, daň z příjmů a související problematiku DPH až po daně z nemovitých věcí. *********************************************************************************************** Kateřina Navrátilová is an experienced tax advisor, working for LERIKA for over 6 years. Professionally, she focuses mainly on corporate clients such as developers or real estate companies. She provides advisory services in the whole spectrum of taxes, specilizing on accounting advisory, income tax, related VAT issues or real estate taxes.
2424/10/2023

Konsolidační balíček a jeho vliv na OSVČ

Autor |24/10/2023|Daň z příjmů, DPH, Sociální pojištění|0 Komentářů

Hranice pro aplikaci sazby daně 23 %
Sazba daně z příjmů fyzických osob zůstává nadále 15 % a 23 % základu daně. Konsolidační balíček však snižuje hranici pro uplatnění 23% sazby daně z příjmů. Dosud se sazba daně  23 % aplikovala pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy, po novu to bude pouze 36násobek. Pro ilustraci si […]

3131/08/2023

Daňová uznatelnost nákladů na služby v rámci skupiny – rozsudek NSS

Autor |31/08/2023|Daň z příjmů|0 Komentářů

Na začátku srpna jsme se mohli seznámit s rozsudkem Nejvyššího správního soudu (sp. zn. 9 Afs 42/2023-43), který řešil daňovou uznatelnost nákladů na poradenské služby od mateřské společnosti a také téma ustálené praxe a legitimního očekávání poplatníka.
Spor se týkal právnické osoby usazené v tuzemsku, která ve svém daňovém přiznání uplatňovala náklady na služby od mateřské […]

2828/11/2022

Paušální daň – daňový balíček 2023

Autor |28/11/2022|Daň z příjmů|0 Komentářů

Paušální daň byla pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob zavedena od 1. 1. 2021 s cílem usnadnit administrativní náročnost podnikatelům s příjmy v limitu do 1 mil. Kč. Zjednodušení spočívá zejména v tom, že poplatník jednou měsíční platbou uhradí své povinnosti vůči finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně i správě sociálního zabezpečení. Pokud navíc poplatník neporuší některou z podmínek paušálního režimu na […]

1313/05/2022

Zvýšení limitu pro registraci k DPH a využívání paušální daně

Autor |13/05/2022|Daň z příjmů, DPH, Sociální pojištění|0 Komentářů

Ministerstvo financí podalo návrh na zvýšení limitu pro registraci k DPH a využívání paušální daně. Cílem je zvýšit limit pro využívání paušální daně již od 1. ledna 2023. Nově by paušální daň mohli využívat poplatníci s příjmy až do výše 2 mil. Kč. Dosud platí limit 1 mil. Kč.

Spolu se zvýšením limitu také Ministerstvo financí […]

1616/03/2022

Zrušení EET od 1. ledna 2023

Autor |16/03/2022|EET|0 Komentářů

Dle původního harmonogramu měla být elektronická evidence tržeb od 1. května 2020 rozšířena pro všechny hotovostní tržby napříč všemi obory podnikání. Nyní se však EET pravděpodobně dočká svého úplného zrušení.

Ke zrušení EET se současná vláda Petra Fialy zavázala již ve svém programovém prohlášení.

V současné době stále platí přerušení evidence tržeb, které bylo zavedeno v souvislosti s vyhlášením nouzového […]

2020/02/2022

Uplatňování úroků z úvěru jako odčitatelné položky v roce 2021

Autor |20/02/2022|Daň z příjmů|0 Komentářů

Uplatňování odčitatelné položky v podobě úroků z úvěru použitého na financování bytové potřeby je již několik let běžnou praxí mzdových účetních i daňových poradců. Pojďme se však podívat, jaké novinky nás čekají při přípravě daňových přiznání nebo ročních zúčtování daně za zdaňovací období 2021.
Novinky v uplatňování úroků z úvěru v roce 2021 a základní podmínky pro jejich uplatnění
Největší […]

2525/01/2022

Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

Autor |25/01/2022|Daň z příjmů, Správa daní|0 Komentářů

Jen několik málo dní zbývá do uplynutí lhůty pro podání Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí. Oznámení podléhají příjmy ze zdrojů na území České republiky daňovým nerezidentům ČR a to bez ohledu na to, zda se jedná o příjem podléhající srážkové dani, příjem osvobozený od srážkové daně nebo příjem, který nepodléhá zdanění, neboť to stanoví […]

505/11/2021

Minimální mzda 2022

Autor |05/11/2021|Daň z příjmů, Ostatní, Sociální pojištění|0 Komentářů

Od 1. ledna 2022 dochází k nárůstu minimální mzdy z částky 15.200 Kč na 16.200 Kč měsíčně. O výši minimální mzdy rozhoduje vláda a stanovuje ji nařízením. Původní návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, které se zasazovalo o nárůst až o 2.800 Kč, tedy nebyl vyslyšen.

Od výše minimální mzdy se odvozuje:

Maximální výše slevy na dani za […]

1010/10/2021

Průměrná mzda 2022: co přinese OSVČ a zaměstnancům

Autor |10/10/2021|Daň z příjmů, Sociální pojištění|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Průměrná mzda 2022: co přinese OSVČ a zaměstnancům

Prozradíme vám, z jakých čísel se příští rok budou stanovovat důležité částky pro účely zdanění a pro účely výpočtu důchodů. Dne 30. září 2021 totiž vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 356/2021 Sb., které stanovuje průměrnou mzdu pro rok 2022. V následujícím článku se dozvíte, co to pro vás znamená.

S účinností od 1. 1. 2022 narůstá především […]

2626/05/2021

Lhůta pro podání daňového přiznání a přehledů u OSVČ

Autor |26/05/2021|Daň z příjmů, Sociální pojištění|0 Komentářů

Přehled příjmů a výdajů – zdravotní pojištění
Posun lhůty pro podání přehledu o příjmech a výdajích zdravotním pojišťovnám za rok 2020 byl upraven přímo změnou zákona o veřejném zdravotním pojištění. Zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů již začátkem dubna.

✅  Podle této právní úpravy mohou OSVČ předkládat přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020 zdravotním pojišťovnám až […]