Kateřina Navrátilová

Kateřina Navrátilová je zkušenou daňovou poradkyní působící ve společnosti LERIKA přes 6 let. Profesně se zaměřuje zejména na korporátní klientelu z oblasti developerským firem a realitních společností, a to v celém spektru daňového poradenství přes účetní poradenství, daň z příjmů a související problematiku DPH až po daně z nemovitých věcí. *********************************************************************************************** Kateřina Navrátilová is an experienced tax advisor, working for LERIKA for over 6 years. Professionally, she focuses mainly on corporate clients such as developers or real estate companies. She provides advisory services in the whole spectrum of taxes, specilizing on accounting advisory, income tax, related VAT issues or real estate taxes.
2626/04/2024

Oznámení podmíněně osvobozených příjmů při prodeji nemovitosti – novela zákona

Autor |26/04/2024|Daň z příjmů, Správa daní|0 Komentářů

Již dříve jsme vás v našem článku upozorňovali na povinnost oznámit správci daně podmíněně osvobozený příjem při prodeji nemovitosti.

Jak z názvu vyplývá, týká se to zejména příjmů z prodeje nemovitých věcí, které jsou osvobozené od daně z příjmů pod podmínkami. Těmito podmínkami dosud bylo to, že fyzická osoba použije přijaté peněžní prostředky k obstarání vlastní bytové potřeby a zároveň […]

2222/12/2023

Blíží se lhůta pro podání Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

Autor |22/12/2023|Daň z příjmů, Správa daní|0 Komentářů

Dne 31. ledna 2024 uplyne lhůta pro podání Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí v případě, že se jedná o příjmy ze zdrojů na území České republiky, které plátce daně vyplácí daňovým nerezidentům ČR a tento příjem je osvobozený od srážkové daně nebo nepodléhá zdanění, neboť to stanoví mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění.
Jak se mění […]

2424/10/2023

Konsolidační balíček a jeho vliv na OSVČ

Autor |24/10/2023|Daň z příjmů, DPH, Sociální pojištění|0 Komentářů

Hranice pro aplikaci sazby daně 23 %
Sazba daně z příjmů fyzických osob zůstává nadále 15 % a 23 % základu daně. Konsolidační balíček však snižuje hranici pro uplatnění 23% sazby daně z příjmů. Dosud se sazba daně  23 % aplikovala pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy, po novu to bude pouze 36násobek. Pro ilustraci si […]

3131/08/2023

Daňová uznatelnost nákladů na služby v rámci skupiny – rozsudek NSS

Autor |31/08/2023|Daň z příjmů|0 Komentářů

Na začátku srpna jsme se mohli seznámit s rozsudkem Nejvyššího správního soudu (sp. zn. 9 Afs 42/2023-43), který řešil daňovou uznatelnost nákladů na poradenské služby od mateřské společnosti a také téma ustálené praxe a legitimního očekávání poplatníka.
Spor se týkal právnické osoby usazené v tuzemsku, která ve svém daňovém přiznání uplatňovala náklady na služby od mateřské […]

2828/11/2022

Paušální daň – daňový balíček 2023

Autor |28/11/2022|Daň z příjmů|0 Komentářů

Paušální daň byla pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob zavedena od 1. 1. 2021 s cílem usnadnit administrativní náročnost podnikatelům s příjmy v limitu do 1 mil. Kč. Zjednodušení spočívá zejména v tom, že poplatník jednou měsíční platbou uhradí své povinnosti vůči finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně i správě sociálního zabezpečení. Pokud navíc poplatník neporuší některou z podmínek paušálního režimu na […]

1313/05/2022

Zvýšení limitu pro registraci k DPH a využívání paušální daně

Autor |13/05/2022|Daň z příjmů, DPH, Sociální pojištění|0 Komentářů

Ministerstvo financí podalo návrh na zvýšení limitu pro registraci k DPH a využívání paušální daně. Cílem je zvýšit limit pro využívání paušální daně již od 1. ledna 2023. Nově by paušální daň mohli využívat poplatníci s příjmy až do výše 2 mil. Kč. Dosud platí limit 1 mil. Kč.

Spolu se zvýšením limitu také Ministerstvo financí […]

1616/03/2022

Zrušení EET od 1. ledna 2023

Autor |16/03/2022|EET|0 Komentářů

Dle původního harmonogramu měla být elektronická evidence tržeb od 1. května 2020 rozšířena pro všechny hotovostní tržby napříč všemi obory podnikání. Nyní se však EET pravděpodobně dočká svého úplného zrušení.

Ke zrušení EET se současná vláda Petra Fialy zavázala již ve svém programovém prohlášení.

V současné době stále platí přerušení evidence tržeb, které bylo zavedeno v souvislosti s vyhlášením nouzového […]

2020/02/2022

Uplatňování úroků z úvěru jako odčitatelné položky v roce 2021

Autor |20/02/2022|Daň z příjmů|0 Komentářů

Uplatňování odčitatelné položky v podobě úroků z úvěru použitého na financování bytové potřeby je již několik let běžnou praxí mzdových účetních i daňových poradců. Pojďme se však podívat, jaké novinky nás čekají při přípravě daňových přiznání nebo ročních zúčtování daně za zdaňovací období 2021.
Novinky v uplatňování úroků z úvěru v roce 2021 a základní podmínky pro jejich uplatnění
Největší […]

2525/01/2022

Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

Autor |25/01/2022|Daň z příjmů, Správa daní|0 Komentářů

Jen několik málo dní zbývá do uplynutí lhůty pro podání Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí. Oznámení podléhají příjmy ze zdrojů na území České republiky daňovým nerezidentům ČR a to bez ohledu na to, zda se jedná o příjem podléhající srážkové dani, příjem osvobozený od srážkové daně nebo příjem, který nepodléhá zdanění, neboť to stanoví […]

505/11/2021

Minimální mzda 2022

Autor |05/11/2021|Daň z příjmů, Ostatní, Sociální pojištění|0 Komentářů

Od 1. ledna 2022 dochází k nárůstu minimální mzdy z částky 15.200 Kč na 16.200 Kč měsíčně. O výši minimální mzdy rozhoduje vláda a stanovuje ji nařízením. Původní návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, které se zasazovalo o nárůst až o 2.800 Kč, tedy nebyl vyslyšen.

Od výše minimální mzdy se odvozuje:

Maximální výše slevy na dani za […]