Alena Kučerová

Alena Kučerová je zkušená daňová poradkyně, která působí ve společnosti LERIKA přes 10 let, členkou Komory daňových poradců ČR je od roku 2000. Její specializací je zdanění společností, daň z příjmů právnických osob a účetní poradentví. Alena Kučerová se účastnila řady projektů v oblasti fúzí a akvizic, due dilligence nebo projektů daňového poradentví zaměřeného na developery. ****************************************************************************************************************************************************************************** Alena Kučerová is an experienced tax advisor working for LERIKA for over 10 years. Alena Kučerová has been a member of the Chamber of Tax Advisers of the Czech Republic since 2000. She specializes in corporate taxation, corporate income tax and accounting consulting. Alena Kučerová has participated in a number of projects of mergers and acquisitions, due diligence or tax consulting projects focused on developers.
707/03/2022

Oznámení o osvobozených příjmech

Autor |07/03/2022|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Od roku 2015 stanovuje zákon o daních z příjmů fyzickým osobám povinnost oznámit příjmy osvobozené od daně z příjmů, pokud jejich výše přesáhla 5 mil. Kč.
Oznamované příjmy
Příjmy osvobozené od daně z příjmů se neuvádí do daňového přiznání. Pokud však fyzická osoba obdrží osvobozené příjmy převyšující 5 mil. Kč, je povinna oznámit tuto skutečnost správci daně. […]

1717/01/2022

OSS – oprava základu daně

Autor |17/01/2022|DPH / VAT|0 Komentářů

Režim jednoho správního místa (OSS)
Společnosti registrované do OSS, které mohou odvádět DPH prostřednictvím jednoho vybraného místa do všech států EU, budou do konce ledna 2022 podávat daňové přiznání.

Některé společnosti přihlášené do OSS se možná již setkaly s problematikou, jak v rámci daňového přiznání v režimu OSS vykazovat opravy základu daně podle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani […]

404/01/2022

Sleva na dani z titulu zastavených exekucí

Autor |04/01/2022|Daň z příjmů / Income Tax|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sleva na dani z titulu zastavených exekucí

Od 1.1.2022 nabývá účinnosti novela zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Tato novela s sebou přináší i změnu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, do něhož byla přidána nová sleva na dani z titulu zastavené exekuce.

Dle novely exekučního zákona jsou exekutoři povinni, aby do 3 měsíců od nabytí […]

2929/09/2020

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Autor |29/09/2020|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other|0 Komentářů

Ke dni 26. 9. 2020 došlo na základě zákona č. 386/2020 Sb. ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Daňová povinnost se tímto zákonem ruší pro všechna nabytí, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula 31. března 2020 nebo později. Poplatníci přitom měli povinnost podat daňové přiznání do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl v katastru […]

2929/09/2020

Abolition of real estate transfer tax

Autor |29/09/2020|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other|0 Komentářů

On 25 September 2020, the Act No. 386/2020 Coll. abolished real estate transfer tax. Under this Act, real estate transfer tax is abolished for all transfer transfers of real estate for which the deadline to file the tax return elapsed on 31 March 2020 or later. Under the old law, taxpayers were required to file […]