Od 1. ledna 2023 je účinná novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, kterým je implementována směrnice Rady EU o správní spolupráci v oblasti dan9, tzv. DAC. Poslední novela tohoto zákona je známá jako DAC 7.

Novela reaguje na podnikání prostřednictvím digitálních platforem (webových stránek). V současnosti orgány daňové správy členských států EU nemají dostatečné informace, aby mohly správně vyměřit či jednoduše prověřit daně z příjmů týkající se činností, které jsou realizovány prostřednictvím digitálních platforem, např. Airbnb, Uber, Bolt aj.

Směrnice DAC 7 stanoví platformám povinnost hlásit prodejce, kteří přes jejich webové rozhraní realizovali následující činnosti:

  • poskytnutí nemovité věci, čímž zákon rozumí obytné nemovité věci, nemovité věci určené k podnikání, parkovací místa, byty nebo jakékoliv jiné nemovité věci nebo jejich části (např. Airbnb);
  • poskytnutí dopravního prostředku, tj. možnost využití dopravního prostředku bez řidiče, neboť poskytování dopravní služby řidičem je osobní službou (např. Campiri);
  • osobní služba, tj. práce fyzické osoby založené na čase nebo úkolu, přičemž není podstatné, jestli je služba poskytována v on-line nebo fyzickém prostředí (např. Uber);
  • prodej zboží, přičemž za zboží jsou považovány hmotné věci a zvířata (např. Aukro).

Pod výše uvedené činnosti přitom nespadá prodej vlastního zboží platforem a služby poskytované jejich zaměstnanci. Z hlášení jsou rovněž vyloučeni prodejci, kteří prodají zboží za méně než 2.000 EUR a zároveň uskuteční méně než 30 transakcí za rok.

Do hlášení budou platformy uvádět identifikační údaje o prodejci, například jméno, adresu, IČ nebo místo narození a DIČ, pokud jej platforma má. Dále pak identifikátor bankovního účtu a jméno nebo název jeho majitele, pokud by se lišil od jména nebo názvu oznamovaného prodejce.

První hlášení bude podáváno za rok 2023 a termín bude do 31.1.2024. Hlášení bude podáváno elektronicky v předem definované xml struktuře.

Na podání hlášení je tak ještě dostatek času, ale již v tuto chvíli by měli prodejci shromažďovat všechny požadované údaje, aby měli dostatek informací o jednotlivých prodejcích, které bude nutné do hlášení uvádět.

Pokud byste potřebovali jakékoli další informace v této oblasti, obraťte se na nás nebo přímo na autora článku, rádi vám příslušné informace poskytneme.