Ohlédnutí do historie EET

Elektronická evidence tržeb (EET) u nás začala platit dne 1. prosince 2016, a to pro první skupinu podnikatelů, tedy pro restaurace a ubytovací zařízení (1. vlna). Od března 2017 pak byla EET povinná i pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu (2. vlna).

Od května 2020 měla být EET povinná pro prakticky všechny ostatní podnikatele (tj. pro 3. a 4. vlnu). Konkrétně pro řemeslníky, lékaře, taxikáře, účetní či advokáty, a měla se týkat zhruba 300 tisíc podnikatelů. O přípravě a náběhu 3. a 4. vlny jsme psali i v našem Newsletteru v roce 2019.

Vzhledem k pandemii koronaviru rozhodla vláda v listopadu roku 2020 o odložení všech fází elektronické evidence tržeb až do 1. ledna 2023. Podnikatelé mohli nadále evidovat své tržby dobrovolně.

Stav od 1. ledna 2023

Nyní vláda EET od roku 2023 zcela zrušila. Pokud by k tomuto zrušení nedošlo, začala by EET opět fungovat a rozšířila by se na všechny obory, na které se dosud nevztahovala.

Systém EET již není od 1. ledna 2023 funkční. Na straně Finanční správy se s dalším provozováním systému EET nepočítá a to ani pro dobrovolně evidující podnikatele. Pokud by i po tomto datu byly zaslány údaje o tržbě z pokladního zařízení, nebudou zaevidovány. Finanční správa poplatníkům umožní po přechodnou dobu (do konce roku 2023) i nadále nahlížet na tržby zaslané do systému EET.

Ruší se nejen evidenční povinnost samotná, ale také všechny povinnosti vyplývající ze zákona o evidenci tržeb. Evidující podnikatelé nemusí ve vztahu k Finanční správě činit žádné kroky.

Zrušení EET má své odpůrce i zastánce

Zrušení EET navrhl kabinet Petra Fialy (ODS). Způsob evidence označil za zbytečnou zátěž jak pro podnikatele, tak pro stát kvůli nákladům na správu evidence. Podle zastánců evidence její zrušení posílí šedou ekonomiku. Daňoví odborníci ale již dříve uvedli, že zrušení EET by nemělo přinést státu větší negativa. Soudí také, že evidence by navíc do budoucna měla stále menší smysl, protože roste podíl bezhotovostních plateb. Odpůrci zrušení poukazovali na to, že naopak přibude obchodníků, kteří budou přijímat pouze hotovost.

Pro představu v roce 2017 činil podíl bezhotovostních plateb 20 %, za rok 2021 je tento podíl 60 % a v roce 2025 by měl činit až 80 %. Tento nárůst jde právě na úkor hotovostních tržeb, což výrazně oslabuje význam EET.

V souvislosti se zrušením EET přirozeně dochází také ke snížení celkového počtu funkčních míst ve Finanční správě. Ke zrušení prvních 100 míst došlo od 1. července 2022, přičemž dotčení úředníci se mohou rozhodnout setrvat v úřadu a přihlásit se na jiné místo uvolněné například přirozenou fluktuací.

Podle údajů ministerstva financí se projekt EET týkal 201 tisíc povinně evidujících podnikatelů, kteří zaevidovali přibližně 19,2 miliardy účtenek. Ze statistik z března 2022 vyplývá, že stále dobrovolně evidovalo cca 53 tisíc podnikatelů.