Režim jednoho správního místa (OSS)

Společnosti registrované do OSS, které mohou odvádět DPH prostřednictvím jednoho vybraného místa do všech států EU, budou do konce ledna 2022 podávat daňové přiznání.

Některé společnosti přihlášené do OSS se možná již setkaly s problematikou, jak v rámci daňového přiznání v režimu OSS vykazovat opravy základu daně podle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v případech, kdy se zdanitelné plnění i jeho oprava uskutečnily po 1.7.2021, tj. po zavedení režimu jednoho správního místa. Tato skutečnost jednoznačně nevyplývá ani ze zákona o DPH ani z odpovědí na dotazy vydaných Generálním finančním ředitelstvím.

Oprava základu daně OSS

Dle neoficiálního stanoviska Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno I., který je správcem daně v režimu OSS, je nutné oddělit dva případy:

  • oprava základu daně proběhla ve stejném zdaňovacím období, ve kterém se uskutečnilo původní plnění – tato oprava bude vykázána v daňovém přiznání společně s původním plněním, ke kterému se vztahuje;
  • oprava plnění z minulého zdaňovacího období – oprava základu daně po podání přiznání, ve kterém bylo vykázáno původní dodání zboží, by měla být v OSS vykázána odděleně jako oprava minulého období podle § 110zd zákona o DPH, tj. v druhé části daňového přiznání v režimu OSS.

Pokud tedy společnost (registrovaná v režimu EU, kdy je zdaňovacím období kalendářní čtvrtletí) provede v listopadu 2021 opravu původního plnění, které se uskutečnilo v říjnu 2021, tj. ve stejném zdaňovacím období, tato oprava se vykáže standardně v první části daňového přiznání (bude snižovat celkovou sumu). Pokud by však oprava plnění uskutečněného v říjnu 2021 byla provedena až v únoru 2022, bude nutné ji vykázat v části druhé přiznání za 1. čtvrtletí 2022.

Zároveň je potřeba respektovat pravidlo, že oprava musí proběhnout v tom období, ve kterém se společnost dozvěděla o skutečnostech rozhodných pro tuto opravu.

Pokud byste měli k problematice OSS jakékoli dotazy, obraťte se na nás, rádi vám s čímkoli pomůžeme.