Součástí konsolidačního balíčku je i možnost poplatníků rozhodnout se, zda budou zdaňovat nerealizované kursové rozdíly na roční bázi (v okamžiku zaúčtování) nebo až v okamžiku realizace.

Tato možnost platí pro poplatníky, kteří jsou účetní jednotkou účtující v soustavě podvojného účetnictví, nejsou v likvidaci a nebylo proti nim zahájeno insolvenční řízení.

Zároveň musí poplatníci podat správci daně oznámení o vstupu do režimu vylučování kursových rozdílů. Toto oznámení se podává nejpozději do 3 měsíců od prvního dne zdaňovacího období, ve kterém se poplatník rozhodne režim vylučování kursových rozdílů uplatňovat. Pokud bude konsolidační balíček úspěšně schválen, pak termín pro oznámení o vstupu do tohoto režimu pro rok 2024 je 31. březen 2024.

Minimální doba setrvání v režimu vylučování kursových rozdílů jsou dvě zdaňovací období po konci období, ve kterém poplatník učinil oznámení. Výstup z režimu také podléhá oznamovací povinnosti.

Pokud poplatník vstoupí do režimu vylučování kursových rozdílů, je nutno tento režim aplikovat pro všechny nerealizované kursové rozdíly související s veškerým majetkem a závazky. Nerealizované kursové rozdíly se účtují výsledkově do nákladů a výnosů (účty 563 a 663). Tyto náklady a výnosy budou v rámci daňového přiznání vyloučeny ze základu daně z příjmů. Do základu daně pak vstoupí až v okamžiku jejich realizace (např. úhrady nebo odpisu pohledávky). V okamžiku ukončení režimu pak bude nutné všechny vyloučené kursové rozdíly dodanit bez ohledu na to, zda již byly realizovány či nikoli.

Režim vylučování kursových rozdílů bude pro poplatníky určitě znamenat určitě zvýšenou evidenci cizoměnových aktiv a závazků a souvisejících kursových rozdílů, aby mohli správci daně prokázat mimo jiné, že vyloučeny byly vždy pouze nerealizované kursové rozdíly, a naopak všechny realizované kursové rozdíly vstoupily do základu daně a že částka, kterou dodaňují v okamžiku realizace, byla správně vypočtena.

Pokud byste potřebovali jakékoli další informace v této oblasti, obraťte se na nás, rádi vám je poskytneme.