Vládní konsolidační balíček, který je aktuálně stále ve schvalovacím řízení v Parlamentu ČR, přináší i řadu změn v oblasti DPH.

Nejzásadnější z nich je změna v sazbách DPH. S účinností od 1. ledna 2024 (za podmínky, že bude konsolidační balíček včas schválen) by v České republice měly platit pouze 2 sazby daně z přidané hodnoty:

 • Základní, 21% sazba DPH
 • Snížená, 12% sazba DPH

 

Níže stručně shrnujeme základní přesuny mezi sazbami daně, které by měly být účinné od 1. ledna 2024:

Přesun z 21% sazby DPH do 12% sazby DPH:

 • Nepravidelná pozemní autobusová a vodní hromadná přeprava osob – dříve byla ve snížené sazbě DPH pouze „pravidelná“ přeprava

Přesun ze snížené (10%/15%) sazby do 21% sazby DPH:

 • Nealkoholické nápoje (ve 12% sazbě DPH zůstane pouze kohoutková voda a některé zákonem vymezené mléčné nápoje)
 • Kadeřnické a holičské služby
 • Sběr, přeprava a skládkování komunálního odpadu
 • Opravy obuvi, kožených výrobků a kol
 • Úklidové práce prováděné v domácnostech
 • Služby autorů a umělců
 • Točené pivo
 • Řezané květiny a jiné dekorativní rostliny
 • Palivové dřevo
 • Dovoz uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností

Do 12% sazby DPH se přesunou níže uvedené položky, které byly dříve v první nebo druhé snížené sazbě DPH:

 • Potraviny
 • Stavební a montážní práce na stavbách pro bydlení
 • Výstavba a stavební práce na stavbách pro sociální bydlení
 • Vybrané zdravotnické prostředky a léky
 • Dětské sedačky
 • Časopisy, noviny a periodika bez ohledu na četnost jejich vycházení
 • Stravovací služby
 • Ubytovací služby
 • Vstupy na sportovní a kulturní akce
 • Vodné a stočné

Kromě zavedení jedné snížené sazby DPH přináší novela zákona i změnu u zdanění knih. Knihy, které splní definici zákona o DPH, budou nově osvobozeny od DPH s nárokem na odpočet. Osvobozeny budou jak knihy dodávané na fyzických nosičích (v papírové formě, na DVD či CD), tak i knihy dodávané v elektronické formě (audioknihy). Spolu s dodáním knih bude osvobozen od DPH také půjčování a nájem knih.

Kromě změn sazeb novela přináší i významnou změnu v uplatnění nároku na odpočet u automobilů, o čemž jsme vás již informovali v samostatném článku.

Závěrem upozorňujeme, že od 1. ledna 2024 by měla být účinná i nová formulářová vyhláška, která mění formulář DPH přiznání. V řádku č. 26 DPH přiznání se nově bude vykazovat i dodání a půjčování knih, které je osvobozeno od DPH. V řádku č. 45 DPH přiznání budou plátci DPH nově vykazovat korekce odpočtu u vybraných osobních vozidel s limitací nároku na odpočet (nový § 77a zákona o DPH).

Kontrolní hlášení by mělo zůstat beze změny, tj. i nadále bude obsahovat pole pro tři sazby DPH, druhá snížená sazba DPH zůstane ve formuláři pro účely vykazování oprav zdanitelných plnění. Do kolonek pro první sníženou sazbu daně se nově budou vykazovat plnění ve 12% sazbě DPH. V souvislosti se změnou formulářů Vám doporučujeme ověřit, že u podání učiněných po 1. lednu 2024 používáte aktuální formulář. Pokud podání učiníte na starém formuláři, může být finanční správou zamítnuto.

V případě dotazů ke změnám v oblasti DPH nás neváhejte kontaktovat.