Pavla Hadrabová

Pavla Hadrabová je daňovým poradcem a členem Komory daňových poradců České republiky. Specializuje se zejména na nepřímé daně, poskytuje však i poradenství v oblasti korporátního zdanění a zdanění fyzických osob. Pavla má dlouholeté zkušenosti v oblasti poskytování daňového poradenství i zastupování klientů před správcem daně. ******************************************************************************************** Pavla Hadrabová is tax advisor and member of Chamber of Tax Advisors of the Czech Republic. She mainly focuses on indirect taxes, however she also provides tax services in the corporate and personal taxes. Pavla has broad experience in tax advisory and compliance and she also often represents clients in dealings with tax authorities.
3030/10/2023

Konsolidační balíček: zásadní změny v oblasti DPH

Autor |30/10/2023|DPH|0 Komentářů

Vládní konsolidační balíček, který je aktuálně stále ve schvalovacím řízení v Parlamentu ČR, přináší i řadu změn v oblasti DPH.

Nejzásadnější z nich je změna v sazbách DPH. S účinností od 1. ledna 2024 (za podmínky, že bude konsolidační balíček včas schválen) by v České republice měly platit pouze 2 sazby daně z přidané hodnoty:

Základní, 21% sazba DPH
Snížená, 12% sazba […]

1111/09/2023

Daňově uznatelné náklady a DPH při nákupu osobních automobilů ve světle konsolidačního balíčku

Autor |11/09/2023|Daň z příjmů, DPH|0 Komentářů

Aktuální návrh novely zákona o daních z příjmů, který by měl být účinný od 1. ledna 2024, limituje výši vstupní ceny u vozidel kategorie M1 (vozidla k přepravě osob s maximálně osmi místy pro pasažéry nebo víceúčelová vozidla). Limitace je nastavena na částku 2 miliony Kč a měla by platit jak pro vstupní cenu vozidla, tak i pro […]

101/09/2023

GFŘ zveřejnilo novou informaci o bezúplatném dodání zboží

Autor |01/09/2023|DPH|0 Komentářů

Generální finanční ředitelství (dále „GFŘ“) zveřejnilo v průběhu prázdnin novou informaci o uplatnění DPH v případě bezúplatného dodání zboží. Tato informace nahrazuje původní informaci GFŘ, která řešila uplatnění DPH při darování zboží do potravinových bank. Nová informace postihuje výrazně širší okruh případů, které mohou nastat při darování zboží (darování zboží zaměstnancům, charitativním organizacím, ale také poskytování darů […]

2222/05/2023

Vláda představila „Ozdravný balíček“ pro oblast veřejných financí

Autor |22/05/2023|Daň z příjmů, DPH, Ostatní, Sociální pojištění|0 Komentářů

Před několika dny představila Vláda ČR balíček opatření, která mají vést ke konsolidaci a ozdravení veřejných financí. Níže shrnujeme zásadní změny v oblasti daní, balíček však také přináší změny v důchodovém systému, omezuje množství rozdělovaných dotací, zdraží roční dálniční známky či snižuje provozní výdaje ve státní sféře. Většina navrhovaných změn bude velmi pravděpodobně účinná od 1. ledna […]

2828/04/2023

Týká se Vás daň z neočekávaných zisků?

Autor |28/04/2023|Daň z příjmů|0 Komentářů

Daň z neočekávaných zisků (dále také „WFT“ podle anglického windfall tax) je speciálním způsobem zdanění, který míří na „neočekávané zisky“ vybraných společností. Patří mezi ně společnosti podnikající v oblasti výroby a obchodu s elektřinou a plynem, působící v sektoru bankovnictví, v sektoru těžby fosilních paliv a výroby a distribuce ropných a koksárenských produktů.

V našem článku uvádíme základní informace k dani […]

1717/01/2023

Na co nezapomenout při zpracování hlášení Intrastat v roce 2023?

Autor |17/01/2023|Ostatní|0 Komentářů

Stejně jako v předchozích letech, dochází i v roce 2023 k několika změnám v oblasti přípravy a podání hlášení Intrastat. V našem článku jsme shrnuli nejen nejdůležitější změny, které budou muset zpravodajské jednotky při sestavování hlášení Intrastat v roce 2023 reflektovat, upozorňujeme Vás i na povinnosti, které vyplývají z vykázaných dat a použitých režimů v roce 2022.
Povinnosti související s podáním zjednodušeného hlášení
V roce 2022 byla […]

303/01/2023

Novinky v uplatňování zjednodušení třístranného obchodu

Autor |03/01/2023|DPH|0 Komentářů

Soudní dvůr Evropské Unie (dále jen „SDEU“) vydal přelomový rozsudek ve věci C-247/21 Luxury Trust Automobil týkající se zjednodušení v oblasti DPH v rámci tzv. třístranného obchodu.

Případ, který SDEU řešil, se týkal třístranného obchodu s automobily uskutečněného ještě před Brexitem mezi britským dodavatelem, rakouskou prostřední osobou a českým konečným odběratelem. Na faktuře od prostředníka nebylo uvedeno, že český […]