Pavla Hadrabová

Pavla Hadrabová je daňovým poradcem a členem Komory daňových poradců České republiky. Specializuje se zejména na nepřímé daně, poskytuje však i poradenství v oblasti korporátního zdanění a zdanění fyzických osob. Pavla má dlouholeté zkušenosti v oblasti poskytování daňového poradenství i zastupování klientů před správcem daně. ******************************************************************************************** Pavla Hadrabová is tax advisor and member of Chamber of Tax Advisors of the Czech Republic. She mainly focuses on indirect taxes, however she also provides tax services in the corporate and personal taxes. Pavla has broad experience in tax advisory and compliance and she also often represents clients in dealings with tax authorities.
2929/04/2024

Novela zákona o DPH s navrhovanou účinností od roku 2025

Autor |29/04/2024|DPH|0 Komentářů

Ministerstvo Financí ČR předložilo vládě návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty (dále „ZDPH“), jejíž účinnost je plánována na 1. ledna následujícího roku. Některá ustanovení předloženého návrhu mají odloženou účinnost (červenec 2025 či později).

Novela ZDPH je velmi rozsáhlá (obsahuje 445 bodů měnících současnou zákonnou úpravu a rozsáhlou důvodovou zprávu) a vychází mj. z implementace příslušných předpisů […]

2323/02/2024

Podáváte DPH reporty na platných formulářích?

Autor |23/02/2024|DPH, Správa daní|0 Komentářů

Od 1. ledna 2024 je účinná nová formulářová vyhláška, která mění formuláře pro daň z přidané hodnoty. Pro podání v oblasti DPH za leden 2024 a následující zdaňovací období jsou plátci DPH povinni používat nové formuláře pro DPH přiznání (vzor č. 24) a kontrolního hlášení (vzor č. 2). Zatímco nový vzor kontrolního hlášení č. 2 zveřejnila daňová […]

707/02/2024

Změny v DPH v souvislosti s novelou energetického zákona

Autor |07/02/2024|DPH|0 Komentářů

Novela energetického zákona publikovaná ve Sbírce zákonů dne 31. prosince 2023 pod číslem 469/2023 Sb. přináší změny v oblasti stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění u dodání elektřiny, plynu, tepla a dalších služeb dle energetického zákona, u dodání vody, odstranění odpadních vod a poskytnutí služeb elektronických komunikací.
Co se mění v DPH v návaznosti na nový energetický zákon?
Vzhledem ke změnám […]

606/12/2023

Globální minimální daň – novinka ve světě mezinárodního zdanění

Autor |06/12/2023|Daň z příjmů|0 Komentářů

V důsledku reforem připravených OECD a Evropskou Unií je od 1. ledna 2024 účinná směrnice EU implementující pravidla Pilíře 2 iniciativy BEPS 2.0, patnáctiprocentní minimální úroveň zdanění.

Nová daň dopadá na právnické osoby a stálé provozovny se sídlem v EU, které jsou součástí skupiny s konsolidovanými výnosy ve výši nejméně 750 milionů EUR. Zákon o dorovnávacích daních, který transponuje […]

3030/10/2023

Konsolidační balíček: zásadní změny v oblasti DPH

Autor |30/10/2023|DPH|0 Komentářů

Vládní konsolidační balíček, který je aktuálně stále ve schvalovacím řízení v Parlamentu ČR, přináší i řadu změn v oblasti DPH.

Nejzásadnější z nich je změna v sazbách DPH. S účinností od 1. ledna 2024 (za podmínky, že bude konsolidační balíček včas schválen) by v České republice měly platit pouze 2 sazby daně z přidané hodnoty:

Základní, 21% sazba DPH
Snížená, 12% sazba […]

1111/09/2023

Daňově uznatelné náklady a DPH při nákupu osobních automobilů ve světle konsolidačního balíčku

Autor |11/09/2023|Daň z příjmů, DPH|0 Komentářů

Aktuální návrh novely zákona o daních z příjmů, který by měl být účinný od 1. ledna 2024, limituje výši vstupní ceny u vozidel kategorie M1 (vozidla k přepravě osob s maximálně osmi místy pro pasažéry nebo víceúčelová vozidla). Limitace je nastavena na částku 2 miliony Kč a měla by platit jak pro vstupní cenu vozidla, tak i pro […]

101/09/2023

GFŘ zveřejnilo novou informaci o bezúplatném dodání zboží

Autor |01/09/2023|DPH|0 Komentářů

Generální finanční ředitelství (dále „GFŘ“) zveřejnilo v průběhu prázdnin novou informaci o uplatnění DPH v případě bezúplatného dodání zboží. Tato informace nahrazuje původní informaci GFŘ, která řešila uplatnění DPH při darování zboží do potravinových bank. Nová informace postihuje výrazně širší okruh případů, které mohou nastat při darování zboží (darování zboží zaměstnancům, charitativním organizacím, ale také poskytování darů […]

2222/05/2023

Vláda představila „Ozdravný balíček“ pro oblast veřejných financí

Autor |22/05/2023|Daň z příjmů, DPH, Ostatní, Sociální pojištění|0 Komentářů

Před několika dny představila Vláda ČR balíček opatření, která mají vést ke konsolidaci a ozdravení veřejných financí. Níže shrnujeme zásadní změny v oblasti daní, balíček však také přináší změny v důchodovém systému, omezuje množství rozdělovaných dotací, zdraží roční dálniční známky či snižuje provozní výdaje ve státní sféře. Většina navrhovaných změn bude velmi pravděpodobně účinná od 1. ledna […]

2828/04/2023

Týká se Vás daň z neočekávaných zisků?

Autor |28/04/2023|Daň z příjmů|0 Komentářů

Daň z neočekávaných zisků (dále také „WFT“ podle anglického windfall tax) je speciálním způsobem zdanění, který míří na „neočekávané zisky“ vybraných společností. Patří mezi ně společnosti podnikající v oblasti výroby a obchodu s elektřinou a plynem, působící v sektoru bankovnictví, v sektoru těžby fosilních paliv a výroby a distribuce ropných a koksárenských produktů.

V našem článku uvádíme základní informace k dani […]

1717/01/2023

Na co nezapomenout při zpracování hlášení Intrastat v roce 2023?

Autor |17/01/2023|Ostatní|0 Komentářů

Stejně jako v předchozích letech, dochází i v roce 2023 k několika změnám v oblasti přípravy a podání hlášení Intrastat. V našem článku jsme shrnuli nejen nejdůležitější změny, které budou muset zpravodajské jednotky při sestavování hlášení Intrastat v roce 2023 reflektovat, upozorňujeme Vás i na povinnosti, které vyplývají z vykázaných dat a použitých režimů v roce 2022.
Povinnosti související s podáním zjednodušeného hlášení
V roce 2022 byla […]