Daňový balíček účinný od 1. 1. 2023 přináší několik změn vztahujících se k dani z přidané hodnoty. V našem článku jsme Vás již informovali o zvýšení obratu pro povinnou registraci k DPH z částky 1 mil. Kč na 2 mil. Kč.

Ve vztahu k DPH však daňový balíček přináší i několik změn týkajících se kontrolního hlášení. Formulář kontrolního hlášení ani způsob vykazování se sice nemění, ale dochází k úpravám lhůt a případných pokut, a to následujícím způsobem:

  • Dochází ke zmírnění šibeniční pětidenní lhůty pro podání následného kontrolního hlášení na základě výzvy správce daně. Od 1. 1. 2023 bude lhůta 17 dní, nicméně nebude se odvíjet ode dne doručení, ale ode dne dodání výzvy do datové schránky.
  • Dochází ke zmírnění pokut za nepodání kontrolního hlášení pro fyzické osoby se čtvrtletním zdaňovacím obdobím a společnosti s ručením omezeným s jedním společníkem (fyzickou osobou). Pokuty ve výši 10 tis.,  30 tis. nebo 50 tis. Kč budou pro tyto plátce sníženy na polovinu.
  • Dle zákona o DPH platného v roce 2022 nevzniká povinnost uhradit pokutu 1.000 Kč, pokud se jedná o první prodlení v kalendářním roce. Pro rok 2023 toto ustanoví zůstává v platnosti, ale nově je rozšířeno i na pokutu 10 tis.  V případě prvního prodlení za kalendářní rok tato pokuta nevzniká. Zároveň nadále platí, že správce daně může pokuty 10 – 50 tis. Kč prominout na základě žádosti plátce daně. Tato žádost podléhá správnímu poplatku 1 tis. Kč.

Pokud byste potřebovali jakékoli další informace v této oblasti, obraťte se na nás, rádi vám je poskytneme.