Vládní koaliční strany dne 23. 8. 2023 schválily úpravy tzv. ozdravného balíčku.  O jeho původní podobě jsme psali v našem článku ZDE. Schválené změny zpracuje MF do jednoho pozměňovacího návrhu, který předloží všech pět koaličních stran společně a návrh bude projednán na plenární schůzi Poslanecké sněmovny, která začíná 5. 9. 2023.

Nejvýznamnější změny navržené koaličními partnery se týkají následujících oblastí:

Zavedení tzv. funkční měny – jedná se o poměrně zásadní změnu, která měla být původně součástí nového zákona o účetnictví. Ten je v současné době stále v přípravné fázi. Jeho platnost se plánovala od 1.1.2024, ale byla prozatím odsunuta až na 1.1.2025. Se zavedením tzv. funkční měny budou některé firmy moci vést účetnictví v cizí měně (EUR, USD, GBP). Konkrétně by mělo jít o firmy, které mají většinu transakcí v dané cizí měně. Zatím není jasné, jak a zda vůbec se zavedení funkční měny promítne do všech daní např. z diskusí vyplývá, že se nedotkne DPH.

Zdanění kurzových rozdílů – právnické osoby budou mít možnost danit jen realizované kurzové rozdíly, tzn. ty, které vznikají při úhradě závazku či pohledávky v cizí měně. Nerealizované kurzové rozdíly, tzn. kurzové rozdíly z přepočtu neuhrazených pohledávek a závazků ke konci účetního období, se do základu daně nebudou zahrnovat, budou daňově neúčinné.

Zaměstnanecké benefity – které jsou asi nejvíce diskutovanou změnou s dopaden na velkou skupinu zaměstnanců a zaměstnavatelů. Z původního zrušení všech nepeněžních benefitů se koaliční návrh přiklonil k zmírnění a u vymezených daňových benefitů bude zavedeno souhrnné zastropování. Roční zaměstnanecké benefity jako např. multisport karty, vstupenky na kulturní akce nebo poukázky na jiné volnočasové aktivity budou od příštího roku u jednoho zaměstnance daňově osvobozeny jen do poloviny průměrné měsíční mzdy, což je při její současné výši zhruba 20 tis. Kč. Uvedené změny by se neměly dotknout penzijního spoření, to zůstane nadále zvýhodněné stejně.

Zjednodušení evidence dohod o provedení práce – podle návrhu by mělo dojít k odbourání některých administrativních povinností z původního návrhu, které by mělo vést ke zjednodušení. Podrobnosti připravuje MPSV.

Osvobození daně z příjmů u včelařů – i v tomto případě dochází ke zmírnění původního návrhu, resp. zůstane osvobození od daně z příjmu, který plyne z chovu včel (do 50 včelstev) v rozsahu 1000 Kč na 1 včelstvo.

Zastropování osvobození příjmů z převodu cenných papírů  –  podle původního návrhu zavádí konsolidační balíček zdanění příjmů fyzických osob z převodu obchodních podílů v obchodních korporacích a z převodu cenných papírů, a to od částky 40 mil. Kč za rok. Podle pozměňovacího návrhu se účinnost tohoto opatření  posunuje o rok, tedy k 1. 1. 2025.

DPH – tištěné noviny budou daněny 12% sazbou DPH, stejně jako časopisy.

Daň z nemovitých věcí u zemědělských pozemků – obce získají pravomoc zavést místní koeficient v rozmezí 0,5 až 1,5 pro zemědělské pozemky (orná půda, vinice, chmelnice, zahrady a ovocné sady). Obcím zůstává zároveň pravomoc tyto pozemky od daně zcela osvobodit. Zároveň se ponechává 100 % výnosů daně z nemovitých věcí obcím.