Před několika dny představila Vláda ČR balíček opatření, která mají vést ke konsolidaci a ozdravení veřejných financí. Níže shrnujeme zásadní změny v oblasti daní, balíček však také přináší změny v důchodovém systému, omezuje množství rozdělovaných dotací, zdraží roční dálniční známky či snižuje provozní výdaje ve státní sféře. Většina navrhovaných změn bude velmi pravděpodobně účinná od 1. ledna 2024.

Daň z příjmů právnických osob

Nejzásadnější změnou, kterou Ozdravný balíček přináší v oblasti daně z příjmů právnických osob, je zvýšení sazby daně z 19 % na 21 %. Balíček zároveň:

 • omezuje daňovou uznatelnost nákupu osobních automobilů pro podnikatelské účely na první 2 miliony Kč z ceny vozu,
 • ruší daňovou uznatelnost tichého vína jako daru do 500 Kč na reprezentaci.

Daň z příjmů fyzických osob

U poplatníků daně z příjmů fyzických osob se od roku 2024 sníží hranice pro aplikaci sazby daně ve výši 23 %. Zdanění 23% sazbou se bude týkat měsíčních příjmů zaměstnanců přesahujících trojnásobek průměrné mzdy (dnes okolo 121 tisíc Kč) oproti současné hranici ve výši čtyřnásobku průměrné mzdy (dnes okolo 161 tisíc Kč). V ročním náhledu se tak sníží hranice pro vyšší sazbu daně z příjmů fyzických osob ze 48násobku průměrné mzdy na 36násobek průměrné mzdy.

Ozdravný balíček zároveň ruší či snižuje některé daňové úlevy pro fyzické osoby, tj.

 • ruší
  • školkovné,
  • slevu na dani na studenta,
  • osvobození nepeněžních benefitů zaměstnanců,
  • osvobození nadlimitních stravenek,
  • odpočty za členské příspěvky odborům,
 • omezuje
  • slevu na dani na manželku/manžela, ta bude uplatnitelná pouze na manželku/manžela pečujícího o dítě do tří let věku,
  • osvobození příjmů z tombol a hazardních her (z 1 mil. Kč na 50 tis. Kč),
  • osvobození při prodeji cenných papírů a podílů v obchodních společnostech – vláda chce ponechat osvobození příjmů z prodeje cenných papírů do výše 100 tisíc Kč za zdaňovací období, zároveň však nově ohraničí osvobození příjmu z prodeje cenného papíru/podílu ve společnosti při splnění časového testu 3/5 let mezi nabytím a prodejem na částku 40 milionů Kč na poplatníka.

Pojištění

Vláda znovu zavede povinnou platbu nemocenského pojištění ze strany zaměstnanců ve snížené výši 0,6 %.

Zároveň dojde k/ke:

 • zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro odvody pojistného na sociální pojištění OSVČ ze současných 25 % průměrné mzdy na 40 % průměrné mzdy (postupně v letech 2024 – 2026),
 • zvýšení procentuální hranice základu daně pro výpočet odvodů pojistného OSVČ ze stávajících 50 % na 55 %,
 • omezení využívání dohod konaných mimo pracovní poměr (jejich kumulace),
 • zavedení společného vyměřovacího základu manželů.

Daň z přidané hodnoty

S odůvodněním snížení administrativní zátěže na straně plátců DPH se vláda rozhodla snížit počet sazeb DPH na dvě – základní sazbu ve výši 21 % a sníženou sazbu ve výši 12 % (tj. sazby 15 % a 10 % budou sloučeny do jedné).

Sjednocením snížených sazeb dojde ke snížení DPH u některého zboží a služeb. Ne však všechny položky z dnešní 10%/15% snížené sazby zůstanou v nové 12% snížené sazbě DPH, některé budou přeřazeny do základní sazby DPH.

Ve snížené sazbě DPH by dle Ozdravného balíčku měly být např. potraviny (bez nápojů, ty budou pravděpodobně podléhat 21% sazbě DPH), stavební práce na stavbách pro bydlení/sociální bydlení, léky, dětské autosedačky, pohřební služby a nově také příležitostná hromadná autobusová přeprava osob.

Základní, 21% sazbě DPH budou nově podléhat kadeřnické a holičské služby, služby autorů a umělců, opravy obuvi, kožených výrobků a kol, sběr, přeprava a skládkování komunálního odpadu, úklidové práce, palivové dřevo, noviny a točené pivo.

Ostatní zboží a služby, které jsme neuvedli výše a které nyní podléhají jedné ze snížených sazeb DPH, budou po novele nadále spadat do snížené 12% sazby daně.

Vláda v Ozdravném balíčku také navrhuje převratnou novinku ve formě aplikace nulové sazby DPH na knihy.

Spotřební a energetické daně

Ozdravný balíček významně zasahuje do sazeb spotřební daně a ruší/omezuje vratky spotřebních a energetických daní. Od roku 2024 by mělo dojít k/ke:

 • zvýšení spotřební daně z lihu o 10 % v roce 2024 a o 5 % v každém roce z let 2025 -2027,
 • zvýšení spotřební daně z cigaret, tabáku na kouření, doutníků a cigarillos o 10 % v roce 2024 a o 5 % v každém roce z let 2025 – 2027.
 • zvýšení daně u zahřívaného tabáku o 15 % v každém roce z let 2024 -2027,
 • zavedení nové spotřební daně z nikotinových sáčků a náplní do e-cigaret,
 • zrušení osvobození leteckých pohonných hmot od spotřební daně u vnitrostátních letů,
 • omezení u vratek tzv. zelené nafty (nově bude vraceno dle tzv. normativů).
 • zrušení vratky spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v mineralogických a metalurgických procesech,
 • zrušení osvobození metalurgických a mineralogických procesů od daně ze zemního plynu a některých dalších plynů, daně z pevných paliv a daně z elektřiny.

Daň z nemovitostí

Od roku 2024 dojde ke zvýšení sazeb daně z nemovitých věcí až na dvojnásobek plně ve prospěch státního rozpočtu a dále zavedení automatické valorizace daně z nemovitých věcí dle aktuální inflace.

Daň z hazardních her

V souladu s principy ochrany veřejného zdraví a bojem se závislostmi vláda navrhuje zvýšit druhou sazbu ve výši 23 % uplatňovanou aktuálně u živých her, binga, kursových sázek, dostihů, tombol a turnajů malého rozsahu na 30 %.

Představení Ozdravného balíčku je prvním krokem v rámci celého legislativního procesu, je tudíž ještě možné, že při přípravě a schvalování novel jednotlivých zákonů dojde k drobným úpravám navrhovaných změn. Novinky v oblasti daní pro Vás budeme i nadále sledovat.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy k Ozdravnému balíčku a změnám v oblasti daní, které nás v tomto a příštím roce čekají, neváhejte se na nás obrátit.