V důsledku reforem připravených OECD a Evropskou Unií je od 1. ledna 2024 účinná směrnice EU implementující pravidla Pilíře 2 iniciativy BEPS 2.0, patnáctiprocentní minimální úroveň zdanění.

Nová daň dopadá na právnické osoby a stálé provozovny se sídlem v EU, které jsou součástí skupiny s konsolidovanými výnosy ve výši nejméně 750 milionů EUR. Zákon o dorovnávacích daních, který transponuje nová pravidla zdanění do českého zákona byl vyhlášen ke konci prosince 2023 ve Sbírce zákonů.

Zákon zavádí do českého daňového systému dvě nové přímé daně – přiřazovanou dorovnávací daň a českou dorovnávací daň. Dle sdělení Ministerstva Financí ČR má nový zákon za cíl minimální efektivní úroveň zdanění velkých nadnárodních skupin a velkých vnitrostátních skupin.

V ČR implementovaná dorovnávací daň dá České republice možnost vybrat dorovnávací daň od všech nízce zdaňovaných společností a stálých provozoven, které se nacházejí v ČR a jsou součástí výše zmíněných skupin s vysokými výnosy.

Je očekáváno, že nová dorovnávací daň dopadne v České republice přibližně na 3.500 subjektů.

V případě dotazů ke globální minimální dani nás prosím neváhejte kontaktovat.

Pozn.: aktualizováno podle stavu k 31.12.2023.