Od 1. ledna 2024 dojde k některým změnám v sazbách zahraničního stravného při pracovních cestách mimo Českou republiku. Jejich výši určuje každoročně vyhláška Ministerstva financí.

Přehled zvýšení sazeb, ke kterému dochází u evropských zemí, přinášíme v tabulce níže.

Pro zaměstnavatele z podnikatelské sféry platí, že uvedené sazby mohou svým zaměstnancům snížit podle § 170 odst. 2 zákoníku práce až o 25 %, případně o 50 % u posádek plavidel vnitrozemské plavby. V případě zvýšení sazeb stravného nad uvedenou výši se rozdíl chápe jako zdanitelný příjem zaměstnance (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění).

Pravidla pro krácení stravného v případě poskytnutí jednoho nebo více jídel nahrazující snídani, oběd nebo večeři, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, zůstávají beze změn, tj.:

  • základní sazby se snižují za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 25 %,
  • dvoutřetinové základní sazby (v případě trvání zahraniční pracovní cesty v kalendářním dni déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin) se snižují za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 35 %,
  • třetinová výše základní sazby (v případě trvání zahraniční pracovní cesty v kalendářním dni déle než 1 hodina, nejvýše však 12 hodin) se snižují za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 70 %.

Stejně jako v minulých letech může být zaměstnanci vyplaceno i kapesné, a to až do výše 40 % zahraničního stravného určeného podle doby trvání zahraniční pracovní cesty. Kapesné se počítá před jeho případným snížením při poskytnutí bezplatného jídla.

Země

 


Měna

 


Základní sazby zahraničního stravného


Andorra EUR 50
Černá hora EUR 40
Estonsko EUR 45
Chorvatsko EUR 45
Island EUR 65
Kypr EUR 45
Lichtenštejnsko CHF 70
Lotyšsko EUR 45
Lucembursko EUR 55
Maďarsko EUR 45
Severní Makedonie EUR 40
Norsko EUR 65
Švédsko EUR 65

 

Výše ostatních sazeb při cestách po Evropě, stejně jako podmínky pro poskytování zahraničních cestovních náhrad, zůstávají stejné jako v roce 2023.

Sazby tuzemských cestovních náhrad pro rok 2024 budou vyhlášeny až v průběhu prosince 2023 a spadají pod působnost Ministerstva práce a sociálních věcí. Vývoj v této oblasti budeme sledovat a novinky zveřejníme na našem blogu.