Na stránkách našeho blogu vám pravidelně přinášíme novinky z navrhovaného nového zákona o účetnictví, jehož účinnost se předpokládá od 1. ledna 2024. Tentokrát se zaměřujeme na změny v rozsahu povinnosti sestavovat povinnou konsolidovanou účetní závěrku.

Kategorie konsolidačního celku

Nový zákona pracuje s kategoriemi konsolidačního celku, podobně jako pracuje současný zákon o účetnictví s kategoriemi skupin účetních jednotek. Hodnotová kritéria pro zařazení do jednotlivých kategorií se v novém zákoně neliší od stávající kategorizace skupin účetních jednotek.

Malý konsolidační celek

Podmínka pro zařazení do kategorie malého konsolidačního celku je naplnění alespoň 2 z následujících hodnot:

 • aktiva celkem do 100.000.000 Kč
 • roční úhrn čistého obratu do 200.000.000 Kč a
 • průměrný počet zaměstnanců za konsolidační období do 50.

Střední konsolidační celek

Podmínkami pro zařazení do kategorie středního konsolidačního celku jsou:

 1. nesplnění podmínky pro zařazení do kategorie malého konsolidačního celku a
 2. naplnění alespoň 2 z následujících hodnot
  • aktiva celkem do 500.000.000 Kč,
  • roční úhrn čistého obratu do 1.000.000.000 Kč a
  • průměrný počet zaměstnanců za konsolidační období do 250.

Velký konsolidační celek

Podmínkou pro zařazení do kategorie velkého konsolidačního celku je naplnění alespoň 2 z následujících hodnot

 • aktiva celkem nad 500.000.000 Kč,
 • roční úhrn čistého obratu nad 1.000.000.000 Kč a
 • průměrný počet zaměstnanců za konsolidační období nad 250.

Konsolidační celek, jehož součástí je subjekt veřejného zájmu nebo jeho zahraniční obdoba, se považuje vždy za velký konsolidační celek.

Povinnost konsolidace

Povinnost konsolidovat podle nového zákona o účetnictví nevzniká, je-li konsolidační celek malým nebo středním konsolidačním celkem.

Jedná se o významné zjednodušení oproti současnému stavu, kdy povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku nemá pouze malá skupina účetních jednotek. Důvodem navrhované úpravy je skutečnost, že v rámci konsolidační povinnosti je současná právní úprava přísnější než je minimální standard dle evropské úpravy. Je proto vhodné zvážit, zda je rozsah konsolidační povinnosti vhodně nastaven.

Pokud vás téma připravovaných změn v oblasti účetnictví zajímá, sledujte i nadále náš blog, kde vás budeme s navrhovanými úpravami průběžně seznamovat. V případě dotazů nás neváhejte kdykoli kontaktovat.