Od 1. 7.  2023 mají dlužníci možnost využít „daňovou amnestii“ a  zbavit se dluhů na daních, tedy naběhlého penále, úroků a dalšího příslušenství. Podmínkou je, aby dlužník v období od 1. července do 30. listopadu 2023 uhradil původní dluh na dani a splnil další podmínky. Na základě toho mu pak bude odpuštěny penále, úroky a další příslušenství dluhu. Vedle daňového milostivého léta probíhá také akce pojistné milostivé léto, kterému věnujeme náš další příspěvek.

Oddlužovací akce navazuje na předchozí Milostivé léto I a II a detailně jsme o ni informovali také ZDE.

odpuštění příslušenství daně mohou požádat pouze fyzické osoby – podnikatelé i nepodnikatelé. Na právnické osoby se tato možnost nevztahuje. K odpuštění příslušenství daně dojde na základě žádosti, která se podává k tomu finančnímu nebo celnímu úřadu, u něhož je nedoplatek evidován.

Vedle tohoto oddlužení dojde také k zániku bagatelních dluhů, a to u všech daňových dlužníků, tedy jak u fyzických, tak i právnických osob. Za bagatelní dluhy se považují drobné daňové nedoplatky na dani i příslušenství do 200 Kč (resp. do 30 Kč u daně z nemovitých věcí). K jejich zániku dojde automaticky, pokud jejich součet u příslušného úřadu není vyšší než 1.000 Kč.

Akce se týká pouze příslušenství dluhů a bagatelních dluhů vzniklých do 30. září 2022. Na dluhy vzniklé po tomto datu se možnost odpuštění nevztahuje.

Odpustit lze jak příslušenství k dluhům vymáhaných exekučně, tak i těch, u nichž k exekuci ještě nedošlo. Nesmí však jít o dluhy vymáhané soudními exekutory.

Pokud Vás tato možnost zaujala a máte zájem o bližší informace, případně o zpracování žádosti o odpuštění příslušenství daně, kontaktujte nás a domluvte se s námi na dalším postupu.