Pojistné milostivé léto se vztahuje na podnikatele – osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnavatele, kterým vznikl dluh na pojistném na sociálním zabezpečení. Promíjet se bude (obdobně jako u akce daňového milostivého léta) penále za opožděnou úhradu pojistného, které bylo splatné před 1. 10. 2022, případně další příslušenství, jako např. exekuční náklady.

Dlužník (zaměstnavatel, OSVČ), který dlužné pojistné zaplatil před 1. 7. 2023, nemusí činit žádný aktivní krok, k odpuštění neuhrazeného penále z dlužného pojistného a exekučních nákladů dojde automaticky.

Ti dlužníci, u kterých eviduje PSSZ/OSSZ dluh na pojistném k 1. 7. 2023, musí oznámit svůj záměr uhradit dlužné pojistné příslušné správě sociálního zabezpečení. Podání uvedeného oznámení lze učinit výhradně prostřednictvím služby ePortálu. Do oddlužovací akce se mohou zapojit jak fyzické, tak právnické osoby – zaměstnavatelé.

K oznámení dlužníka o úhradě dlužného pojistného (resp. o úhradě ve splátkách) musí dojít nejpozději do 30. 11. 2023, úhrada dlužného pojistného musí být rovněž provedena v tomto termínu do 30. 11. 2023.

Podobně jako u milostivého daňového léta se uvedené oddlužení netýká dlužného pojistného a příslušenství, které je vymáháno soudním exekutorem.

Bližší informace o pojistném milostivém létu lze najít také na webu správ sociálního zabezpečení ZDE.

Pokud Vás možnost oddlužení zaujala a máte zájem o bližší informace, případně o pomoc s oznámením záměru vůči ČSSZ, kontaktujte nás a domluvte se s námi, co a jak.