2121/05/2021

Get ready for the new law on beneficial owners

Autor |21/05/2021|Ostatní / Other|0 Komentářů

As of 1 June 2021, a new law regulating obligation of corporations with respect to registration of beneficial owners enters into force. We are going to focus on the changes that it implements and what to prepare for.

Absence of registration of a beneficial owner can have significant impacts on business of corporations. Apart from cash […]

707/02/2021

Naše cesta k digitalizaci

Autor |07/02/2021|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other|0 Komentářů

Vedení účetnictví v mnoha firmách aktuálně prodělává masivní přesun z papírů do světa digitálního. I nás v LERICE digitalizace účetních dokladů dostihla a připravili jsme proto pro vás krátké shrnutí našich postřehů a zkušeností. Článek můžete brát jako příjemné odreagování od světa daňových předpisů a nařízení, ale také jako vodítko při cestě za digitalizací a důkaz, že změn […]

707/02/2021

Our path towards digitalization

Autor |07/02/2021|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other|0 Komentářů

The practice of keeping accounting books has been subject to a massive shift from reliance on paper form to the digital arena lately. Our own firm, LERIKA, has also been subject to this shift, and so we have decided to bring you a brief summary of our observations and experience. You can consider this article […]

1010/01/2021

Generální pardon pro daň z nemovitostí a silniční daň

Autor |10/01/2021|COVID-19, Ostatní / Other|0 Komentářů

MF ČR vydalo 7. 1. 2021 ve Finančním zpravodaji č. 3 rozhodnutí o prominutí sankcí v souvislosti s daní z nemovitostí za rok 2021 a silniční daní za rok 2020. Obě daňová přiznání můžete podat až do 1. 4. 2021 (namísto do 1. 2. 2021). Posouvá se i splatnost silniční daně z 1. 2. 2021 na […]

1010/01/2021

General waiver for property and road tax

Autor |10/01/2021|COVID-19, Ostatní / Other|0 Komentářů

On 7 January 2021, in Financial Report No. 3, Czech Ministry of Finance issued a decision on the waiver of potential penalties in connection with 2021 property tax and 2020 road tax. Both tax returns can be filed until 1 April 2021 (instead of 1 February 2021). Road tax is now payable until 1 April […]

202/01/2021

Cestovní náhrady v roce 2021

Autor |02/01/2021|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other|0 Komentářů

Tuzemské pracovní cesty

Dnem 1. ledna 2021 nabývá účinnosti nová vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění cestovní náhrady zaměstnanců poskytované při tuzemských pracovních cestách. Zvyšují se sazby stravného, mění se náhrada za používání silničních motorových vozidel a snižuje se průměrná cena pohonných hmot.

Vyhláška obsahuje rovněž referenční cenu pro elektrickou energii v případě nabíjení […]

202/01/2021

2021 Per Diems

Autor |02/01/2021|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other|0 Komentářů

Domestic Business Travel

As of 1 January 2021, a directive of the Ministry of Labor and Social Affairs amending travel compensation for employees paid during the course of domestic business travel was passed. Per diem rates and compensation for the use of vehicle both increase and average cost of fuel decreases going forward. The directive includes […]

101/01/2021

2021 Tax Package

Autor |01/01/2021|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other, Sociální pojištění / Social security|0 Komentářů

The tax package, which represents one of the major tax law amendments for 2021, has reached its destination, and was duly published the Collection of Laws on 31 December 2020. Contrary to some expectations, the changes thus come into effect as of 1 January 2021.

What has changed as of 1 January 2021?

Abolition of supergross […]

101/01/2021

Daňový balíček pro rok 2021

Autor |01/01/2021|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other, Sociální pojištění / Social security|0 Komentářů

Cesta daňového balíčku doznala svého konce a jeden z klíčových zákonů, kterým se mění daňové předpisy pro rok 2021, byl dne 31.12.2020 vyhlášen ve Sbírce zákonů. Oproti mnohým očekáváním tak nabývají změny účinnosti již od 1.1.2021.

Co se všechno od 1.1.2021 tedy mění?

Zrušení superhrubé mzdy. Navyšování základu daně o odvody na pojistné hrazené zaměstnavatelem se stává […]

3030/12/2020

Brexit a DPH

Autor |30/12/2020|DPH / VAT, Ostatní / Other|0 Komentářů

Velká Británie a EU podepsaly 24. 12. 2020 dohodu o obchodu a spolupráci po Brexitu. Jejím předmětem jsou nová pravidla, která se budou aplikovat na vztahy mezi Velkou Británií a EU po 1. 1. 2021. Stručné informace k dohodě o obchodu a spolupráci po Brexitu uzavřené na Štědrý den jsou dostupné na stránkách Evropské komise […]