1919/12/2022

Požádejte o přeplatky na silniční dani

Autor |19/12/2022|Ostatní|0 Komentářů

V průběhu roku 2022 došlo ke změně zákona č. 16/1993 Sb., o silniční dani.  Tato změna významným způsobem zužuje okruh silničních vozidel podléhající silniční dani. Jak jsme již uvedli v předešlých článcích, ponovu silniční dani podléhají vozidla kategorie N2 a N3 s povolenou hmotností nad 3,5 tuny a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v České republice. […]

1717/12/2022

Novela zákoníku práce

Autor |17/12/2022|Daň z příjmů, Ostatní|0 Komentářů

V současné době připravuje vláda změny v oblasti pracovního práva. Vládní návrh novely zákoníku práce již prošel meziresortním připomínkovým řízením, zatím však nepostoupil k projednávání do Poslanecké sněmovny. I když se výsledná úprava bude pravděpodobně od stávajícího návrhu lišit, není od věci se s chystanými změnami seznámit již nyní. Část z nich bude mít i přímý dopad […]

3131/10/2022

Datové schránky – novinky 2023

Autor |31/10/2022|Ostatní|0 Komentářů

Od roku 2023 dochází v oblasti datových schránek k zásadním změnám, neboť budou v období od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 datové schránky povinně zřizovány dalšímu okruhu osob. Důvodem je mimo jiné úspora prostředků vynakládaných na tisk listinných zásilek a doporučené doručování.
Datové schránky pro OSVČ a další osoby
V původním znění novely zákona o […]

3131/08/2022

Zvýšení sazeb tuzemského stravného

Autor |31/08/2022|Daň z příjmů, Ostatní|0 Komentářů

K datu 20. 8. 2022 došlo ke zvýšení sazeb tuzemského stravného. Ministerstvo práce a sociálních věcí tím reaguje na stále rostoucí index spotřebitelských cen. Vyhláška, která upravuje náhrady při pracovních cestách zaměstnancům, je tímto novelizovaná v letošním roce již po třetí. V návaznosti na zvýšení náhrad za spotřebu elektřiny u elektromobilů (viz ZDE) a následné zvýšení […]

3131/07/2022

Sleva na pojistném 5 % pro zaměstnavatele

Autor |31/07/2022|Ostatní, Sociální pojištění|0 Komentářů

Dne 22.7.2022  došlo k vyhlášení novely zákona o pojistném na sociální zabezpečení, na základě které si budou moci zaměstnavatelé ve vybraných případech snížit odvody na pojistné o částku odpovídající 5 % z vyměřovacího základu. Výsledný odvod pojistného na zdravotní a sociální pojištění tedy v těchto případech nebude 33,8 %, ale pouze 28,8 %. Uvedené změny se […]

1515/06/2022

Novela zákona o silniční dani

Autor |15/06/2022|Ostatní|0 Komentářů

Jak jsme již uvedli v předešlých článcích, od 1.7.2022 nabývá účinnosti novela zákona o silniční dani, která přináší poměrně zásadní změny v dané problematice. Níže uvádíme několik konkrétních praktických dopadů spojených s touto novelou:

Výši silniční daně už nebude ovlivňovat stáří vozidla jako tomu bylo doposud.
Silniční daň už nebude platit zaměstnavatel pokud zaměstnanec pojede na pracovní cestu […]

2525/05/2022

Změny v silniční dani

Autor |25/05/2022|Ostatní|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Změny v silniční dani

Dne 24. 5 . 2022 byla Prezidentem podepsaná novela zákona o silniční dani, která výrazným způsobem zužuje okruh vozidel podléhajících silniční dani.

Po novu budou podléhat silniční dani pouze vozidla kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v České republice. Novela zákona zároveň definuje podmínky, za kterých se bude uplatňovat osvobození […]

1616/05/2022

Zvýšení cestovních náhrad – PHM

Autor |16/05/2022|Daň z příjmů, Ostatní|0 Komentářů

V návaznosti na růst ceny pohonných hmot došlo s účinností od 14. 5. 2022 rovněž ke zvýšení ceny benzínu a nafty pro účely stanovení náhrady za spotřebované pohonné hmoty při pracovní cestě.

Použije-li zaměstnanec při pracovní cestě soukromé vozidlo, může si náhradu za spotřebované pohonné hmoty uplatnit buď podle ceny uvedené na účtence od čerpací stanice, nebo […]

1111/04/2022

Generální pardon Ministerstva financí

Autor |11/04/2022|DPH, Ostatní|0 Komentářů

Zrušení povinnosti odvádět zálohy na silniční daň
V souvislosti se zdražováním cen pohonných hmot se ministerstvo financí rozhodlo připravit daňový balíček, který navrhuje úlevy v oblasti silniční daně.

Počínaje dubnovou zálohou byla generálním pardonem zrušena povinnost odvádět zálohy na silniční daň. Toto se týká všech vozidel a všech poplatníků. S ohledem na velké množství poplatníků silniční daně nebyl zvolen postup individuálního […]

101/04/2022

Lex Ukrajina

Autor |01/04/2022|Ostatní|0 Komentářů

„Lex Ukrajina“ je označení pro balíček 3 zákonů, které byly koncem března tohoto roku přijaté v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině a přílivem uprchlíků do České republiky. Cílem balíčku je stanovení podmínek pro udělení dočasné ochrany cizincům, zajištění jejich volného vstupu na pracovní trh a úprava práv v oblasti sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a školství.

Lex Ukrajina […]