Poslanecká sněmovna ve středu 15. listopadu 2023 schválila návrh zákona, kterým se mění některé zákony finančního trhu a jehož součástí jsou i změny týkajíce příspěvků na penzijní spořenídaňová podpora produktů na stáří. Návrh zákona zamířil do Senátu a pak jej musí podepsat prezident. Velmi pravděpodobně se ale již návrh zákona měnit nebude a vše se stihne do konce roku. 

Co to jsou produkty na stáří

Návrh zákona zavádí nový pojem „produkty na stáří“ pod které řadí:

 • penzijní připojištění (se státním příspěvkem)
 • doplňkové penzijní spoření (se státním příspěvkem)
 • penzijní pojištění sjednané s institucí penzijního pojištění
 • soukromé životní pojištění

A po novu také dva nové produkty:

 • dlouhodobý investiční produkt („DIP“) 
 • pojištění dlouhodobé péče

O těchto nových produktech se blíže dočtete ZDE.

Co platí do konce roku 2023

Nyní lze od základu daně odečíst:

 • příspěvky v celkovém úhrnu nejvýše 24.000 Kč uhrazené na:
 • penzijní připojištění (se státním příspěvkem) nad úroveň max. měsíčního státního příspěvku (tj. nad 1.700 Kč/měsíc)
 • doplňkové penzijní spoření (se státním příspěvkem) nad úroveň max. měsíčního státního příspěvku
 • penzijní pojištění sjednané s institucí penzijního pojištění
 • příspěvky v celkovém úhrnu nejvýše 24.000 Kč uhrazené na soukromé životní pojištění.

Podmínkou u smluv na penzijní pojištění a soukromé životní pojištění je výplata plnění nejdříve po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let.

U zaměstnance se považuje za osvobozený příspěvek zaměstnavatele v celkovém ročním úhrnu 50.000 Kč ročně na výše vymezené produkty.

Změny od 1. ledna 2024

 • Namísto odčitatelné položky 2 x 24.000 Kč určené ke snížení daňového základu budeme mít jednotnou částku 48.000 Kč, nově bude nově společná pro všechny daňově podporované produkty na stáří (včetně DIP a pojištění dlouhodobé péče).
 • Pro nově uzavřené smlouvy se prodlužuje minimální doba spoření, po jejímž uplynutí je možné vybrat úspory z penzijního spoření nebo soukromého životní pojištění bez povinnosti navrátit daňovou podporu, a to z pěti na deset let.
 • Zavádí se daňová podpora dalších alternativních spořících produktů, jako je dlouhodobý investiční produkt a pojištění dlouhodobé péče.
 • Zaměstnavatel bude moci svým zaměstnancům na DIP a pojištění dlouhodobé péče přispívat. Příspěvek bude u zaměstnance představovat osvobozený příjem až do souhrnného limitu 50.000 Kč ročně, který se použije souhrnně pro všechny podporované produkty III. pilíře.

Státní příspěvky na penzijko

 • od 1. ledna 2024 se zvyšuje maximální státní příspěvek z 230 Kč na 340 Kč při příspěvku účastníka alespoň 1.700 Kč. Bude tak možné získat až 4.080 Kč ročně.
 • Zvyšuje se také dolní hranice měsíčního příspěvku účastníka pro vznik nároku na státní příspěvek, a to ze současných 300 Kč na 500 Kč měsíčně.
 • Na státní příspěvky ztratí nárok účastníci, kterým byl přiznán starobní důchod.
 • Současně se zvýšením hranice příspěvku účastníka, od které náleží maximální státní příspěvek, se zvyšuje i limit, od něhož je lze odečítat od základu daně. Po novu si tak účastníci budou moci odečíst příspěvky až od částky, která přesáhne ročně 20.400 Kč, tj. 12 x 1.700 Kč, zatímco nyní je to 12.000 Kč.

Pokud vás článek zaujal obraťte se na nás, rádi s Vámi probereme daňové výhody produktů na stáří.