1818/10/2020

EET – odklad k 1. lednu 2023

Autor |18/10/2020|COVID-19, EET, Ostatní|1 Komentář

Vláda dne 16.10.2020 schválila odklad všech čtyř fází elektronické evidence tržeb na 1. ledna 2023. Podnikatelé, kteří budou chtít své tržby elektronicky evidovat dobrovolně, tak budou moci činit i nadále. 

Vládní návrh nemá zatím svoji legislativní podobu, lze však předpokládat, že naváže na současnou situaci, kdy podnikatelé z 1. a 2. vlny náběhu EET mohli až […]

1515/10/2020

Nový generální pardon ministryně financí – úlevy pro poplatníky, Antivirus A

Autor |15/10/2020|COVID-19, Ostatní|0 Komentářů

Dne 14. 10. 2020 vyšel ve Finančním zpravodaji 22/2020 tzv. generální pardon ministryně financí, kterým se opětovně zavádí některé úlevy daňovým poplatníkům. Pozor, na rozdíl od předchozích generálních pardonů tyto daňové úlevy nejsou plošné (týkají se pouze provozování činností, které byly omezeny nařízením vlády) a jsou podmíněny podáním oznámení finančnímu úřadu, které podle odůvodnění může […]

1111/09/2020

New COVID programme – Accommodation

Autor |11/09/2020|COVID-19, Ostatní|0 Komentářů

On 7 September 2020, the Ministry of Local Development announced a call for COVID – Accommodation, which is another in a series of subsidy programs, this time intended for providers of accommodation services. The program is launched today, i.e. September 11, 2020, applications for support will be accepted via on-line forms by the State Fund […]

1111/09/2020

Dotační program COVID – Ubytování

Autor |11/09/2020|COVID-19, Ostatní|0 Komentářů

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo dne 7. 9. 2020 výzvu pro COVID – Ubytování, což je další z řady dotačních programů, určený tentokrát provozovatelům ubytovacích zařízení. Program se spouští dnes, tj. 11. 9. 2020, žádosti o dotace bude přijímat v on-line formě Státní fond podpory investic.

O dotaci mohou žádat provozovatelé hromadných ubytovacích zařízení, která byla […]

909/09/2020

Advance premiums paid by the self-employed are back againg

Autor |09/09/2020|COVID-19, Ostatní, Sociální pojištění|0 Komentářů

Starting September 2020, entrepreneurs are obliged to make advance payments for health insurance and social security premiums once again.

Social Security

Act No. 136/2020 Sb. waived the obligation to pay monthly advance social security premiums from March to August 2020 for self-employed. Therefore, in September 2020, the self-employed are obliged to pay advance social security premiums for […]

909/09/2020

Povinnost pro podnikatele platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění je zpět

Autor |09/09/2020|COVID-19, Ostatní, Sociální pojištění|0 Komentářů

Počínaje měsícem září 2020 jsou podnikatelé povinni začít opětovně platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

Sociální pojištění

Osobám samostatně výdělečně činným bylo zákonem č. 136/2020 Sb. prominuto placení záloh na sociální pojištění za měsíce březen až srpen 2020. V září 2020 jsou tedy OSVČ povinny provést úhradu zářijové zálohy ve standardní výši a v zálohové povinnosti pokračovat […]

1212/07/2020

Termíny pro podání Přehledů pro OSVČ

Autor |12/07/2020|COVID-19, Daň z příjmů, Sociální pojištění|0 Komentářů

V návaznosti na schválení 3. liberačního balíčku ze strany Ministerstva financí, kterým se mimo jiné promíjí veškeré sankce v případě, kdy přiznání k dani z příjmů fyzických osob bude podáno a daň zaplacena nejpozději do 18. 8. 2020, vyvstala otázka, jak to bude s termíny pro podání Přehledů o příjmech a výdajích za rok 2019 […]

1919/06/2020

Tax package supporting anti-crisis measures in connection with COVID-19 situation

Autor |19/06/2020|COVID-19, Daň z příjmů, DPH, Ostatní|0 Komentářů

We would like to inform you about the approved tax package supporting further anti-crisis measures wich was signed by the President and is currently waiting for its announcement in the Collection of Deeds:

It will be possible to claim a tax loss retrospectively, even for the two last tax periods preceding the tax period in which […]

1717/06/2020

ANTIVIRUS C program

Autor |17/06/2020|COVID-19, Ostatní, Sociální pojištění|0 Komentářů

The Chamber of Deputies has definitively confirmed the amendment to the Social Security Insurance Act, which extends the existing Antivirus program with a new C regime. According to the amendment, payments of social security contributions for the months of June, July and August shall be waived. It will apply to companies with 50 employees or […]

1616/06/2020

Program ANTIVIRUS C

Autor |16/06/2020|COVID-19, Ostatní, Sociální pojištění|0 Komentářů

Poslanecká sněmovna definitivně potvrdila novelu zákona o sociálním pojištění, která rozšiřuje dosavadní program Antivirus o nový režim C. Ten spočívá v odpuštění plateb odvodů pojistného na sociální zabezpečení za měsíce červen, červenec a srpen. Týkat se bude firem do 50 zaměstnanců. Návrh zákona promíjí tu část pojistného na sociální zabezpečení, kterou platí zaměstnavatelé, tedy 24,8 […]