Z důvodu zmírnění ekonomických dopadů koronavirové pandemie spustila vláda v tomto týdnu několik nových dotačních programů.

COVID – Nájemné

Dne 16. října 2020 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu 2 k programu COVID – Nájemné. Žádosti je možné podávat od 21. října 2020 až do 21. ledna 2021, a to elektronicky přes informační systém přístupný z  Portálu AIS MPO.

Nejedná se o pouhé prodloužení Výzvy 1, která umožňovala podání žádosti od 26. června 2020 do 30. září 2020, mění se i podmínky pro poskytnutí podpory.

Na rozdíl od první výzvy se nyní již např. nepožaduje žádná participace pronajímatele ve formě slevy na nájemném. Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele, přičemž maximální výše podpory z Výzvy 1 a Výzvy 2 se nesčítají. Pokud se žadatel registroval do sytému žádostí již v první výzvě, nová registrace nebude nutná.

Podpora přísluší nájemcům (fyzickým nebo právnickým osobám), provozujícím v pronajatých prostorách činnosti zasažené vládními restrikcemi pro snížení šíření pandemie, zejména:

  • stravovací služby,
  • diskotéky,
  • kina,
  • kongresy a jiné vzdělávací akce, výstavy a veletrhy,
  • vnitřní sportoviště, posilovny a fitness centra,
  • plavecké bazény, wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní,
  • zoologické zahrady,
  • muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky, hvězdárny, planetária aj. 

Výše porpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období a podmínkou jejího udělení je úhrada zbývajícíh 50 % nájemného pronajímateli před podáním žádosti.

Více informací lze najít přímo ve vlastní Výzvě 2 dostupné na webu Ministerstva obchodu a průmyslu ZDE.

COVID – Kultura

Od 23. října 2020 je rovněž možné podávat žádosti o podporu pro podnikatele působící v oblastu kultury. Jedná se o pokračování dotačního programu COVID – kultura, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem kultury. Jeho cílem je poskytnout podporu formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným umělecko-technickým profesím a dále podporu podnikatelům působícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje vzniklé ve spojitosti s organizací kulturních akcí.

Žádosti se stejně jako v předchozím případě podávají pře Portál AIS MPO.

Plný text Výzvy pro poskytnutí dotace COVID – kultura lze nalézt ZDE.

COVID – BUS

Ministerstvo dopravy spustilo program na podporu podnikatelů působících v nepravidelné autobusové dopravě, tzv. program COVID-BUS. Podpora je určena na kompenzaci propadu tržeb v důsledku epidemie COVID – 19 v období jarního nouzového stavu.

Ministerstvo dopravy si slibuje od programu COVID-BUS podporu podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě s cílem umožnit jim překlenutí krize trhu. Výše podpory se odvozuje od emisní třídy autobusu a zohledňuje jeho kapacitu. Příslušné rozhodné období je kalkulováno až do 30. června 2020. Zájemci o dotaci se mohou hlásit od pondělí 26. října 2020.

Podrobnosti o podmínkách pro žadatele jsou dostupné ZDE.