Dne 29. 10. 2020 byl Senátem schválen zákon zvyšující dávku ošetřovného v souvislosti s plošným uzavřením škol pro rodiče, kteří jsou doma se svými dětmi. Zákon nyní čeká na podpis Prezidenta.

Nárok na ošetřovné bude činit 70 % z redukovaného denního vyměřovacího základu po celou dobu uzavření škol, minimálně však 400 Kč za den a bude se vztahovat na rodiče, kteří pečují o dítě mladší 10 let, jako je tomu i u klasického ošetřovného. Na ošetřovné vznikne nárok také osobám pracujícím na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud jejich příjem podléhá nemocenskému pojištění. Pro přiznání dávky již nebude potřeba potvrzení školy o uzavření, ale bude postačovat čestné prohlášením rodiče, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

Výplata ošetřovného je stanovena na celou dobu trvání mimořádného protiepidemického opatření, tj. zpětně od vyhlášení nouzového stavu, nejdéle však do 30. 6. 2021.

Bližší informace včetně návodu na vyplnění žádosti o ošetřovné jsou k dispozici na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.