MF ČR vydalo 7. 1. 2021 ve Finančním zpravodaji č. 3 rozhodnutí o prominutí sankcí v souvislosti s daní z nemovitostí za rok 2021 a silniční daní za rok 2020. Obě daňová přiznání můžete podat až do 1. 4. 2021 (namísto do 1. 2. 2021). Posouvá se i splatnost silniční daně z 1. 2. 2021 na 1. 4. 2021 a není nutné finančnímu úřadu nic oznamovat.
Uvedená úleva představuje především možnost odložení administrativní povinnosti podání daňových přiznání. Z hlediska posunutí splatnosti silniční daně se jedná o nezvýznamnou úlevu. Tuto daň hradí poplatníci zálohově v průběhu zdaňovacího období, kdy se vypočtená záloha kryje se skutečnou daňovou povinností, jen s výjimkou prosince příslušného kalendářního roku. Doplatek silniční daně tak zahrnuje pouze daňovou povinnost za tento jeden kalendářní měsíc.