Z důvodu pandemické situace vydalo Ministerstvo Financí dne 9.3.2021 rozhodnutí o prominutí sankcí za pozdní podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020.

Poplatníci, kteří chtějí podat daňové přiznání v listinné formě, tak mohou učinit až do 3.5.2021. Ve stejné lhůtě je daň splatná. V případě elektronického podání se termín posunuje na 1.6.2021. Pro ty, kteří využijí služeb daňového poradce, nebo pro společnosti podléhající auditu se prozatím nic nemění a termín připadá na 1.7.2021.

Zdroj: https://www.mfcr.cz/…/financni-zpravodaj-cislo-16-2021…