Ve Finančním zpravodaji č. 25/2020 byl dnes vyhlášen další generální pardon ministryně financí, kterým se promíjí sankce spojené s pozdní platbou DPH, záloh na silniční daň či záloh na daň z příjmů, a to tentokrát těm poplatníkům, na které se vztahuje uzavření provozů počínaje dnem 22. 10. 2020.

Jedná se fakticky o rozšíření generálního pardonu ze 14. 10. 2020, o němž jsme psali ZDE, na podnikatele, jejichž činnost v provozovnách byla omezena či zakázána později – tedy od 22. 10. 2020. Stejně jako v předchozím případě musí platit, že nadpoloviční část příjmů těchto podnikatelů pocházela v rozhodném období od 1. 6. 2020 do 30.  9. 2020 právě z těchto vládou zakázaných činností.

Podmínky pro prominutí sankcí, tedy úroků z prodlení, jsou totožné a týkají se následujících povinných plateb:

  • měsíční plátce může DPH za září, říjen a listopad uhradit do konce roku 2020 a nebude mu předepsán úrok z prodlení,
  • čtvrtletní plátce může DPH za 3. čtvrtletí také uhradit do konce roku 2020 bez sankce v podobě úroku z prodlení,
  • nemusí být hrazeny zálohy na daň silniční – to znamená, že veškerá daňová povinnost za rok 2020 může být uhrazena jednorázově do konce ledna 2021,
  • je zrušena záloha na daň z příjmů fyzických či právnických osob k 15. 12. 2020 a u poplatníků s hospodářským rokem záloha splatná v období od 15.10. do 15. 12. 2020.

Stejně jako u generálního pardonu ze dne 14. 10. 2020 je podmínkou odpuštění úroků z prodlení oznámení splnění podmínky nadpolovičních příjmů správci daně. Oznámení může být odesláno i e-mailem nebo prostřednictvím webové aplikace.