Návrh Ministerstva financí na zavedení paušální daně pro živnostníky a ostatní OSVČ byl projednán a schválen Poslaneckou sněmovnou a zamířil do Senátu. Spuštění institutu paušální daně se předpokládá od 1. ledna 2021.

V tomto článku Vám shrneme hlavní principy fungování paušální daně a pro koho bude její zavedení výhodné.

Hlavním omezením využití paušální daně je výše ročního příjmu, který nemůže přesáhnout 1 000 000 Kč. Dalším důležitým omezením je, že k paušální dani se mohou přihlásit pouze podnikatelé, kteří nejsou plátci DPH a nemají registrační povinnost.

Paušální daň z příjmu je pouze dobrovolná. Každá OSVČ se může sama rozhodnout, zda institut paušální daně využije nebo ne. V roce 2021 by výše paušální daně měla činit 5 469 Kč měsíčně. Jednou z výhod paušální daně je, že s ní odpadá povinnost podání daňového přiznání či přehledů pojistného. Veškeré daňové povinnosti budou pravidelnou platbou paušální daně splněny. Paušální daň, ve výši 5 469 Kč pro rok 2021, zahrnuje:

 • Zdravotní pojištění ve výši 2 393 Kč,
 • Sociální pojištění, navýšené od minimální zálohy o 15 %, ve výši 2 976 Kč, a
 • Daň z příjmu v částce 100 Kč (tato symbolická částka kompenzuje navýšení sociálního pojištění o 15 %).

V každém dalším roku se částka paušální daně bude zvyšovat na základě vývoje makroekonomických údajů.

Placením paušální daně se podle Ministerstva financí drobným živnostníkům výrazně sníží administrativní náklady, výdaje spojené s daňovou evidencí a eliminuje se chybovost v daňových přiznáních a přehledech pro sociální a zdravotní pojišťovnu. Při placení paušální daně se podnikatelé s velkou pravděpodobností vyhnou i daňovým kontrolám ze strany finančního úřadu.

Zásadní nevýhodou paušální daně však je, že podnikatelé nebudu mít možnost uplatnění daňových slev a úlev. Pro OSVČ, kteří si uplatňují daňový bonus či slevu na manžela/manželku, nebude nejspíš paušální daň výhodná. Paušální daň se tedy spíše vyplatí jenom bezdětným a svobodným podnikatelům s ročními příjmy pod hranicí 1 milión Kč.

Podnikatelé si dle současného znění zákona nebudou moci uplatnit slevu na:

 • poplatníka,
 • manžela/manželku,
 • manžela – držitele průkazu ZTP/P,
 • částečný/plný invalidní důchod,
 • průkaz ZTP/P,
 • studenta,
 • školkovné,
 • evidenci tržeb
 • nebo daňové zvýhodnění či bonus na děti.

Nárok na paušální daň by mělo mít přes 369 tisíc OSVČ, ale předpokládá se, že mnohé odradí právě ztráta možnosti uplatnění daňových výhod. Ministerstvo financí proto odhaduje, že by se do systému mohlo přihlásit přibližně 127 tisíc podnikatelů.

Jak jsme ale uvedli na začátku, paušální daň zatím neprošla celým legislativním procesem a je tedy stále prostor pro případné změny této novely zákona o daních z příjmů.